• Novinky

      • Termíny prijímacieho konania

      • Termíny prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia pre školský rok 2022/2023:

       I. termín: 02. máj 2022

       II. termín: 09. máj 2022

       Pre viac informácií si pozrite podmienky prijímacieho konania

        

       Termíny prijímacieho konania do 1. ročníka päťročného študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium pre školský rok 2022/2023

       I. termín: 04. máj 2022

       II. termín: 11. máj 2022

       Pre viac informácií si pozrite podmienky prijímacieho konania

      • Naše cvičné firmy bodovali na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Prahe

      • Lepšie sa už nedalo :)

       22. – 25. 03. 2022 sa 60 cvičných firiem z Čiech, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Rakúska a Belgicka online stretlo v Prahe na 27. MVCF. Naše cvičné firmy dosiahli v celkovom hodnotení historický úspech: v súťažnej kategórii o najlepšiu firmu veľtrhu obsadila cvičná firma ComFur nábytok, s. r. o. 1. miesto a cvičná firma Prstenec Saturna, s. r. o. 2. miesto. No naozaj, lepšie sa už nedalo. Všetkým zúčastneným patrí veľké blahoželanie. Prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Držíme palce našim žiakom v krajskom kole SOČ!

      • Dňa 17.02.2022 sa konalo školské kolo súťaže SOČ, na ktoré postúpilo 12 najlepších prác žiakov tretieho ročníka.

       Žiaci súťažili v 4. súťažných odboroch: 01- Problematika voľného času, 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 - História, politológia, filozofia, právne vedy, 17- Pedagogika, psychológia, sociológia.

       Do krajského kola, ktoré je naplánované na 01. 04. 2022 v Košiciach online cez videokonferenciu, odborná komisia vybrala 6 súťažných prác v 4 súťažných odboroch. Všetkým postupujúcim do krajského kola blahoželáme a držíme palce v reprezentovaní našej školy.

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 11. marca 2022 sa po trojročnej pauze uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa nám podarilo prekonať všetky prekážky, žiaci majú o túto súťaž záujem, a tak Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnil prezenčnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov (8 dievčat a 2 chlapci). Recitátori ukázali, ako dokážu narábať s umeleckým textom.

       Súťažiacich posudzovala odborná porota, a to: PaedDr. Emödiová a PaedDr. Gajdošová, ktoré rozhodli takto:

        

       Umiestnenie:

       Poézia: 1. Alexandra Lojková, 2. A
                    2. Tamara Kuchárová, 1. A
                    3. Kvetoslava Mohyláková, 3. A

       Próza:   1. Gabriela Hrková, 2. B

                    2. Simona Jakobejová, 4. A
                    3. Michaela Koltášová, 4. A

       Do okresného kola postupujú žiačky, víťazky školského kola v oboch kategóriách.

       Obom dievčatám držíme palce!