•    

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • 28. medzinárodný online veľtrh cvičných firiem
    • 29. 3. 2023
    • Máme TOP 1 a 2

     Dňa 22. – 23. 03. 2023 sa uskutočnil 28. MVCF online Praha 2023. Už tradične ho organizuje OA, Heroldovy sady, Praha. Veľtrhu sa zúčastnilo 52 cvičných firiem z Belgicka, Bulharska, Francúzska, Luxemburska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Čiech a Slovenska. Našu školu reprezentovali CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku (IV.B) a CF Slnovrat, výroba medu a včelích produktov (III.B).

    • 28. medzinárodný online veľtrh cvičných firiem: Čítať viac
    • Kellnerova Poloma
    • 13. 3. 2023
    • Marec nie je len mesiacom knihy, ale pre milovníkov „pekného slova“ aj znamením, že sa koná súťaž Kellnerova Poloma. Naši žiaci sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, ale hneď aj veľmi úspešne. V kategórii stredné školy – próza sa na 1. mieste umiestnil Adrián Ruman a 3. miesto si odniesla Simona Koršalová. V kategórii stredné školy poézia si 2. miesto odniesla Alexandra Lojková a 3. miesto Barbara Podracká. Odchádzali sme nielen s dobrým pocitom, knižnou odmenou, ale aj s pochvalou od poroty.

    • Kellnerova Poloma: Čítať viac
    • Olympiáda Mladý účtovník
    • 13. 3. 2023
    • Olympiáda Mladý účtovník, ktorej organizátorom na celoslovenskej úrovni je spoločnosť KROS a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov bude mať v tomto roku jubilejný 25. ročník. Cieľom školského kola, ktoré sa konalo 27. 02. 2023, bolo dať príležitosť žiakom, ktorí majú o účtovníctvo záujem preukázať nielen teoretické vedomosti, ale i zručnosti spracovať účtovné údaje v účtovnom softvéri Omega. Výhercovia školského kola, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach budú reprezentovať našu školu v 1. online, celoslovenskom kole Olympiády MÚ. Sú to:

    • Olympiáda Mladý účtovník: Čítať viac
    • Olympiáda Mladý informatik
    • 10. 3. 2023
    • V dňoch 22.2.2023 a 9.3.2023 sa uskutočnila Olympiáda „Mladých informatikov“ pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej žiaci so základných škôl z Rožňavy z Ulice Pionierov, Zlatej a akademika Juraja Hronca. Súťaž prebiehala v dvoch kolách.

     1. kolo- 22.2.2023

     1. časť – Vedomostný test z oblasti internetu

    • Olympiáda Mladý informatik: Čítať viac
    • Okresné kolo vo volejbale zmiešaných družstiev
    • 10. 3. 2023
    • Dňa 22. februára 2023 sa družstvo chlapcov a dievčat našej školy zúčastnilo okresného kola vo volejbale zmiešaných družstiev. Naše družstvo obsadilo 3. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Okresné kolo vo volejbale zmiešaných družstiev: Čítať viac
    • Školské kolo SOČ
    • 10. 3. 2023
    • Ako každý rok, aj tento všetci žiaci tretieho ročníka vypracovali prácu SOČ na ľubovoľnú tému. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2023, sa prebojovalo 7 prác. Všetci žiaci úspešne a pútavo obhájili svoju prácu. Témy boli veľmi zaujímavé a aktuálne. Z každého odboru však môžu postúpiť iba 2 práce, preto z odboru 15 Ekonomika a riadenie, kde boli až 3 práce, jedna z nich, práca Martiny Vojtkovej – Mládež a financie, nepostupuje. Všetky ostatné práce (6) postupujú v štyroch odboroch do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2023 v SOŠ dopravnej v Košiciach.

    • Školské kolo SOČ: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Zameranie na športy
     • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
     • Veľká knižnica
     • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh