•    

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Netradičné otvorenie školského roka 2022/2023
    • 8. 9. 2022
    • Dňa 05. 09. 2022 sa otvorili brány Obchodnej akadémie v Rožňave netradičným spôsobom. Počas slávnostného nástupu na školskom dvore sa prihovoril k našim žiakom okrem pani riaditeľky Ing. Daniely Žiakovej aj pán predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Spolu s ním k nám zavítali aj pani Mgr. Natália Vince, vedúca referátu metodiky a projektov z odboru školstva KSK a pán Pavol Burdiga, poslanec Košického samosprávneho kraja.

    • Netradičné otvorenie školského roka 2022/2023: Čítať viac
    • Slávnostné otvorenie školského roka
    • 31. 8. 2022
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční na školskom dvore 05. 09. 2022 o 9.00 h.

     Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

     05. 09. 2022 - príchod žiakov do tried do 08.45 h

     - po ukončení slávnostného otvorenia školského roka pokračujú
     slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach

    • Slávnostné otvorenie školského roka: Čítať viac
    • OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
    • 12. 7. 2022
    • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste pomocnej sily v kuchyni.

     Bližšie informácie:

     https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2022/skolstvo/pomocna-sila-kuchyni-2.html

    • OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE: Čítať viac
    • OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH
    • 12. 7. 2022
    • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľných pracovných miestach:

     - učiteľ anglického jazyka

     - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk

     - učiteľ informatických predmetov

     Bližšie informácie:

     https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2022/skolstvo/ucitel-ka-strednej-skoly.html

    • OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH: Čítať viac
    • Príhovor predsedu KSK na záver školského roka
    • 30. 6. 2022
    • Vážení učitelia, milí žiaci,

     ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

     Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

    • Príhovor predsedu KSK na záver školského roka: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Zameranie na športy
     • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
     • Veľká knižnica
     • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh