•    

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • “PARTI 2”

    • 26. 7. 2023
    • (resp. Partinadruhú)

     Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov už viac ako polstoročie. Je to škola 21. storočia, ktorá pri vzdelávaní mladých ľudí využíva moderný prístup a podporuje zmysluplné učenie a kritické myslenie. Poskytuje a vytvára prostredie, ktoré umožňuje mladým ľuďom, aby každý deň žili zaujímavý a podnetný život. Sme škola, ktorá je inovatívna a tvorivá, ktorej cieľom je vytvárať podporujúce prostredie na učenie a rozvoj mladých talentovaných ľudí a budúcich manažérov a podnikateľov. Aby škola bola úspešná a dokázala byť školou 21. storočia je potrebné rozvíjať otvorenú partnerskú komunikáciu a podporovať výchovu k hodnotám. Naša škola okrem vzdelávania v moderných triedach a učebniach vybavených IKT poskytuje aj mimoškolské aktivity formou krúžkovej činnosti. V škole aktívne pôsobí Školský parlament, kto

    • “PARTI 2” : Čítať viac
    • Záver školského roka 2022/2023

    • 5. 7. 2023
    • 30. jún 2023, je tu koniec, poslednýkrát zazvonil školský zvonec, zastavil sa kolotoč školských povinností. Žiaci a učitelia sa stretli na školskom dvore, aby slávnostne ukončili a vyhodnotili školský rok 2022/2023.

     Za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy, za pravidelnú dochádzku do školy a za výborné vzdelávacie výsledky boli odmenení tí najúspešnejší žiaci z jednotlivých tried. Patrí im veľké poďakovanie za to, že svojou húževnatosťou a vytrvalosťou dokážu svoje nadanie, vedomosti, schopnosti a zručnosti zužitkovať, presadiť sa v konkurencii ostatných škôl a mnohonásobne tak škole vrátiť to, čo im v nej naši učitelia odovzdávajú.

    • Záver školského roka 2022/2023: Čítať viac
    • Deň dobrovoľníctva v OA

    • 5. 7. 2023
    • Už 15 rokov je na Slovensku dobrou tradíciou zapojiť sa do akcie „Týždeň dobrovoľníctva“, ktorá má v každom človeku vyvolať pozitívne emócie. Tento ročník sa niesol v znamení hesla

     „Začnime leto dobrom“.

     Naša škola prispela svojou troškou a dňa 27. 06. 2023 to v našej škole naozaj žilo dobrovoľníctvom. Každá trieda si zvolila aktivitu, ktorou pomohla k skrášľovaniu triedy, ostatných priestorov školy ako aj jej okolia. Do dobrovoľníctva sa zapojili všetci žiaci a učitelia a spolu tak odpracovali viac ako 700 dobrovoľníckych hodín.

    • Deň dobrovoľníctva v OA: Čítať viac
    • ...aj takto vyzerali naše školské dni...

    • 5. 7. 2023
    • V týždni od 19. do 23. júna 2023 sme si naše školské dni spríjemnili zaujímavými aktivitami.

     V pondelok sme si spestrili deň farebným oblečením. Každá trieda sa obliekla podľa zvolenej farby.

     V utorok sme prevzali nápad z Ameriky a vyskúšali sme si aké to je prísť do školy bez školského ruksaku. Videli sme rôzne kreatívne nápady ako napríklad: nákupný košík či prilbu.

    • ...aj takto vyzerali naše školské dni...: Čítať viac
    • Plavecký výcvik nesklamal...

    • 21. 6. 2023
    • Dni 13. 06. – 16. 06. 2023 boli pre niektorých našich žiakov dňami, kedy odložili učebnice, zošity a hlavne školské povinnosti a presedlali na inú VLNU. V týchto dňoch sa totižto naši žiaci z II.A a II.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Snine. Okrem zdokonaľovania sa v plaveckom štýle – prsia, kraul a znak sa všetci odvážne vrhali do vôd a snažili sa preplávať na rýchlosť, plávať bez nádychu čo najdlhšie pod vodou a hlavne v súťažiach poraziť iné družstvá. Každý z účastníkov bol odmenený medailou za odvahu a snahu.

    • Plavecký výcvik nesklamal...: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Zameranie na športy
     • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
     • Veľká knižnica
     • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh