• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
    • Adresa školy
    • Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
     Slovakia
    • Telefón
    • 0904 649 100
    • Riaditeľka
    • daniela.ziakova@oarv.sk
     0903 236 456
    • IČO
    • 00 162 205
    • Zástupkyňa riaditeľa školy
    • stanislava.lukacova.oarv@gmail.com
     0904 648 764
    • Školský internát
    • 0904 650 809
    • Školská jedáleň
    • mcirbusov@gmail.com
     0904 650 662
    • Hospodár
    • hospodar.oarv@gmail.com
     0904 648 751
    • PaM a Účtovníčka
    • 0904 649 618