• Novinky

      • FoundersChallenge 2023

      • Inovačné centrum Košického kraja ponúklo v tomto školskom roku žiakom našej školy zapojiť sa do vzdelávacieho programu FoundersChallenge. Jeho cieľom bolo za pomoci odborných mentorov z košických firiem a univerzít spracovať inovatívny podnikateľský nápad.

       18. 04. 2023 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach konalo semifinále tejto regionálnej stredoškolskej súťaže, kde 16 tímov stredných škôl Košického kraja odprezentovalo svoje podnikateľské zámery. V uvedenom projekte pracovali aj žiaci II.B a IV.A triedy našej školy. Svoje predstavy o budúcom podnikaní predstavili Rebecca Čižmárová a Dominika Tóbisová za Shakey – Wakey (miešané nápoje), Alex Skokan za Vinárstvo Vinum a Emma Andrejová za Flyinluxe (nepravidelná letecká komerčná preprava).  Oceňujeme pracovné nasadenie členov tímov, zapájanie sa do vzdelávacích online aktivít v mimovyučovacom čase, spracovanie podnikatelských nápadov do prezentácií a ich odprezetnovanie. Nech im takto získané vedomosti budú nápomocné pri rozbiehaní vlastných podnikov v našom regióne.

      • Okresné kolo prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      •     Dňa 28. 3. 2023 sa konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Radnicou v Rožňave sa niesli výkony šikovných recitátorov. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách v prednese poézie i prózy. Naša škola mala zastúpenie v IV. kategórii, kde si zmerali sily žiaci stredných škôl. Adrián Ruman z 2. B obsadil 2. miesto v prednese prózy a Ema Tóthová zo 4. B získala 2. miesto v prednese poézie.

           Našim recitátorom ďakujeme za reprezentáciu školy a príjemný umelecký zážitok.

      • Celoštátne kolo 57. ročníka Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      • Naši pisári opäť bodovali v silnej konkurencii aj na celoštátnom kole SIP, ktoré sa konalo 21. – 23.  marca 2023 v OA Sereď.

        

       V disciplíne úprava textu na počítači

       Mariana Tomiová, V. A - 2. miesto;

       Martin Dianiška, III. A – 4. miesto;

       Leonard Garguš, II. A – 5. miesto;

       Nikoleta Kissová, V. A – 6. miesto;

       Dávid Jozef Hajdu, IV. A – 9. miesto.

        

       odpise textu na počítači

       Tobias Maxin, IV. A – 15. miesto,

       Martin Andráš, IV. B – 16. miesto.

        

       Všetci účastníci získali certifikát, navštívili Múzeum holokaustu, firmu Hubert J. E., s. r. o., filmové predstavenie a priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

       K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.