• Novinky

      • Milí naši maturanti, patrí Vám náš obdiv a poďakovanie...

      • 26. 11. 2021 sa naši maturanti zúčastnili akcie „Študentská kvapka krvi“. Z Nemocnice s poliklinikou svätej Barbory Rožňava, a.s. prišlo do školy poďakovanie za toto ich krásne gesto s konštatovaním, že to boli skvelí mladí ľudia, ktorí svojím prístupom a chovaním priam ukážkovo reprezentovali našu školu. 

       Ďakujeme!

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

      • V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa uskutočnil online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021, organizovaný Slovenským centrom cvičných firiem v Bratislave.

       Našu školu reprezentovali žiaci III.B s cvičnou firmou ComFur nábytok, s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

       V silnej konkurencii 72 cvičných firiem, z toho 17 cvičných firiem z Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Belgicka a Španielska dosiahli žiaci CF ComFur nábytok v celkovom hodnotení krásny výsledok:

       Kategória Najlepšia cvičná firma 3. miesto

       CF ComFur nábytok na veľtrh pripravila stánok, katalóg produktov s cenníkom, webovú stránku s funkčným e-shopom, reklamné video, elektronickú prezentáciu so slovensko - anglickým sprievodným slovom, instagramový post. Súčet dosiahnutých výsledkov v jednotlivých súťažiach určil celkové poradie firiem v súťažnej kategórii Najlepšia cvičná firma veľtrhu. Hodnotiacu komisiu zaujal leták Martiny Tomášikovej (4. miesto), reklamné video Martina Andráša (4. miesto), webová stránka s e-shopom Davida Malovanika (4. miesto) atď. V súťaži 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku úspešne predstavila činnosť firmy ComFur Ema Tóthová. Všetkým zúčastneným patrí nielen za dosiahnuté výsledky, ale hlavne pracovné nasadenie veľká pochvala.

       Tím CF ComFur nábytok bola pripravená na prezenčnú formu v KIA Slovakia vo vzdelávacom centre v Gbeľanoch, avšak organizátori prehodnotili aktuálnu epidemiologickú situáciu a prezenčná forma bola na poslednú chvíľu zrušená.

       Napriek tomu bola účasť pre tím CF veľkým obohatením. Žiaci sledovali výkony svojich rovesníkov, komunikovali v cudzom jazyku, vystavovali ponuky, dopyt, objednávky, faktúry, realizovali platby, vytvárali množstvo marketingových materiálov atď.

       Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov pri objavovaní ďalších podnikateľských zručností.

      • 9. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

      • Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave vyhlásilo v máji 2021 9. ročník celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, aj maximálne trojčlenné autorské tímy. Záverečné vyhlásenie víťazov súťaže bolo 16. novembra 2021 na druhom dni Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2021.

       Našu školu reprezentovali Saskia Mesarčíková a Szilard Szanto z V.A triedy s podnikateľským zámerom MilkyWay, v ktorom sa venovali výrobe a predaju mliečnych nápojov. A úspešne. V celkovom hodnotení získali 3. miesto. Blahoželáme.

       Porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha hodnotili podnikateľské zámery na základe nasledujúcich kritérií: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

      • Školské kolo olympiády v ANJ

      • 16. 11. 2021 sa konalo školské kolo olympiády v ANJ. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 žiakov.

        

       Kategória 2A (1.a2.ročník OA) 6 žiakov:

       1. miesto -  Alexander Parada 2.B
       2. miesto – Gabriela Hrková B
       3. miesto – Anita zsigová 2.B

       Kategória 2B (3.a4.ročník OA) 4 žiaci:

       1. miesto – Gabriela Cangárová 3.B
       2. miesto – Ema Tóthová 3.B
       3. miesto – Petr Kališ 4.B

       Kategória 2C1 (BOA) 13 žiakov

       1. miesto – Dominik Demeter 5.A
       2. miesto Szilárd Szántó 5.A
       3. miesto – Michaela Koltášová 4.A

       Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste z 2A a 2B kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré bude 13. 01. 2022 a žiak na 1. mieste v kategórii 2C1 postupuje rovno do krajského kola, ktoré bude 08. 02. 2022.

       V reprezentácii našej školy im držíme palce!

      • Naši maturanti budú v tom mať jasno....

      • V našej škole máme dve končiace triedy, žiakov piateho a štvrtého ročníka, ktorí stoja pred dvomi závažnými skúškami. Ide o úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a správne rozhodnutie, kam sa po maturite bude uberať ich životná cesta.

       Na maturitnú skúšku ich pripravujú naši učitelia, ktorí im aj v týchto náročných časoch ochotne odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti. S otázkou, čo po maturite, či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa rozhodnú pre pracovnú sféru a využijú ponuky na trhu práce, im môže pomôcť výchovná a kariérna poradkyňa. Je to ťažké a náročné rozhodnutie a nie každý žiak vie, ako sa rozhodnúť. Nevie, ktorá vysoká škola alebo študijný odbor by bol pre neho ten vhodný. Z tohto dôvodu sme využili služby CPPPaP v Rožňave a prizvali sme na konzultácie pracovníčky tohto centra.

       Žiaci piateho ročníka s nimi strávili dve hodiny. Pracovníčky CPPPaP so žiakmi viedli pútavý rozhovor a vyplnili rozsiahly a podrobný dotazník, ktorý by mal žiakom pomôcť vyprofilovať ich silné a slabé stránky. Na základe jeho vyhodnotenia budú žiaci môcť ešte pokračovať v ďalších stretnutiach na individuálnej báze. Takýto screening budú ešte absolvovať  aj žiaci štvrtého ročníka a veríme, že im pomôže správne sa rozhodnúť pre vhodnú vysokú školu alebo pracovnú sféru, ktorá by najlepšie vystihovala ich silné stránky.

      • Pandémia – nepandémia, naše dievčatá to zvládli

      • Viete o tom, že naše žiačky – už teraz absolventky Paťka a Ľudmilka sa napriek pandémii nezľakli a prejavili záujem o vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky? Čo pre to museli urobiť navyše oproti svojim spolužiakom? Dobrovoľne sa prihlásili na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, ktorú absolvovali na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Ďalej napísali esej na vylosovanú tému a hlavne splnili všetky podmienky stanovené štátnou jazykovou školou.

       Paťka a Ľudmilka, srdečne Vám blahoželáme a ďakujeme! Ukázali ste, že naša škola vie pripraviť žiakov na vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky aj v tejto zložitej pandemickej situácii.

      • SECURITY GIRL v našej škole

      • Dňa 8.11.2021 sa na našej škole uskutočnil úvodný workshop v rámci projektu SECURITY GIRL. Projekt realizuje občianske združenie  "Aj Ty v IT" a je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov. Z našej školy sa úvodného školenia o bezpečnosti na internete zúčastnilo 16 dievčat. Lektorom podujatia bol Marián Rusnák, ktorý pracuje v Londýne ako Senior Software Engineer pre americkú spoločnosť Yahoo.

       Dievčatá so záujmom sledovali a diskutovali na témy o bezpečnostných nastaveniach a ochrane osobných údajov. Ak budú mať chuť pokračovať vo vzdelávaní v oblasti kyber bezpečnosti, môžu potvrdiť svoj záujem v registračnom formulári, ktorý im bol zaslaný po workshope e-mailom. Musia prejsť ešte výberovým konaním a až po absolvovaní ďalších školení získavajú pozíciu "Security Girl" a budú môcť pôsobiť ako “bezpečnostná spojka”, ktorá bude aktívne šíriť povedomie o bezpečnosti na internete. Veríme, že sa rozhodnú pridať sa do tímu "Security Girl"

      • IoT, BIG DATA A AI: INOVÁCIA VÝUČBY STEM

      • Obchodná akadémia v Rožňave je zapojená do projektu zameraného na podporu učiteľov a žiakov v krajinách V4 v oblasti digitálnych technológií.

       V rámci projektu spolupracujeme s inými učiteľmi v krajinách V4 prostredníctvom výmenných stretnutí peer-to-peer, s IT odborníkmi z UK a odborníkmi na klimatické zmeny prostredníctvom vzdelávacej organizácie ASEF, Singapur. Zároveň vyškoľujeme žiakov v oblasti inovácií, rozvíjame ich podnikateľské schopnosti, ako aj mäkké zručnosti, rozvíjame ich interkulturálne schopnosti, ako je globálne občianstvo, kritické myslenie a tvorivosť.

       Základnými zložkami (kľúčovými zložkami) projektu sú:

       • Aktivita 1: Školenia a vývoj vyučovacích modulov na tému „IoT, Veľké Dáta a AI pre inováciu výučby STEM ”

       Aktivita 2: Virtuálne peer-to-peer výmeny a budovanie znalostí

       Aktivita 3: Webová stránka „IoT, Big Data a AI: Inovácia výučby STEM vo V4“

       Aktivita 4: Príručka pre učiteľov o „Používaní nástrojov internetu vecí na inováciu výučby STEM“

      • READYCON konferencia online

      • Dňa 27. 10. 2021 sa konala najväčšia online konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov, prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. 

       Konferencie sa na SR zúčastnilo 7500 študentov, 40 lektorov v  6 zameraniach.

       Okrem trhu ako celku sa organizátor v druhej časti konferencie počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov, zameriaval na budúcnosť práce v oblastiach  Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu. Naši žiaci zo IV.A a V.A triedy sa zúčastnili konferencie v oblasti Obchod a IV.B trieda v oblasti Informačné technológie.

      • Turistika s výhľadmi

      • Poznáte Brzotínske skaly a Dievčenskú skalu? Ak nie, a chystáte sa na Silickú planinu, potom si tieto miesta nenechajte ujsť. Čaká vás pohodová turistika v Slovenskom krase, v nádhernom prostredí s bohatým prírodným dedičstvom.

       Skupinka turistického krúžku z našej školy si v sobotu 23. 10. 2021 v nádhernom jesennom počasí dopriala pohľady na Rožňavskú kotlinu a okolitú krajinu, v pozadí s Kráľovou hoľou a Vysokými Tatrami práve z týchto miest z výšky 600 - 660 m. n m.

       Nezabudnuteľné prírodné divadlo.

      • Ako to vyzerá, keď si stredoškoláci zakladajú svoje firmy?

      • V rámci projektu  Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu prostredníctvom CF zorganizovala OA Poprad vo svojich priestoroch prezentačný deň CF a vzdelávací workshop.

       Žiaci III.B triedy našej školy, v rámci predmetu cvičná firma patrili do skupinky 17 pripojených škôl a 350 žiakov, ktorí sledovali  online prezentácie cvičných firiem OA Poprad prostredníctvom MS Teams. Ich cieľom bolo priblížiť proces založenia cvičnej firmy, predstaviť predmet činnosti a poukázať na propagáciu svojej cvičnej firmy.

       Pre žiakov uvedenej triedy boli prezentácie vítanou inšpiráciou pri založení vlastnej cvičnej firmy ComFur s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

      • Športovo naladení obchoďáci

      • Prvý októbrový víkend sa každoročne koná v Košiciach významné športové podujatie – Medzinárodný maratón mieru (MMM). Tento rok, 3. októbra, prebehol už neuveriteľný 98. ročník. MMM je najstarším maratónom v Európe.

       Prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj študentská štafeta zložená z našich žiakov, žiakov OA Rožňava, menovite: Martin Andráš z III. B triedy, Janka Korbinčíková z II. B triedy, Soňa Revajová zo IV. A triedy a Alexander Parada z II. B triedy.  Naši žiaci odbehli svoje úseky v dĺžke 12 a 9 km v celkovom čase 3 hodiny, 47 minút a 29 sekúnd.  Spomedzi 144 štafiet, ktoré boli akreditované, sa umiestnili na krásnom 37. mieste. Spomedzi stredných škôl Košického samosprávneho kraja sa však umiestnili na krásnom 12. mieste.


       MMM sa v hlavnej kategórii zúčastnil preteku aj žiak V. A triedy – Róbert Furman. Bol to už jeho druhý maratón. Jeho umiestnenie spomedzi  1 400 pretekárov v hlavnej disciplíne bolo 79. miesto s časom 3 hodiny, dve minúty a 58 sekúnd. K tomuto neuveriteľnému výkonu nášho Roba nemáme čo dodať.

       Sme veľmi radi, že niektorí žiaci v súčasnej dobe objavili čaro behu a veríme, že tento šport ich bude sprevádzať celým životom.

       Všetkým zúčastneným, ktorých prišli podporiť aj rodinní príslušníci, zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy aj nášho mesta.

      • Je nás stále viac

      • Škola ponúka v rámci študijného odboru obchodná akadémia aj štúdium v systéme duálneho

       vzdelávania. V súčasnosti v SDV študuje 7 žiakov 1. ročníka, 4 žiaci 2. ročníka a 8 žiakov 3. ročníka.

       Škola má podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Attila

       Ondrej – AUTOCENTRUM, CWT Metal spol. s r.o., FERMAT – J&F STROJE, s.r.o. Prakovce, JAKON SK s.r.o., MAYSER Slovakia s.r.o., MEVA SK, s.r.o. Rožňava, PAN-DUR s.r.o., PENETTA – GROUP s.r.o.

       Všetkým firmám ďakujeme za prejavenú dôveru voči našej škole a aj za to, že spolu s nami vzdelávajú našich žiakov.

      • Brány školy dokorán

      • Dňa 02. 09. 2021 sa po horúcich letných prázdninových dňoch opätovne otvorili brány Obchodnej

       akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava.

       Prvý deň v školskom roku 2021/2022 sa začal slávnostným príhovorom riaditeľky školy Ing. Daniely

       Žiakovej, ktorá okrem našich starších žiakov privítala v škole aj prvákov študijných odborov obchodná

       akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium.

       Úspešný nový školský rok v mene zriaďovateľa prišiel našim žiakom a zamestnancom popriať vedúci

       odboru školstva KSK Ing. Slavomír Kožár MBA, ktorý sa k všetkým prítomným srdečne prihovoril. Sme

       poctení, že v tento slávnostný okamih navštívil práve našu školu a jeho návštevu si veľmi vážime.

       Po slávnostnom nástupe na školskom dvore pokračovali v jednotlivých triedach slávnostné triednické

       hodiny. Veríme, že tento školský rok sa budeme so žiakmi stretávať častejšie prezenčne, než ako to

       bolo v nedávnej minulosti, a že zažijeme s nimi množstvo nezabudnuteľných chvíľ či už na vyučovaní,

       súťažiach, ale aj na školských výletoch a akciách.

      • Zlatá maturita

      • Dňa 27. 08. 2021 sa uskutočnilo stretnutie prvých absolventiek Strednej ekonomickej školy v Rožňave po 50. rokoch. Bývalé žiačky SEŠ sa stretli v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, kde ich privítala riaditeľka Ing. Daniela Žiaková. „Dievčatá“ si stretnutie v triede spríjemnili príhovorom, básničkou a spoločne zaspomínali na svoje štúdium, na svoju triednu učiteľku a spolužiačky, ktoré už medzi nimi nie sú.

       Neskôr sa absolventky presunuli do priestorov radnice, kde ich prijal a privítal na pôde mesta Rožňava primátor Michal Domik. Ako spomienku na tento deň, ktorý sa niesol v duchu „Zlatej maturity“ im  spolu s riaditeľkou obchodnej akadémie odovzdal pamätné listy. O tom, že radnica prijala prvé absolventky SEŠ v Rožňave ako vzácnych hostí, svedčí z primátorových rúk odovzdaná ružička, pripravený kultúrny program a pohostenie v reprezentačných priestoroch Radnice mesta Rožňava.  

       Absolventky priniesli so sebou do Rožňavy aj kúsok histórie, s ktorou všetkých prítomných oboznámili.

       Do školy nastúpili 1. septembra 1967 do 1. ročníka SEŠ. Súbežne v tom čase ešte študovali v škole aj študenti pedagogickej školy. Školský rok začínali na zemiakových brigádach, ktoré im umožnili sa trochu spoznať a aklimatizovať sa v novom prostredí. V 1. ročníku chodili do školy ešte aj v sobotu.

       Vyučovanie bolo realizované na rôznych miestach Rožňavy – baraky ONV, kde boli učebne strojopisu, v zväzarme, v baníckom učilišti. Presuny im zaberali značnú časť vyučovacích hodín.

       Nová budova školy sa začala stavať až v ďalšom roku. Rodičia žiakov chodili na brigády a pomáhali s výstavbou školy počas voľných sobôt.

       Škola disponovala učebňami mechanizácie, ktoré boli vybavené sčítacími strojmi Ascota, Nisa, fakturovacími a účtovacími strojmi  zaberajúcimi polovicu učebne. Neskôr to boli stroje na dierne štítky, kde si pripravili riešenie úloh v programovacom jazyku Cobol, ale správnosť riešenia overovali až v Školskom výpočtovom stredisku v Michalovciach.

       Mnohé absolventky, vtedy žiačky školy, boli zo Spiša a z okolia Revúcej, kde denné dochádzanie nebolo možné, preto boli ubytované v domove mládeže, ktorý sa v tom čase nachádzal v budove oproti hotelu Kras. Budova mala lokálne vykurovanie so železnými pieckami. Uhlie a drevo si žiačky chystali sami. Budovu v roku 1968 zobrali spojenecké vojská a žiačky boli krátky čas ubytované v izbách po 26 – 30 žiakov. Neskôr im banícke učilište uvoľnilo 3. poschodie svojej budovy.

       Škola mala svoju zeleninovú a ovocnú záhradu. V záhrade mali týždenne určené brigády. Za porušenie poriadku mali ďalšie hodiny práce v záhrade navyše.

       Budova novej školy bola dokončená, keď už boli v 3. ročníku.

       Medzi to najzaujímavejšie počas obdobia ich štúdia patrili spoločné akcie a výlety: výstavné veľtrhy v Brne, po stopách Komenského na Morave, na Dukle, na Táloch .... Tieto spoločné akcie utužili ich kolektív a v rámci 50. výročia ukončenia štúdia – „Zlatej maturity“ - si ich s nostalgiou a milými spomienkami určite pripomenuli. V roku 1970/71 zmaturovali a rozišli sa do rôznych kútov Slovenska.

       Na záver tlmočíme poďakovanie všetkých prítomných absolventiek primátorovi mesta, zamestnancom Mestského úradu v Rožňave a zamestnancom Obchodnej akadémie v Rožňave za krásny zážitok a za to, že vďaka pripravenej akcii mohli v Rožňave prežiť ďalší krásny deň, ktorý sa zapíše v ich spomienkach na školu.

      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 h na školskom dvore. Po slávnostnom otvorení sa budú konať slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa bude otvorenie školského roka konať v kmeňových triedach cez školský rozhlas.

       Oznam pre žiakov 1. ročníka: na aktivovanie ISIC karty je potrebné, aby si každý žiak priniesol v tento deň fotografiu na preukaz (25x25 mm).

        

       Základné informácie  k začiatku školského roka 2021/2022

       Príchod žiakov je v čase od 8.30 h do 8.50 h. Pri vstupe do budovy školy triedni učitelia vykonávajú ranný filter. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je zverejnené na stránke školy), prípadne zákonný zástupca /plnoletý žiak vyplní potvrdenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage. Toto vyhlásenie je potom potrebné predkladať (písomne alebo elektronicky) po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

       Pravidlá pobytu v škole sa nemenia.

       Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri, dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

       3. septembra 2021  (piatok) sa budú konať triednické hodiny  (1. – 5. vyučovacia hodina).

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok).

       Obedy pre žiakov v školskej jedálni budú zabezpečené od 6. septembra 2021.

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1).

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka (Príloha 2).

       www.minedu.sk/skolsky-semafor

       Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

       Príloha 2: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)