• Novinky

      • Oznam

      • V Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava sa 2. kolo prijímacích skúšok v mesiaci jún 2023 neuskutoční.

      • Rozlúčka s maturantmi

      • 12. mája 2023  sa na školskom dvore konala slávnostná rozlúčka s našimi maturantmi zo IV.B a V.A triedy, s ktorými sme spoločne prešli kus cesty, spoločne sme prežili zaujímavé roky...  

       Milí maturanti,

       spomínajte na krásne chvíle prežité na našej škole, na spolužiakov, aj na nás učiteľov, ktorí sme sa snažili zanechať vo Vás kúsok seba, snažili sme sa učiť Vás, ale aj vychovávať srdcom, pretože „čo je za nami a čo pred nami, nie je ničím  v porovnaní s tým, čo je v nás“.

       Do života dospelých Vám úprimne prajeme veľa energie, zdravia, vytrvalosti a húževnatosti, aby každé Vaše úsilie bolo korunované úspechom. Želáme Vám mnoho síl prekonať samých seba...

      • Účelové cvičenie

      • Dňa 2. mája 2023 žiaci 1. A  a 1. B triedy absolvovali druhé účelové cvičenie. Účelové cvičenie sa konalo na Strelnici v Rožňave.  Žiaci si tam vyskúšali streľbu  zo vzduchovky. Absolvovali inštruktážnu ukážku od členov Hasičského a Záchranárskeho zboru v Rožňave. Členovia HaZZ im ukázali zásahové vozidlo, jeho vybavenie, hydraulické stroje a zariadenia a následne im popísali ich prácu, do ktorej spadá aj prvá pomoc. Hasiči im ukázali poskytnutie prvej pomoci v praxi a žiaci si ju následne mohli vyskúšať tiež.  Dobrovoľník z radu žiakov si na záver mohol vyskúšať špeciálne  protipožiarne oblečenie. Záver účelového cvičenia spestril pán Kelemen - mestský policajt, ktorý im porozprával o kriminalite mládeže v našom meste a priestupkoch, za ktoré by mohli platiť pokutu, resp. by ich mohli zadržať. Žiakom sa zapáčilo keď si mohli vyskúšať putá, obušok a zadržanie páchateľa. Účelové cvičenie splnilo svoje poslanie.

      • LEŠKA (Lieč - športuj - kvízuj)

      • Dňa 26. apríla 2023 sa naši žiaci z I. B triedy - Michaela Mydlová, Filip Rusnák. Miloš Švehla a z triedy II. A - Ondrej Sarközi zúčastnili pilotného ročníka súťaže Lieč - športuj - kvízuj. Športové a vedomostné znalosti si zmerali so 43 školami v Košickom samosprávnom  kraji.  V celkovom hodnotení sa umiestnili sa na krásnom 15 mieste. Naši žiaci nesklamali, radi si túto príjemnú skúsenosť vychutnali a tešia sa na ďalší ročník úžasného projektu.

      • Najlepší podnikateľský plán 2023

      • 26. apríla 2023 sa konala regionálna súťaž o Najlepší podnikateľský plán. Organizátorom súťaže pod záštitou Košického samosprávneho kraja bola Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice. Zapojiť sa do súťaže znamenalo spracovať podnikateľský nápad cez opis produktu, marketingové informácie, produktové portfólio, cenníky, finančnú prognózu a potrebné prílohy. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou práce bolo zostavenie elektronickej  prezentácie. Najnáročnejšou etapou v uvedenej súťaži bola príprava sprievodného slova k prezentácii a odprezetnovanie  podnikateľskej myšlienky. 

       V súťaži bolo prihlásených  9 projektov. Víťazným sa stal na našu veľkú radosť podnikateľský plán našej žiačky Martiny Chnapkovej z III.B triedy, ktorého hlavným predmetom podnikania  je poskytovanie fotografických služieb.

       Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.