• Novinky

      • Plavecký výcvik nesklamal...

      • Dni 13. 06. – 16. 06. 2023 boli pre niektorých našich žiakov dňami, kedy odložili učebnice, zošity a hlavne školské povinnosti a presedlali na inú VLNU. V týchto dňoch sa totižto naši žiaci z II.A a II.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Snine. Okrem zdokonaľovania sa v plaveckom štýle – prsia, kraul a znak sa všetci odvážne vrhali do vôd a snažili sa preplávať na rýchlosť, plávať bez nádychu čo najdlhšie pod vodou a hlavne v súťažiach poraziť iné družstvá. Každý z účastníkov bol odmenený medailou za odvahu a snahu.

       Plavecký výcvik však nebol iba o plávaní a súťažení, ale aj o zábave, nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu...

      • Školská súťaž v odpise textu na počítači

      • Dňa 06. 06. 2023 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili školskej súťaže v odpise textu na počítači.

       Pre našich prvákov to bola prvá skúsenosť v predmete Administratíva a korešpondencia, kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť.

       Za necelých 10 mesiacov sa títo žiaci naučili ovládať desaťprstovú hmatovú metódu a postupne sa zlepšujú v rýchlosti a presnosti. Ako sa ukazuje, aj medzi prvákmi už máme šikovných pisárov, ktorí prevezmú štafetu od starších spolužiakov a veríme, že budú úspešne reprezentovať našu školu vo vyšších kolách v súťaži spracovania informácií na počítači.

       A kto sú tí najúspešnejší? Martina Pervanová, Kiara Tomiová, Laura Gunárová, Peter Šoltés a Liana Rusňáková.

       Držíme im palce a želáme veľa úspechov a chuti do písania.

      • Krajská futbalová liga o školský pohár predsedu KSK

      • Žiaci našej školy sa dňa 30. mája 2023 zúčastnili Krajskej futbalovej ligy o školský pohár predsedu KSK. V našej skupine súťažilo 5 družstiev zo stredných škôl z Rožňavy a Moldavy nad Bodvou.

       Naši chlapci obsadili krásne II. miesto. Za vzornú reprezentáciu si zaslúžia naše poďakovanie a pochvalu.

      • Ad revidendum 2028

      • 26. mája 2023 sa v divadelnej sále OKC v Rožňave za účasti rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov, známych, učiteľov a žiakov našej školy konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Tento deň patril našim maturantom – absolventom, bývalým žiakom IV.B a V.A triedy. Slávnostne oblečení absolventi si poslednýkrát pod patronátom triednych učiteliek vypočuli príhovor riaditeľky školy a prevzali vytúžené a očakávané maturitné vysvedčenia. V modrom obale s logom školy si spolu s maturitným vysvedčením niektorí odniesli aj  vysvedčenia o štátnej odbornej jazykovej skúške z anglického jazyka, niektorí certifikát o úspešnom zvládnutí účtovníckeho programu,  členovia CFA certifikát o úspešnej a aktívnej práci v nej. Po prvýkrát  tí, ktorí maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov zvládli na jednotky a dvojky  získali osvedčenie o absolvovaní MS podľa požiadaviek Republikovej únie zamestnávateľov a všetci absolventi získali Osvedčenie o overení kvalifikácie Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii pod záštitou autorizovanej advokátskej inštitúcie, pod záštitou MŠVVaŠ SR, ŠIOV a pod záštitou inštitúcie, ktorá je koordinátorom odborných aktivít v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike.

       Milí absolventi,

       slávnostným aktom odovzdávania maturitných vysvedčení sme dali skutočnú úctu Vám, ktorí ste zvládli svoju prvú životnú skúšku. Končí sa naša spoločná cesta, smiech ustal v tichu opustenej triedy, ostali po Vás iba prázdne miesta....Teraz už len na Vás záleží ako presvedčíte Vaše okolie o svojich schopnostiach. Máte právo na vlastné omyly, túžite ísť vlastnou cestou a nie tou, nami vydláždenou, na ktorej by ste stratili vlastnú tvár. Na tej ceste Vám úprimne prajeme veľa energie, zdravia, vytrvalosti a húževnatosti, aby každé Vaše úsilie bolo korunované úspechom.

       Ad revidendum 2028

      • Zasadili sme strom...

      • Deň pred slávnostným odovzdaním maturitných vysvedčení naši absolventi, bývalí žiaci IV.B a V.A triedy zasadili v priestoroch obchodnej akadémie prekrásny stromček jedľu srienistú.

       Strom je jedným z najmocnejších symbolov ľudstva. Strom sa spája so životom.  Koreňmi je upevnený v zemi a vetvami sa dvíha až k oblohe. Odkazuje na súdržnosť a ukazuje, že človek nie je nikdy sám. Podobne ako ľudia, ani stromy nie sú rovnaké. Každý prežíva šťastné chvíle, ale aj ťažké situácie.

       Tak ako strom, ktorého konáre sa otáčajú za slnkom, aj naši absolventi sa budú musieť prispôsobiť rôznym životným situáciám.

       Nech stromček našich absolventov silnie a rastie. Zostáva tu na pamiatku žiakov dvoch skvelých tried, ktorí sa k nemu určite radi vrátia a zaspomínajú na krásne roky ich štúdia v našej obchodnej akadémii.

       Želáme našim absolventom veľa zdravia a mnoho tvorivých nápadov do ďalšieho života.

      • Účelové cvičenie - 2. ročník

      • Dňa 6. mája 2023 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré prebehlo v areáli Strelnice v Rožňave.

       Počasie nám prialo a tešili sme sa z krásneho slnečného dňa. Pestrý program nám prišli obohatiť hasiči, ktorí nám spravili prednášku o tom, ako sa máme zachovať pri rôznych nehodách a zraneniach. Aj o tom, ako máme ďalej postupovať, keď sa stratíme v lese. Ukázali nám ako nájdeme súradnice na zistenie polohy, na ktorej sa práve nachádzame, aby sme vedeli ako poskytnúť informácie príslušnej záchrannej jednotke pri nehode, ak by sme sa náhodou stali jej účastníkmi. Na našich spolužiakoch - figurantoch nám ukázali, ako sa preváža a ošetruje zranený človek. Taktiež nám ukázali zásahové oblečenie, ktoré majú oblečené pri zásahoch pri požiaroch. S ochotou si ho vyskúšal náš americký lektor Nate. Hrali sme rôzne loptové hry ako volejbal, hry s lietajúcim tanierom, futbal či bedminton. Počas toho kým jedna trieda hrala rôzne hry, druhá sa snažila zabodovať pri streľbe. Bola to zaujímavá a taktiež náročná nová činnosť. Nebolo ľahké  trafiť sa do terča, ale mnohým z nás sa to podarilo. Nakoniec sme išli všetci domov s dobrým pocitom, že sme strávili pekný deň plný nových poznatkov, ktoré v bežnom živote hravo využijeme.