• Školský internát

    • Oznamy

    •  

     Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a šk. zariadenia

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1).

     www.minedu.sk/skolsky-semafor

     Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)
     Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény

      

     ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

     Žiaci 1. ročníkov stredných škôl, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2023/2024 zašlite prostredníctvom zákonného zástupcu "Žiadosť o prijatie do školského internátu" poštou alebo e-mailom.

     Prihlášky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: skola@oarv.sk

     alebo poštou na adresu školy:
     Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava,
     Akademika Hronca 8,
     048 01 Rožňava

      

     ŽIADOSŤ NA VYPLNENIE (DOC)  alebo ŽIADOSŤ NA VYTLAČENIE (PDF)

    • Možnosti ubytovania

    • Ubytovanie je zabezpečené v trojizbových a štvorizbových bunkách so sociálnymi zariadeniami.
      - izby sú dvoj a trojpostelové
      - internát má kapacitu 94 postelí pre študentov

     Cena ubytovania
      - pre študentov stredných škôl 21,- € / mesiac

     Možnosti stravovania
      - školský internát zabezpečuje celodenné stravovanie v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy
      - ceny sú uvedené v časti školská jedáleň

     Využitie voľného času
      - vo svojom voľnom čase môžu študenti:

     • navštíviť knižnicu školského internátu
     • navštevovať klubovne - TV, DVD
     • využívať internátnu posilňovňu
     • využívať veľkú telocvičňu OA
     • využívať spoločenské miestnosti s Tv, DVD a dataprojektorom
     • zapojiť sa do činnosti rôznych záujmových krúžkov
     • viac sa dozviete na facebooku
       
    • Kontakt

    • Ubytovacie zariadenie
     Školský internát pri Obchodnej akadémii v Rožňave

     Riaditeľka ŠI
     Ing. Daniela Žiaková

     Vedúci výchovy
     Mgr. Kvetoslava Mátrayová
     e-mail kontakt: kvetka.matray@gmail.com

     Vychovávateľky
     Mgr. Lýdia Mezeiová
     Mgr. Mária Gášpárová
     Mgr. Ružena Spišiaková

     Adresa
     Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava

     Telefón
     Školský internát: 0904 650 809
     Škola - sekretariát: 0904 649 100
     Škola - riaditeľka ŠI: 0903 236 456
     Škola - riaditeľka ŠI, fax: 058 734 56 25

     E-mail:
     škola: skola@oarv.sk