• Prijímacie konanie

     • PLÁN VÝKONOV
      DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024


      EDU ID školy:        100015871

       

      Odbor štúdia: štvorročný študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia
      Počet tried a žiakov: 1 trieda – prijímame 28 žiakov
         
      Odbor štúdia: päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia –
      bilingválne štúdium v anglickom jazyku
      Počet tried a žiakov: 1 trieda – prijímame 25 žiakov

       


      Rožňava 28. 02. 2023

       

      Ing. Daniela Žiaková
      riaditeľka školy

       

      OA_Roznava_plan_vykonov_2023_2024.pdf

       

      V Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava sa 2. kolo projímacích skúšok v mesiaci jún 2023 neuskutoční.