• Výchovný poradca

   • Konzultačné hodiny

     

    Pondelok
    13.40 - 14.25

    Streda
    08.40 - 09.25

    popr. dohodou...

    Mgr. Denisa Kováčová
    výchovný poradca

     

    Strucna informacia o Portali VS a centralnom elektronickom prihlasovani:

     

    Portal VS umozbuje predovsetkym ziskavanie odborne garantovanych informacii o vysokych skolach samotnymi vysokymi skolami na jednom mieste.


    Centralne elektronicke prihlasovanie ma tu obrovsku vyhodu, ze z jedneho miesta moze uchadzac poslat prihlasku na viacero vysokych skol s uvedenim osobnych udajov iba raz bez nutneho opakovania zadavania identickych udajov.

     

    Odkazy:

    www.portalvs.sk

    https://www.portalvs.sk/sk/aktuality

    www.prihlaskavs.sk

     

    Odkaz na dotaznik:

    https://forms.office.com/e/QjJSeK7B8A

    Vysledky prieskumu budu sluzit na skvalitnenie poskytovania informacii uchadzacom strednych skol prostrednictvom Portalu VS, ako i na skvalitnenie procesu prihlasovania sa na vysoke skoly.

     

     

     

    • Oznamy

     Akadémie PZ v Bratislave pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023 dňa 9. novembra 2023. Hlavný program bude prebiehať od 9.00 hod. v aule Akadémie PZ v Bratislave.

     Podrobnejšie informácie o DOD 2023 na Akadémii PZ v Bratislave sú zverejnené na našom webovom sídle https://www.akademiapz.sk/node/2480 a facebookovej stránke https://www.facebook.com/apzba/

      

      

     Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa bude konať dňa 16. februára 2023 od 9:00 do 12:00 hodiny. Deň otvorených dverí je príležitosťou na prezentáciu študijných programov, vyučovacieho procesu, pracovísk a priestorov fakulty predovšetkým uchádzačom o štúdium, študentom stredných škôl ale i širokej verejnosti.

     program

      

     Dni otvorených dverí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

     Podujatie sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 so začiatkom o 10.00 hodine.

     plagát

      

     Vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave v spolupráci s americkou City University of Seattle ponúka študijné programy bakalárskeho, magisterského a MBA štúdia, pričom študenti môžu využiť tiež kombináciu slovenských a amerických akreditovaných programov a získať ako slovenský, tak americký diplom. 

     Ak sa chcete o štúdiu na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle programs dozvedieť viac, navštívte ju v Deň otvorených dverí v jej budove na Panónskej ceste 17 v Bratislave 14. februára od 10.00 hodiny. Pozvaní sú študijní poradcovia, rodičia a študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí majú záujem študovať na Vysokej škole manažmentu alebo v programoch americkej City University of Seattle. V tento deň sa budú konať prezentácie študijných programov denného, externého a inovatívneho online štúdia, podmienok prijatia, toho čo sa dá na škole študovať a v akých jazykoch, kto sú vyučujúci na škole a čo všetko môže škola ponúknuť budúcim vysokoškolákom od materiálno-technického zabezpečenia, počítačových laboratórií, knižnice, možností medzinárodnej spolupráce, spoločenských a športových akcií až po štipendiá a možnosti financovania štúdia.


     Návštevníci budú môcť počas Dňa otvorených dverí navštíviť aj prednášky, ktoré budú v tento deň na škole prebiehať, čím získajú predstavu o tom, ako vyzerá vyučovanie v slovenských a amerických programoch podnikového manažmentu a “business administration”.

      

     Dobrý deň,

     v mene Strojníckej fakulty si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa bude konať 10.02.2023 v Kongresovom centre TUKE v čase od 9:00-13:00.

     Facebook: Strojnícka fakulta TUKE

      https://www.facebook.com/Strojnickafakulta/

     Instagram: @strojnickafakulta

      https://www.instagram.com/strojnickafakulta/

     LinkedIn: Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach

     https://www.linkedin.com/school/strojnicka-fakulta/

     TikTok: sjf.tuke

     sjf.tuke (@sjf.tuke) TikTok | Watch sjf.tuke's Newest TikTok Videos

      

     Tešíme sa na Vašu účasť.

      

      

     Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

     on-line Deň otvorených dverí na našej škole bude dňa 23. februára 2022. Počas tohto dňa si môžete pozrieť prezentácie našich katedier, porozhliadať sa po našich internátoch, vypočuť si rady starších kolegov ohľadom zvládnutia štúdia a pripojiť sa k online chat-u, kde Vám budú zodpovedané prípadné otázky.

      

      

     Katedra anglistiky a amerikanistiky vás srdečne pozýva na Virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 17. 2. 2022 od 15:00 na webovej stránke, ktorú nájdete priamo na plagáte v prílohe.

     Ak sa v končiacich maturitných ročníkoch nachádzajú žiaci, ktorí sa zaujímajú o štúdium angličtiny alebo inklinujú k učiteľstvu anglického jazyka, poprosili by sme vás o rozšírenie informácie o pripravovanom Virtuálnom DOD na Katedre anglistiky a amerikanistiky, ktorého sprievodný plagát sa nachádza aj na stránke katedry: https://www.kaa.ff.ukf.sk.  

      

      

     Vážený pán riaditeľ,

     vážená pani riaditeľka,

      

     na Divadelnej fakulty VŠMU sme presvedčení, že manažment kultúry je poslanie! Štúdium divadelného manažmentu je vhodné pre všetkých, ktorých prednosťami sú otvorená komunikácia, zmysel pre zodpovednosť, schopnosť stmeliť tím a v neposlednom rade vzťah ku kultúre a umeniu.

      

     Divadelný manažment je širokospektrálny odbor, ktorý bude baviť nielen nadšencov ekonómie a manažmentu so vzťahom ku kultúre, ale aj umelecké duše, ktoré to možno „v zákulisí“ baví o niečo viac ako na javisku.

      

     Štúdium je úzko previazané s praxou a študenti a študentky katedry sa okrem teoretických prednášok, praktických seminárov a cvičení aktívne podieľajú na riadení školského Divadla Lab či organizácii medzinárodného festivalu divadelných vysokých škôl – Istropolitana Projekt. Absolventi a absolventky bakalárskeho programu sa uplatňujú v divadlách a kultúrnych organizáciách na úrovni stredného manažmentu, ako event manažéri, pracovníci marketingových či PR oddelení, ale nachádzajú uplatnenie aj v oblasti kreatívneho priemyslu či kultúrnej politiky.

      

     Viac o študijnom programe, či prijímacích pohovoroch sa dozviete v priloženom prospekte alebo na stránke našej katedry! Termín na podanie prihlášok sa blíži! Preto veríme, že Vás naša ponuka zaujala a že ju posuniete vhodným kandidátom a kandidátkam na Vašej škole.

      

      

      

     Ahoj, prajeme Ti krásny deň!

      
     Týmto by sme Ťa chceli pozvať na najbližšiu akciu PHF EU v Košiciach
     „ONLINE DOD PHF EU PRE UCHÁDZAČOV O I. a II. STUPEŇ ŠTÚDIA v akademickom roku 2022/2023“,
     ktorý sa bude konať:
     04. februára 2022 (piatok) od 11:00 do 13:00 hod.
     Živé vysielanie oficiálneho programu online DOD PHF EU sa uskutoční v prostredí MS Teams
     Klikaj MS Teams
     otázky môžete klásť aj na sociálnych sieťach 
      
     Klikaj Facebook
     Klikaj Instagram
     V rámci pripraveného programu sa dozviete všetky potrebné informácie o:
     • študijných programoch I. a II. stupňa,
     • možnostiach štúdia v Košiciach a v Michalovciach,
     • podávaní e-prihlášky,
     • prijímacom konaní,
     • Olympiáde podnikový hospodár,
     • mobilitách,
     • spolupráci s praxou,
     • Študentskom parlamente ekonómov a pod.
      
     ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA na Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na akademický rok 2022/2023 na I. stupeň štúdia nájdete TU a pre II. stupeň TU.
     Okrem toho budú na sociálnych sieťach PHF EU v Košiciach prebiehať prezentácie partnerských spoločností, diskusie so študentmi a členmi Študentského parlamentu ekonómov (ŠPE), či videoprehliadka priestorov fakulty v Košiciach.
      
     Program
     11.00 - Otvorenie a príhovor dekana
     11.20 - Informácie o prijímacom konaní
     11:30 - Informácie o Olympiáde podnikový hospodár a spolupráci s praxou
     11.40 - Informácie o mobilitách
     11.50 - Aktivity Študentského parlamentu ekonómov
     12.00 - Prednáška z praxe
     12.20 - Q&A
     13.00 - Ukončenie
     Svoju účasť je potrebné potvrdiť registráciou do 03. 02. 2022
     Registračný formulár

      

     dňa 3. februára 2022 o 10.00 hod. sa uskutoční virtuálny

     Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Živý prenos bude realizovaný zo štúdia marketingovej spoločnosti Promiseo, s ktorou naša univerzita spolupracuje.

     https://www.facebook.com/events/261165776134623/

      Veríme, že na vašich školách sú študenti, ktorí majú záujem o kvalitné štúdium prírodných vied a vedu a radi budú zdieľať náš virtuálny Deň otvorených dverí.

      Vopred Vám ďakujeme za sprostredkovanie informácie, podporu a súčinnosť!

      Viac informácií nájdete na:

     Virtuálny Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte | UPJŠ (upjs.sk)

      

     Dobrý deň,

      

     naša fakulta, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, dlhodobo podporuje výučbu na stredných školách akceptovaním výborných výsledkov v rámci prijímacieho pohovoru, preto si Vám dovoľujem poslať informácie o našich študijných programoch spoločne s prosbou o ich distribúciu vašim študentom.

      

     V aktuálne platných kritériách prijímania berieme ohľad na nasledovné výsledky stredoškolského štúdia:

     priemer známok z matematiky a anglického jazyka do 1,5 (na medzinárodnom manažmente aj z nemeckého alebo francúzskeho jazyka);

     - 30 bodov k prijímačkám pridávame každému, kto bol prihlásený a bude mať hodnotenie maturity z matematiky;

     - prijímame bez prijímačiek úspešných riešiteľov krajského kola alebo účastníkov celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni).

      

     Súčasne dávam do pozornosti, že naše štúdium je silne zamerané na cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky jazyk) priamo vo výučbe, čo môže byť veľmi lukratívne pre vašich študentov:

     - ponúkame celkovo 168 odborných predmetov vyučovaných v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku;

     - 80% študentov môže ísť na aspoň jeden semester na niektorú z vyše 150 partnerských vysokých škôl v rámci programu Erasmus+;

     - študijný program Medzinárodný manažment je ponúkaný ako Nemecký alebo Francúzsky program;

     - ponúkame celý študijný program Manažment v anglickom jazyku.

      

     Pre akademický rok 2022-23 prijímame študentov na nasledovné študijné programy:

     §  Manažment

     §  Podnikanie

     §  Medzinárodný manažment - s výberom nemeckého alebo francúzskeho programu

     §  Manažment v anglickom jazyku

     §  Manažment v externej forme štúdia

      

     Pre vašich študentov pripájam informácie v prehľadnej forme:

     YouTube videá:

     - informačné video o Fakulte managementu: https://youtu.be/bbNM_gYujbg

     - štúdium v anglickom jazyku: https://youtu.be/kZAc4O8IOgc

     - nemecký program: https://youtu.be/G0VTYpjWVys

     - francúzsky program: https://youtu.be/taZmiHVTS5Y

      

     Kritériá prijímania na Fakultu managementu UK:

     https://www.fakultamanagementu.sk/kriteria/

      

     Informácia o organizovaní prípravných kurzov k prijímacím skúškam:

     https://www.fakultamanagementu.sk/pripravne_kurzy.html

      

     Prečo študovať na Fakulte managementu UK:

     https://www.fakultamanagementu.sk/fmuk/

      

     Štúdium v anglickom jazyku:

     https://www.fakultamanagementu.sk/english/

      

     Štúdium v nemeckom jazyku:

     https://www.fakultamanagementu.sk/nemecky_program/ 

      

     Štúdium vo francúzskom jazyku:

     https://www.fakultamanagementu.sk/francuzsky_program/

      

     Štúdium v externej forme štúdia (popri zamestnaní alebo podnikaní) teraz už online z celého Slovenska (kombinácia dištančného štúdia a priamej online výučby cez MS Teams):

     https://www.fakultamanagementu.sk/externe/

     informačná brožúra: https://www.fakultamanagementu.sk/brozura_externe_studium/index.html

      

     Letáky v .pdf:

     Fakulta managementu UK: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022.pdf

     Štúdium na nemeckom programe: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022_DE.pdf

     Štúdium na francúzskom programe: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022_FR.pdf

     Štúdium v anglickom jazyku:

     https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_flyer_2022_english_study_program.pdf

     https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_A3_2022_english_study_program.pdf

     Externé štúdium: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022_externe_studium.pdf

      

     Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave si za 30 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Meno Univerzity Komenského v Bratislave je značkou kvality na svetovej úrovni. Sme jedinou slovenskou fakultou, ktorá sa pravidelne od roku 2008 umiestňuje medzi tisíckou najlepších Business Schools, s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School.

      

     Virtuálny informačný deň Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

      

     Podujatie sa uskutoční v dvoch termínoch – 3. a 10. februára 2022 o 14. hod. Registrovať sa možno na tomto linku: https://bit.ly/2YjZgdE.

      

     Informačný deň je určený predovšetkým maturantom – študentom končiacich ročníkov.

      

     Dobrý deň,
     touto cestou chcem Vás a Vašich študentov pozvať na Deň otvorených dverí FBI UNIZA, ktorý sa bude konať štvrtok, 03.02.2022, o 09:00 (ONLINE, MS Teams).

     Taktiež Vás chcem požiadať o zaslanie informácie o pripravovanom DOD
     Vašim študentom v končiacich ročníkoch. Ďakujem veľmi pekne.

     V rámci študijného programu Krízový manažment kladieme dôraz na manažment a prevenciu kríz. Nejde pritom len o riadenie verejných inštitúcií v pandémii, ale aj o oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, manažmentu podnikových rizík, civilnej ochrany, či riadenia podniku.

     Program Dňa otvorených dverí FBI UNIZA (štvrtok, 03.02.2022, o 09:00,
     ONLINE, MS Teams):

     • Otvorenie DOD dekankou fakulty.
     • Možnosti štúdia a školských i mimoškolských aktivít.
     • Študijné programy a ich garanti.
     • Miestny spolok SČK pri FBI UNIZA.
     • Virtuálna prehliadka FBI UNIZA.

     TEŠIME SA NA VÁS :-) Link na pripojenie

      

     Dobrý deň,
     s novým školským rokom by sme sa radi pripomenuli a kontaktujeme vás ohľadom stretnutia so študentmi vašej školy. Sme Scandinavian Study , tím absolventov zahraničných vysokých škôl, a snažíme sa motivovať slovenských študentov pri ich rozhodnutí študovať v zahraničí.

     Každoročne organizujeme prednášky na stredných školách. Aj „vďaka“ súčasnej epidemiologickej situácii sme presunuli prednášky do online priestoru a radi by sme vašich študentov pozvali na online Info prednášku cez Skype/Zoom.
     Na prednáškach majú študenti možnosť získať informácie o študijných programoch, univerzitách, študentskom živote, štipendiách a pod. Pre študentov je štúdium mimo domova skvelým spôsobom ako sa osamostatniť, nabrať skúsenosti, využiť jazyk, získať iný pohľad na svet a priniesť túto novú perspektívu naspäť na Slovensko.

     V prípade záujmu prosím vyplňte nasledovný formulár tu. Ak máte záujem napr. len o zaslanie promo materiálov, do formuláru vyplňte poštovú adresu vašej školy.

     Tešíme sa na vašu odpoveď

     S pozdravom
     Lucia Franková

      

     Katedra rusistiky FF UCM je prvou a jedinou rusistickou katedrou na Slovensku, ktorá od 1.9.2020 ponúka študijný program "dva diplomy" v študijnom odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou (ďalej BelŠU, Ruská federácia). V praxi to znamená, že študent magisterského stupňa bude rok študovať na BelŠU a rok na KRUS FF UCM v Trnave a po úspešnom absolvovaní štúdia dostane dva diplomy - jeden od UCM, druhý od BelŠU. Takáto možnosť štúdia rusistiky na žiadnom slovenskom rusistickom pracovisku zatiaľ nebola realizovaná. Potenciálni absolventi budú mať lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce doma i v zahraničí.

     Okrem dennej a externej formy bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v odboroch ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii s druhým predmetom ponúkame Vašim kolegom možnosť rigorózneho konania a rozširujúceho štúdia.

     Všetky dôležité informácie o štúdiu sa dočítate na našej webovej stránke www.krus.ff.ucm.sk.