• Školská jedáleň

   • Školská jedáleň zabezbečuje výdaj celodennej stravy.

       

     

    • Cena stravy

    • Raňajky 0,71 €
     Desiata 0,54 €
     Obed 1,40 €
     Olovrant 0,36 €
     Večera 0,89 €
     Celodenná strava 3,90 €
    •  

      Jedálny lístok - prihlasovanie sa na stravu 

     Odhlasovanie zo stravy je v príslušný deň do 07:30,
     v opačnom prípade hodnota stravy nebude odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.

     Mária Cirbusová, vedúca ŠJ pri OA Rožňava
     telefón: 0904 650 662
     e-mail: mcirbusov@gmail.com