• Školská jedáleň

   • Školská jedáleň zabezpečuje výdaj celodennej stravy.

       

    Jedáleň

    Výška príspevku za stravovanie v školskej jedálni a výška úhrady režijných nákladov od  01. 01. 2023

   • PotravinyRežijné nákladyCena stravy spolu
    Raňajky0,85 €0,15 €1,00 €
    Desiata0,70 €0,00 €0,70 €
    Obed1,70 €0,30 €2,00 €
    Olovrant0,60 €0,00 €0,60 €
    Večera1,00 €0,20 €1,20 €
    Spolu4,85 €0,65 €5,50 €
    •  

     Prihlasovanie na stravu - Jedálny lístok 

      

     Odhlasovanie zo stravy je v príslušný deň do 07:30,
     v opačnom prípade hodnota stravy nebude odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.

     Mária Cirbusová, vedúca ŠJ pri OA Rožňava
     telefón: 0904 650 662
     e-mail: mcirbusov@gmail.com