• Novinky

      • 28. medzinárodný online veľtrh cvičných firiem

      • Máme TOP 1 a 2

        

       Dňa 22. – 23. 03. 2023 sa uskutočnil 28. MVCF online Praha 2023. Už tradične ho organizuje OA, Heroldovy sady, Praha. Veľtrhu sa zúčastnilo 52 cvičných firiem z Belgicka, Bulharska,  Francúzska, Luxemburska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Čiech a Slovenska. Našu školu reprezentovali CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku (IV.B) a CF Slnovrat, výroba medu a včelích produktov (III.B).

       CF na veľtrhu medzi sebou obchodovali v prostredí hry GatherTown. Pripravili webové stránky s funkčnými e-shopmi, súťažné materiály, ako produktové katalógy, elektronické prezentácie, reklamné spoty, obchodné letáky. Zástupcovia firiem sa zúčastnili súťaže 90 sekúnd vo výťahu. Žiaci počas obchodovania využívali vedomosti z rôznych predmetov (SJL, ANJ, ADK, INF, UCT, POE). 

       Veľké uznanie za aktívnu prácu patrí členom reprezentačných tímov, ako aj ďalším členom CF, ktorí neboli veľtrhu priamo účastní, ale svojou prácou prispeli k úspešnému pôsobeniu CF na tomto podujatí.

       Umiestnenie CF ComFur nábytok:

       Súťaž o najlepší katalóg – 1. miesto

       Súťaž o najlepšiu prezentáciu – 3. miesto

       Súťaž o najlepší reklamný spot – 3. miesto

       90 sekúnd vo výťahu – 3. miesto

       Súťaž o najlepší obchodný leták – 13. miesto

       Najlepšia firma veľtrhu - 1. miesto

       Umiestnenie CF Včelia farma Slnovrat:

       Súťaž o najlepší katalóg – 5. miesto

       Súťaž o najlepšiu prezentáciu – 1. miesto

       Súťaž o najlepší reklamný spot – 4. miesto

       Súťaž o najlepší obchodný leták –3. miesto

       90 sekúnd vo výťahu – 6. miesto

       Najlepšia firma veľtrhu 2. miesto

        

       K úžasným výsledkom žiakom našich cvičných firiem blahoželáme.

      • Kellnerova Poloma

      • Marec nie je len mesiacom knihy, ale pre milovníkov „pekného slova“ aj znamením, že sa koná súťaž Kellnerova Poloma. Naši žiaci sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, ale hneď aj veľmi úspešne. V kategórii stredné školy – próza sa na 1. mieste umiestnil Adrián Ruman a 3. miesto si odniesla Simona Koršalová. V kategórii stredné školy poézia si 2. miesto odniesla Alexandra Lojková a 3. miesto Barbara Podracká. Odchádzali sme nielen s dobrým pocitom, knižnou odmenou, ale aj s pochvalou od poroty.

       Tešíme sa na ďalšie recitačné úspechy a srdečne blahoželáme ☺.

      • Olympiáda Mladý účtovník

      • Olympiáda Mladý účtovník, ktorej organizátorom na celoslovenskej úrovni je spoločnosť KROS a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov bude mať v tomto roku jubilejný 25. ročník.  Cieľom školského  kola, ktoré sa konalo 27. 02. 2023, bolo dať príležitosť žiakom, ktorí majú o účtovníctvo záujem preukázať nielen teoretické vedomosti, ale i zručnosti spracovať účtovné údaje v účtovnom softvéri Omega. Výhercovia školského kola, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach budú reprezentovať našu školu v 1. online, celoslovenskom kole Olympiády MÚ. Sú to:

       1. Marc Milian  
       2. Alexander Parada
       3. Soňa Revajová

       Držme im palce!

      • Olympiáda Mladý informatik

      • V dňoch 22.2.2023 a 9.3.2023 sa uskutočnila Olympiáda „Mladých informatikov“ pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej žiaci so základných škôl z Rožňavy z Ulice Pionierov, Zlatej  a akademika Juraja Hronca. Súťaž prebiehala v dvoch kolách.

        

       1. kolo- 22.2.2023

       1. časť – Vedomostný test z oblasti internetu

       2. časť – Kreslenie podľa predlohy

       3. časť – Hry pre budúcich programátorov

        

       2. kolo- 9.3.2023

       1. časť – Vytvorenie letáku podľa predlohy v programe Word

       2. časť – Vytvorenie tabuľky a grafov v programe Excel

        

       Žiaci si  zmerali vedomosti v teste z oblasti Internetu a zvládli neľahké zadania v skicári, programovaní, Worde a Exceli. Po absolvovaní obidvoch kôl sa súťaž vyhodnotila a prvé miesta obsadili:

       1. miesto – Dávid Szomolai ZŠ Zlatá

       2. miesto – Tomáš Schomtzer ZŠ Zlatá

       3. miesto – Jozef Hriňák ZŠ Pionierov

        

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Okresné kolo vo volejbale zmiešaných družstiev

      • Dňa 22. februára  2023 sa družstvo chlapcov a dievčat našej školy zúčastnilo okresného kola  vo volejbale zmiešaných družstiev. Naše družstvo obsadilo 3. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Školské kolo SOČ

      • Ako každý rok, aj tento všetci žiaci tretieho ročníka vypracovali prácu SOČ na ľubovoľnú tému. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2023, sa prebojovalo 7 prác. Všetci žiaci úspešne a pútavo obhájili svoju prácu. Témy boli veľmi zaujímavé a aktuálne. Z každého odboru však môžu postúpiť iba 2 práce, preto z odboru 15 Ekonomika a riadenie, kde boli až 3 práce, jedna z nich, práca Martiny Vojtkovej – Mládež a financie, nepostupuje. Všetky ostatné práce (6) postupujú v štyroch odboroch do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2023 v SOŠ dopravnej v Košiciach.

       Tereza Lučková – Fast fashion 05

       Gabriela Hrková – Záhada mystery shoppingu 15

       Viktória Slivková – Homeschooling 17

       Norbert Šimko – Hudba je môj život 16

       Martina Chnapková – Poruchy spánku 17

       Veronika Červenáková – Ako zostať bohatý v ťažkých časoch 15

      • Lyžiarsky výcvik

      • „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“, si určite povedalo aspoň pár žiakov, ktorí sa s odvahou pustili do zdolávania zasnežených kopcov v SKI Telgárt počas lyžiarskeho výcviku.

       13. február – pondelok – sa niesol v znamení veľkých očakávaní a veľkého nadšenia, keď sa pre žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave začal lyžiarsky výcvik. Pre mnohých našich žiakov, veľkých nadšencov a obdivovateľov lyžovania, to bol príjemný týždeň, kedy mohli predviesť a zdokonaliť svoje zručnosti a dostatočne sa vyšantiť na snehu. Pre pár jednotlivcov to bolo o prekonaní vlastného strachu a hľadaní odvahy, kde hlavným cieľom bolo bezpečne zísť z kopca a neublížiť sebe a nikomu inému. Musíme však povedať, že všetci tú hľadanú odvahu našli a prekonali samých seba, čo bol veľký úspech nielen pre nich samých, ale aj pre ich inštruktorov. Piatok, posledný deň výcviku, sa niesol v znamení lyžiarskej súťaže. Každá súťaž by mala mať svojho víťaza, ale v tej našej, boli víťazmi všetci!