• Novinky

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 24. 2. 2023 sa v našej škole konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Piatkové dopoludnie patrilo recitátorom, ktorí sa rozhodli zmerať si sily v dvoch kategóriách. V umeleckom prednese prózy súťažili 4 žiaci, poéziu si zvolilo 6 žiakov. Takto sa im darilo.

        

       PRÓZA

       1. miesto: Adrián Ruman

       2. miesto: Simona Koršalová

       3. miesto: Gabriela Cangárová

        

       POÉZIA

       1. miesto: Ema Tóthová

       2. miesto: Barbara Podracká a Alexandra Lojková

       3. miesto: Kvetoslava Mohyláková

        

       Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori nás budú reprezentovať aj na  súťaži Kellnerova Poloma.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme  a najlepším držíme  palce v ďalších súťažiach.

        

      • 14. kontraktačný deň cvičných firiem na OA Poprad

      • OA Poprad organizovala  15. 02. 2023 kontraktačný deň cvičných firiem. Na chodbách tejto školy prezentovalo svoju činnosť 12 cvičných firiem zo Slovenska.  Medzi  nimi aj naša CF Včelia farma Slnovrat, ktorú vzorne reprezentovali  Gabriela Hrková, Tamara Klimentová, Viktória Slivková a Alexander Parada.  Súťažilo sa v 4 kategóriách: najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg, najpútavejšia elektronická prezentácia. Žiaci CF Slnovrat si pripravili stánok, dvojjazyčný katalóg, prezentáciu a prezentovanie a množstvo marketingových materiálov.

       Poďakovanie a ocenenie výsledkov práce patrí všetkým  členom CF. Aj tým, ktorí neboli priamo na kontraktačnom dni, ale svojou prácou prispeli k úspešnému pôsobeniu našej CF Slnovrat, zvlášť   Veronike  Červenákovej  a MartinkeChnapkovej.

        

       Umiestnenie CF Včelia farma Slnovrat:

       Kategória Najlepší manažérsky tím – 2. miesto

       Kategória Najlepšia elektronická prezentácia – 2. miesto

        

       Srdečne blahoželáme 😊

      • Beseda s finančným poradcom

      • Dňa 13. 02. 2023 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili besedy s finančným poradcom, ktorým bol okresný vedúci pre OVB  p. Ľuboš Čapo. Jeho zaujímavá prednáška priniesla informácie o inštitúcii, ktorú zastupuje, o finančnom trhu, životnom a neživotnom poistení. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a pýtali sa na konkrétne životné situácie, napr. na poistenie nehnuteľností, domácnosti, auta, cestovné poistenie ... Počas prednášky sme sa dozvedeli aj o poistení zodpovednosti pri výkone povolania, pri výkone živnosti, o poistení výrobnej/obchodnej prevádzky, aké je to SMART poistenie ap.

       Beseda sa konala v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave vďaka p. Ing. Kataríne Ujháziovej. Ďakujeme za pozvanie do knižnice a za inšpiratívnu besedu.

      • online Deň otvorených dverí

      •  Milé dievčatá, milí chlapci, vážení rodičia!  

         

       Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila pre Vás online Deň otvorených dverí, ktorého sa môžete zúčastniť  dňa 09. 02. 2023 (štvrtok) o 16.00 h kliknutím na odkaz:  

         

       https://meet.google.com/vyf-ogyp-rzh 

        

       DOD je určený pre rodičov a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.   

       Vítaní budú aj rodičia a žiaci, ktorí sa o výbere strednej školy ešte len rozhodujú.    

       Neváhajte, po prihlásení sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a prejdete virtuálnou prehliadkou školy.  

       Tešíme sa na Vašu účasť J

      • Krajské kolo 57. ročníka súťaže v spracovaní informácií na počítači

      • V stredu 8. februára 2023 16 žiakov našej školy súťažilo v  krajskom kole SIP v Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach. V odpise textu 2. miesto obsadil Martin Andráš výkonom 341,5 č. ú./min. V úprave textu na počítači 1. miesto obsadil Martin Dianiška, 2. miesto Dominika Tóbisová a 3. miesto Mariana Tomiová.  V disciplíne Wordprocessing  sa na 2. mieste umiestnila Martina Černická a na 3. mieste Tímea Kissimonová.

       Všetci účastníci boli úspešní a ôsmi žiaci sa zúčastnia aj celoštátneho kola, ktoré sa bude konať  21. – 23. marca 2023 v Seredi.

       Účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

      • Áno, čítate dobre . Prinášame informáciu o úspechu nášho žiaka V.A triedy Marca Miliana, ktorý seba a našu školu reprezentoval v Olympiáde vo francúzskom jazyku. Napriek tomu, že sa tento cudzí jazyk v našej škole nevyučuje, Marc, ako samouk, sa dňa 6. februára 2023 zúčastnil na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach.

       V kategórii 2A obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola olympiády.

       Ku krásnemu úspechu Marcovi srdečne blahoželáme .