• SOČ

     • Úspechy

     • Úspechy SOČ v školskom roku 2021/2022

       
      Liliana Steinhübelová
      s prácou na tému
      Hlasový elektronický turistický sprievodca Rožňavy
      súťažný odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      umiestnila na 1. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola SOČ

      umiestnila na 5. mieste na celoštátnom kole SOČ

       

      Úspechy SOČ v školskom roku 2020/2021

       
      Soňa Revajová
      s prácou na tému
      Turistické informačné centrum na Dedinkách
      súťažný odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      umiestnila na 1. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola SOČ


      Kristína Viglaská
      s prácou na tému
      Náučný chodník Lipovník - Brzotínske skaly
      súťažný odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      umiestnila na 2. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila na celoštátne kolo SOČ


      Marc Milian
      s prácou na tému
      Nedostatky v oblasti pozemných komunikácií
      súťažný odbor 09 Strojníctvo, hutníctvo a doprava

      umiestnil na 3. mieste v krajskom kole SOČ

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2018/2019

       
      Erik Olejník
      s prácou na tému
      Možnosti zviditeľnenia banského náučného chodníka pomocou geocachingu
      súťažný odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      umiestnil na 5. mieste na celoštátnom kole SOČ a na 2. mieste v krajskom kole SOČ

       

      Zuzana Moravanská
      s prácou na tému
      Generácia Z
      súťažný odbor 01 Problematika voľného času

      umiestnila na 2. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila na celoštátne kolo SOČ


      Juraj Bobka
      s prácou na tému
      Móda, ktorá šetrí životné prostredie
      súťažný odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

      umiestnil na 1. mieste v krajskom kole SOČ a postúpil na celoštátne kolo SOČ


      Sabína Čobádiová
      s prácou na tému
      Novinky v leteckej doprave
      súťažný odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      umiestnila na 3. mieste v krajskom kole SOČ

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2017/2018

       
      Lucia Tóthová
      sa s prácou
      Bloger ako práca
      (v odbore č. 15)

      umiestnila na 1. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola.


      Krisztína Zalcerová
      sa s prácou
      Mediálny multitasking
      (v odbore č. 1)

      umiestnila na 2. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola.

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2016/2017

       
      Scarlett Krajliková
      sa s prácou
      Vnímanie a skúsenosti s korupciou v Rožňave v porovnaní so zvyškom Slovenska
      (v odbore č. 15 Ekonomika a riadenie)

      umiestnila na 2. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola.

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2015/2016

       
      Martina Szaniszlóová
      sa s prácou
      Študent strednej školy ako dobrovoľník
      (v odbore č. 01 Voľný čas)

      umiestnila na 3. mieste v krajskom kole SOČ


      Branislav Očkaik
      sa s prácou
      Návod na lacné cestovanie
      (v odbore č. 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia)

      umiestnil na 3. mieste v krajskom kole SOČ


      Martin Vajzer
      sa s prácou
      Čím je ovplyvnené naše nakupovanie?
      (v odbore č. 15 Ekonomika a riadenie)

      umiestnil na 3. mieste v krajskom kole SOČ

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2014/2015

       
      Michal Vester
      sa s prácou
      Time manažment stredoškoláka
      (v odbore č. 01 Voľný čas)

      umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole SOČ

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2013/2014

       
      Lucia Kalinková
      sa s prácou
      Adrenalínové atrakcie
      (v odbore č.08 - Hoteliérstvo, cestovný ruch, gastronómia)

      umiestnila na 1. mieste v krajskom kole
      a postúpila do celoštátneho kola

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2011/2012

       
      Bianka Harsányiová
      sa s prácou
      Majú ľudia strach pred lietaním?
      (v odbore č.08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch)

      umiestnila na 1. mieste v krajskom kole
      a zúčastnila sa aj celoštátneho kola

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2009/2010

       
      Martin Homola
      sa s prácou
      Podnikateľský plán - Homola Computers s.r.o.
      (v odbore č.15 - Ekonomika a riadenie)

      umiestnil na 1. mieste v krajskom kole
      a zúčastnil sa aj celoštátneho kola

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2006/2007

       
      Michal Ondrejčík
      sa s prácou
      Hospodárska blokáda Podnesterska
      (v odbore č.8 - Politológia, prírodné vedy, EÚ, geografia)

      umiestnil na 1. mieste v krajskom kole a na 1. mieste v celoštátnom kole


      Jana Švarcová
      sa s prácou
      Múzeum gemerskej dediny
      (v odbore č. 16 - Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba)

      umiestnila na 3. mieste v krajskom kole.

       

       
      Úspechy SOČ v školskom roku 2005/2006

       
      Michal Ondrejčík
      sa s prácou
      Aspekty Podnesterskej Moldavskej republiky a riešenie jej bezprostredných problémov
      (v odbore č.8 - Politológia, prírodné vedy, EÚ, geografia)

      umiestnil na 1. mieste v krajskom kole v Košiciach
      a na celoštátnom kole v Modre získal zvláštne ocenenie.


      Jana Švarcová
      sa s prácou
      Nezabudnime na zabudnuté
      (v odbore č. 16 - Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba)

      umiestnila na 2. mieste v krajskom kole v Košiciach
      a postúpila do celoštátneho kola.