• Novinky

      • Slávnostné oceňovanie ku Dňu študentstva

      • Dňa 21. 11. 2023 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach konalo slávnostné oceňovanie ku Dňu študentstva pod záštitou KSK. Ocenenie získal náš žiak Tomáš Záhn, žiak III.B triedy, ktorý bol školou nominovaný v oblasti charitatívna, dobročinná a dobrovoľnícka iniciatíva žiakov.

       Tomáš sa už od prvého ročníka zapája do projektov informačnej bezpečnosti "Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie" a "KyberTímy"  v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou (PF) UPJŠ v Košiciach. Zúčastňuje sa CyberSecurityDay, ktoré organizuje dvakrát ročne počas víkendov PF UPJŠ v Košiciach.  Okrem účasti na školeniach v spolupráci so svojimi rovesníkmi pripravuje školenia pre žiakov základných škôl, ale aj pre dôchodcov v Klube dôchodcov a Domove dôchodcov v Rožňave v oblasti informačnej bezpečnosti a práce s počítačom.

       Tomáš sa zapojil do programu Duke of Edinburgh – DofE, v ktorom v rámci jednotlivých aktivít veľmi húževnato a intenzívne pristupuje k napĺňaniu určených oblastí. Vytvoril vedomostnú a logickú hru na mobilný telefón pre spolužiakov, chodí plávať niekoľkokrát do týždňa v Rožňave a aj v Košiciach. V rámci dobrovoľníckej činnosti šíri osvetu spoločnosti     o ochrane životného prostredia, šetrení energiami. Ekologické témy zameriava najmä na ovzdušie, vodu a recykláciu. So spolužiakmi sa zúčastnil dvoch expedícií v Slovenskom krase, kde spoločne zvládli prácu v tíme, prežitie v prírode a viac ako 20 km pešiu trasu.  V tomto programe dosiahol bronzovú úroveň.


       Srdečne blahoželáme!

      • Obri oceánov – interaktívna výstava

      • Žiaci I. B navštívili dňa 16. 11. 2023 v rámci aktivít počas Týždňa študentstva interaktívnu výstavu OBRI OCEÁNOV, ktorá sa konala v expozícii zrekonštruovanej budovy synagógy v Lučenci. Výstava bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Discovery. Tematicky bola zameraná na veľké druhy živočíchov žijúcich v oceánoch, vystavené boli modely najznámejších druhov žralokov a iných živočíchov. Súčasťou výstavy boli okrem informačných tabúľ aj autentické nahrávky zvukov živočíchov a virtuálna realita – 3D, kde sa návštevníci ocitli v klietke medzi žralokmi.

       Na poschodí synagógy bolo možné prezrieť si aj zachované exponáty z pôvodnej synagógy.

      • Burza VŠ v Košiciach

      • Výstava  VŠ pre stredoškolákov Košického kraja, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 23. 11. 2023  v Športovej hale Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice bola užitočným podujatím, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

       Keďže bola táto výstava zameraná na žiakov tretieho a štvrtého ročníka, pozreli si ju žiaci z III.B a IV.A a tak si urobili krátky prehľad o ponukách vysokých škôl z Košíc a Prešova.

       Akcia sa niesla pod záštitou KSK, ktorý  takto žiakom stredných škôl ponúkol výbornú možnosť pripraviť sa na akademickú budúcnosť.

      • iBobor

      • Aj tohto roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách. Kategória Junior sa konala 9. 11. 2023 a zúčastnilo sa jej 30 žiakov. Kategória Senior sa konala 7. 11. 2023 a zúčastnilo sa jej 17 žiakov. Úlohy žiakov potrápili, no máme aj úspešných riešiteľov: Marek Oravec, Leonard Garguš a Tímea Kenyeresová. Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Volejbal

      • Dňa 27. 10. 2023 naša škola organizovala základné kolo vo volejbale žiakov SŠ v rámci dlhodobých športových súťaží KSK. Naši žiaci dosiahli veľmi pekný úspech. Zo štyroch družstiev obsadili 1. miesto a postupujú na regionálne finále.

      • Súťaž 1. pomoci

      • Dňa 20. 10. 2023 sa trojčlenné družstvo zložené zo žiakov III. B triedy zúčastnilo súťaže 1. pomoci, ktorého organizátorom bola SZŠ na Kukučínovej ulici v Košiciach. Súťažilo 22 družstiev, prevažne zdravotníckych škôl. Naši žiaci sa popasovali s fiktívnymi situáciami, kde mali poskytnúť prvú pomoc. Vanesa Radótzyová, Martina Prokopová a Jaroslav Havíra svojimi  vedomosťami a zručnosťami dokázali, že by vedeli zachrániť ľudský život v rôznych situáciách. Patrí im veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

      • Nohejbal

      • Dňa 17. 10. 2023 sa chlapci našej školy zúčastnili základného kola  v nohejbale žiakov SŠ v rámci dlhodobých športových súťaží KSK. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.

      • Tvorivé aktivity prvákov v knižnici

      • V októbri žiaci prvého ročníka OA navštívili Gemerskú knižnicu P. Dobšinského v Rožňave. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. V úvode žiaci zistili, ako funguje informačný systém knižnice, dozvedeli sa niečo o primárnych a sekundárnych prameňoch, zistili, čo je rešerš a anotácia...

       Druhá časť návštevy knižnice bola venovaná tvorivým aktivitám. Žiaci hádali mená autorov ľúbostnej poézie, dopĺňali pôvodné verše svojimi vlastnými, zoraďovali verše do básne podľa svojich návrhov. O tom, že naši prváci sú  kreatívni, svedčili niektoré verše, ktoré boli naozaj originálne.

      • 19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice

      • 16 cvičných firiem z Čiech a Slovenska sa stretlo na 19. MVCF krajín V4 v Košiciach. 2 súťažné dni, 25. a 26. október 2023 priniesli množstvo zaujímavých predmetov podnikania, inšpiratívnych marketingových materiálov a obchodných stretnutí. CF navzájom súťažili vo viacerých súťažných kategóriách.

       Našu školu reprezentovala cvičná firma Včelia farma Slnovrat, ktorá na veľtrh pripravila katalóg, prezetnáciu, webovú stránku, množstvo marketingových materiálov, vrátane marketingu na sociálnych sieťach a predajný stánok. Uvedené materiály, ako aj samotné obchodovanie boli pripravené v slovenskom a anglickom jazyku.

       V kategórii Najlepší web získala Včelia farma Slnovrat 3. miesto. Za úspechom sa skrýva veľa trpezlivej a zároveň tvorivej práce s produktovým portfóliom (identifikácia produktov, ich popis, cena), s katalógom, výsledkom ktorej je funkčný e-shop. Web okrem e-shopu obsahuje aj ďalšie informácie o práci a živote cvičnej firmy VF Slnovrat.

       Veľké poďakovanie za úspešné účinkovanie CF VF Slnovrat na tomto veľtrhu patrí Veronike Červenákovej, Gabriele Hrkovej, Martine Chnapkovej, Tamare Klimentovej, Alexandrovi Paradovi a Viktórii Slivkovej, ako aj ďalším členom CF.

      • Štrba Race

      • Dňa 4. októbra 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili otvorených Majstrovstiev Slovenska v prekážkovom behu žiakov a žiačok SŠ. Pretek sa konal v krásnom prostredí Štrbského Plesa, v areáli bežeckého lyžovania pod skokanskými mostíkmi.  Na dvojkilometrovej trati museli pretekári zdolávať 18 rôzne náročných prekážok. Súťažili školské družstvá zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat. 

       Našu školu reprezentovali Miloš Švehla z II. B triedy, Sebastián Tömöl z V. A triedy, Viktória Pavlovská z V. A triedy a Cecília Šimková z III. B triedy. Menovaným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Súvislá odborná prax Split - Chorvátsko

      • V dňoch 16. 9.- 2.10. 2023 naši žiaci z maturitných tried mali  možnosť absolvovať súvislú  odbornú prax v chorvátskom Splite, vďaka úspešnej akreditácii našej školy pre projekty Erasmus+.

       Žiaci praxovali na viacerých zaujímavých pracoviskách: na recepciách a Back Office štvor- a päť-hviezdičkových hotelov napr. v hoteli Fermai, Ambassador, na súkromnej univerzite Aspira University of Applied Sciences, v notárskej, či realitnej kancelárii. 

       Nové pracovné skúsenosti, overenie si svojich jazykových znalostí, ale aj mnohé zážitky z výletov počas víkendov, a to konkrétne z Národného Parku Krka s s vodopádmi a krásnymi prírodnými scenériami jazier, z historického mestečka Omiš, z plavby loďkou kaňonom, kúpania na Makarskej riviére obohatili túto zahraničnú skúsenosť našich žiakov.

       Za úspešné absolvovanie súvislej odbornej praxe v Chorvátsku, študenti na záverečnom pracovnom stretnutí  získali certifikáty Erasmus+.

      • Dofáci na dobrodružnej expedícii

      • Naši žiaci zapojení do rozvojového programu DofE podnikli dobrodružnú expedíciu. Účelom dobrodružnej expedície na bronzovej úrovni je tematicky zameraná výprava v prírodnom prostredí v trvaní 2 dni a 1 noc. Zásadné bolo pozorovanie a zbieranie informácii o prostredí a úplná sebestačnosť tímu (presun bez motorizovaných dopravných prostriedkov, ubytovanie – stany, stravovanie – 1 teplé jedlo denne, orientácia bez GPS). Výprava začala turistickým pochodom z horského priechodu Soroška od zastávky Lipovník – Koliba, cez Jablonovské sedlo nad obec Hrušov a pokračovala do oblasti Eveteš, kde dofáci prenocovali. Na druhý deň pokračovali v pochode do obce Jablonov nad Turňou. Počas cesty pozorovali flóru, faunu a povrchové útvary krasového reliéfu.

      • Mať rýchle prsty sa oplatí

      • Celoslovenské sústredenie s názvom Slovenské rýchle prsty a už po štvrtý krát konalo v Bratislave, pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja.


       Sústredenie bolo zamerané na zvyšovanie výkonu v písaní na klávesnici z obrazovky, z papierovej predlohy a písania podľa zvukového záznamu pod vedením Ing. Heleny Zaviačičovej a juniorského majstra sveta Jonáša Valu. Z našej školy sa zúčastnili sústredenia žiačky Martina Pervanová, II. B a Dominika Tóbisová, III. B.
       Sprevádzajúce učiteľky – vyučujúce ADK si vymenili skúsenosti a p. Zaviačičová ich oboznámila s programom jury.zav.cz, audioscribom, so súťažami, s MS v SIP v Katoviciach 13. – 18. júla 2023.


       Hoci bol program nabitý aktivitami a účastníci mali len málo času na oddych, predsa si našli ešte aspoň chvíľu,aby sa prešli po starom meste a vychutnali podvečerné lúče slnka v hlavnom meste.

       Veríme, že piaty ročník bude rovnako prínosný a zúčastnia sa na ňom viaceré talenty z našej školy.

      • Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

      • Žiaci a učiteľky našej školy sa zúčastnili v nedeľu 1. októbra 2023 najväčšieho a najstaršieho maratónu v Európe – stého ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Ako jediná škola v KSK sme mali 3 štafety bežcov a bežkýň. Jedna štafeta pozostávala iba zo študentov a dve štafety boli miešané zo študentov a učiteliek.  Naša najlepšia štafeta pozostávajúca iba zo študentov skončila na výbornom 19. mieste spomedzi študentských  štafiet s časom  3:51;09. Štafetu tvorili študenti Patrick Škvareniak, Filip Rusnák,  Ján Horvát a Miloš Švehla. Chlapcom blahoželáme k výbornému výsledku.

       Za účasť a prekonanie samých seba ďakujeme aj ostatným členom štafiet, menovite Jaroslavovi Havírovi, Sebastiánovi Tömölovi, Romanovi Longauerovi , Michalovi Bergelovi, Martine Černickej a aj našej riaditeľke Ing. Daniele Žiakovej a  učiteľkám Mgr. Janke Vnenčákovej a Mgr. Daniele Lukáčovej.

       Tešíme sa na ďalší 101. ročník MMM v Košiciach.

      • Kremnica

      • Žiaci III. A triedy sa 28. 09. 2023 zúčastnili finančného vzdelávania organizovaného NBS v programe 5peňazí. Pre žiakov bol vybratý modul 4 TY a PENIAZE.  Tento modul umožnil žiakom si uvedomiť vplyv rodinného prostredia na formovanie ich vzťahu k peniazom. Zoznámili sa s tendenciami, ktoré ovplyvňujú naše finančné rozhodnutia. 

       V rámci zážitkového vzdelávania počas individuálnych a skupinových aktivít zistili, aké praktické kroky použiť v prevencii extrémneho správania. Dozvedeli sa, ako používať finančné zdroje vyváženým spôsobom.  Súčasťou modulu Ty a peniaze sú informácie o pozitívnych a negatívnych vplyvoch reklamy a o dôležitosti kritického vyhodnocovania nástrojov marketingu.

       Lektorka: Agáta Lešková

       Po ukončení vzdelávania si žiaci a pedagogický dozor užili expozíciu Mincovne Kremnica, š. p. – stará raziareň. Mincovňa Kremnica š. p. je posledným miestom v Európe, kde sa dodnes využívajú vo výrobe raziace stroje známe ako Vulkany. Návštevníci môžu počas prehliadky starej raziarne vidieť razbu kovových vstupeniek alebo odznakov na týchto strojoch.

      • Cezpoľný beh

      • Dňa 21. septembra sme sa zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu v Košiciach v rekreačnom stredisku Anička. Naši žiaci Cecília Šimková, Ján Horvát a Samuel Alex Urbančík vzorne reprezentovali našu školu a patrí im veľké ďakujem.

      • KOŽAZ

      • Naše povinné učivo ochrany života a zdravia nám tento rok prinieslo nezabudnuteľné spomienky počas troch krásnych slnečných dní.

       Prvé dva dni sme strávili na futbalovom ihrisku v Rožňave. Čakali nás tam zábavné stanovištia, ktoré sme si užili. Skúsili sme si zastrieľať zo vzduchoviek do terčov. Ďalej sme si mohli precvičiť naše mozgové bunky  pri otázkach, ktoré sa týkali prvej pomoci, značiek v prírode, dopravných situácii a pravidiel cestnej premávky, topografie a civilnej obrany. Bolo to fajn, dozvedieť sa nové veci a trocha si aj osviežiť pamäť. Na našom poslednom stanovisku sme sa naučili pracovať s kompasom a hádzať granátmi, našťastie nie reálnymi. Na konci prvého úspešného dňa sme si vylosovali našich spolupretekárov

       Druhý deň sa niesol v znamení branného preteku. Každý z nás si v družstvách odbehol svoje kolečká okolo ihriska, kde sme využili naše zručnosti z predchádzajúceho dňa. Počas dňa sme si taktiež mohli zahrať loptové hry, bedminton alebo si zahádzať s lietajúcim tanierom. Pozitívna klíma nás sprevádzala po celý čas a na konci sme si vyhlásili víťazné družstvo.

       Tretí deň sme sa autobusom premiestnili do Zádielskej doliny na takú prechádzko/túru. Počas cesty krásnou prírodou sme si spravili veľa fotiek a kecali sme spolu a aj s našimi pani učiteľkami.  Zo Zádielu sme sa dostali až ku dedine Bôrka, kde sme sa rozhodli ešte viac pokoriť naše chodidlá a došli sme až do neďalekej Lúčky. Myslím si, že na tieto dni len tak ľahko nezabudneme. Ďakujeme našim učiteľom za program, zážitok, takú slabšiu svalovku a jemne chytený bronz :).

      • “PARTI 2”

      • (resp. Partinadruhú)

       Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov už viac ako polstoročie. Je to škola 21. storočia, ktorá pri vzdelávaní mladých ľudí využíva moderný prístup a podporuje zmysluplné učenie a kritické myslenie. Poskytuje a vytvára prostredie, ktoré umožňuje mladým ľuďom, aby každý deň žili zaujímavý a podnetný život. Sme škola, ktorá je inovatívna a tvorivá, ktorej cieľom je vytvárať podporujúce prostredie na učenie a rozvoj mladých talentovaných ľudí a budúcich manažérov a podnikateľov. Aby škola bola úspešná a dokázala byť školou 21. storočia je potrebné rozvíjať otvorenú  partnerskú komunikáciu a podporovať výchovu k hodnotám. Naša škola okrem vzdelávania v moderných triedach a učebniach vybavených IKT poskytuje aj mimoškolské aktivity formou krúžkovej činnosti. V škole aktívne pôsobí Školský parlament, ktorý sa stal súčasťou a dôležitým partnerom pri zapojení sa školy do projektu Participatívneho rozpočtu.

       Už po druhýkrát sa naša škola v školskom roku 2022/2023 zapojila do Parti rozpočtu, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou zriaďovateľa  - Košického samosprávneho kraja @Košickýsamosprávnykraj.Hlavnou myšlienkou participácie je, aby žiaci stredných škôl sami rozhodli ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Cieľom programu je podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí na zlepšení prostredia školy alebo klímy na škole. Ide o vzdelávaciu pomôcku nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov.

       Náš „parti rozpočet“ dostal názov Parti2 (teda Parti na druhú), pretože pre veľký úspech v prvom ročníku sa žiakom páčilo, že môžu svojimi nápadmi prispieť k zveľadeniu a skrášleniu priestorov školy.

       Projekt parti rozpočtu sa v našej škole realizoval od februára 2023 do júna  2023. Do návrhov parti rozpočtu sa zapojilo 9 tried našej školy. Výhercom sa stala trieda III.B s projektom REFRESH 2.0, ktorého hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť príjemné prostredie na chodbe školy pred odbornými učebňami  a na toaletách. Z prostriedkov KSK sa zakúpili kovové lavičky, podsedáky a zrkadlá na chodby a toalety v škole. Projekt sa ukončil a jeho výstupy sa odovzdali do používania v mesiaci jún 2023 za podpory vedenia školy, hospodárky      a účtovníčky školy. 

       Za úspešnú realizáciu projektu patrí veľká vďaka koordinátorke projektu Ing. Ivane Fafrákovej, koordinátorke školského parlamentu Mgr. Denise Kováčovej, členom školského  parlamentu, triednym učiteľom a v neposlednom rade všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tvorby nápadov a boli aktívni pri hlasovaní.

       Žiaci aj učitelia pozitívne hodnotili prínosy tejto projektovej aktivity, oboznámili sa s participáciou ako to funguje v praxi. Mnohí žiaci vyjadrili svoj názor na veci, ktoré by bolo dobré v škole zmeniť, zlepšila sa komunikácia v triedach a spolupráca s ostatnými žiakmi. Veľa sa diskutovalo o problémoch a možných riešeniach.

      • Záver školského roka 2022/2023

      • 30. jún 2023, je tu koniec, poslednýkrát zazvonil školský zvonec, zastavil sa kolotoč školských povinností.  Žiaci a učitelia sa stretli na školskom dvore, aby slávnostne ukončili a vyhodnotili školský rok 2022/2023.

       Za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy, za pravidelnú dochádzku do školy a za výborné vzdelávacie výsledky boli odmenení tí najúspešnejší žiaci z jednotlivých tried. Patrí im veľké poďakovanie za to, že svojou húževnatosťou a vytrvalosťou dokážu svoje nadanie, vedomosti, schopnosti a zručnosti zužitkovať, presadiť sa v konkurencii ostatných škôl a mnohonásobne tak škole vrátiť to, čo im v nej naši učitelia odovzdávajú.

       Milí žiaci,
       máte pred sebou dva mesiace letných prázdnin. Užite si ich v zdraví, vychutnajte si chvíle voľna a oddychu, načerpajte novú energiu, aby sme sa v septembri opäť stretli plní elánu a chuti do plnenia školských povinností..

       Vážení pedagogickí zamestnanci,
       vám sa chcem poďakovať za vašu každodennú obetavosť, zanietenosť a starostlivosť o našich žiakov, ich vzdelávanie a výchovu, poďakovať sa za vašu prácu, ktorá pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, niekedy hnevá, no veľakrát teší… Ďakujem.

       Poďakovanie patrí aj všetkým nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí mali veľký podiel na tom, že každý deň sme mali navarené, upratané, pokazené opravené, všetko zdokumentované, zarchivované, zaúčtované.....

       Na záver ďakujem rodičom za ich podporu, pochopenie a ústretovosť.

       Do videnia v septembri 2023.

       Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy