• Novinky

      • Oznam

      • V Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava sa 2. kolo prijímacích skúšok v mesiaci jún 2023 neuskutoční.

      • Rozlúčka s maturantmi

      • 12. mája 2023  sa na školskom dvore konala slávnostná rozlúčka s našimi maturantmi zo IV.B a V.A triedy, s ktorými sme spoločne prešli kus cesty, spoločne sme prežili zaujímavé roky...  

       Milí maturanti,

       spomínajte na krásne chvíle prežité na našej škole, na spolužiakov, aj na nás učiteľov, ktorí sme sa snažili zanechať vo Vás kúsok seba, snažili sme sa učiť Vás, ale aj vychovávať srdcom, pretože „čo je za nami a čo pred nami, nie je ničím  v porovnaní s tým, čo je v nás“.

       Do života dospelých Vám úprimne prajeme veľa energie, zdravia, vytrvalosti a húževnatosti, aby každé Vaše úsilie bolo korunované úspechom. Želáme Vám mnoho síl prekonať samých seba...

      • Účelové cvičenie

      • Dňa 2. mája 2023 žiaci 1. A  a 1. B triedy absolvovali druhé účelové cvičenie. Účelové cvičenie sa konalo na Strelnici v Rožňave.  Žiaci si tam vyskúšali streľbu  zo vzduchovky. Absolvovali inštruktážnu ukážku od členov Hasičského a Záchranárskeho zboru v Rožňave. Členovia HaZZ im ukázali zásahové vozidlo, jeho vybavenie, hydraulické stroje a zariadenia a následne im popísali ich prácu, do ktorej spadá aj prvá pomoc. Hasiči im ukázali poskytnutie prvej pomoci v praxi a žiaci si ju následne mohli vyskúšať tiež.  Dobrovoľník z radu žiakov si na záver mohol vyskúšať špeciálne  protipožiarne oblečenie. Záver účelového cvičenia spestril pán Kelemen - mestský policajt, ktorý im porozprával o kriminalite mládeže v našom meste a priestupkoch, za ktoré by mohli platiť pokutu, resp. by ich mohli zadržať. Žiakom sa zapáčilo keď si mohli vyskúšať putá, obušok a zadržanie páchateľa. Účelové cvičenie splnilo svoje poslanie.

      • LEŠKA (Lieč - športuj - kvízuj)

      • Dňa 26. apríla 2023 sa naši žiaci z I. B triedy - Michaela Mydlová, Filip Rusnák. Miloš Švehla a z triedy II. A - Ondrej Sarközi zúčastnili pilotného ročníka súťaže Lieč - športuj - kvízuj. Športové a vedomostné znalosti si zmerali so 43 školami v Košickom samosprávnom  kraji.  V celkovom hodnotení sa umiestnili sa na krásnom 15 mieste. Naši žiaci nesklamali, radi si túto príjemnú skúsenosť vychutnali a tešia sa na ďalší ročník úžasného projektu.

      • Najlepší podnikateľský plán 2023

      • 26. apríla 2023 sa konala regionálna súťaž o Najlepší podnikateľský plán. Organizátorom súťaže pod záštitou Košického samosprávneho kraja bola Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice. Zapojiť sa do súťaže znamenalo spracovať podnikateľský nápad cez opis produktu, marketingové informácie, produktové portfólio, cenníky, finančnú prognózu a potrebné prílohy. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou práce bolo zostavenie elektronickej  prezentácie. Najnáročnejšou etapou v uvedenej súťaži bola príprava sprievodného slova k prezentácii a odprezetnovanie  podnikateľskej myšlienky. 

       V súťaži bolo prihlásených  9 projektov. Víťazným sa stal na našu veľkú radosť podnikateľský plán našej žiačky Martiny Chnapkovej z III.B triedy, ktorého hlavným predmetom podnikania  je poskytovanie fotografických služieb.

       Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

      • FoundersChallenge 2023

      • Inovačné centrum Košického kraja ponúklo v tomto školskom roku žiakom našej školy zapojiť sa do vzdelávacieho programu FoundersChallenge. Jeho cieľom bolo za pomoci odborných mentorov z košických firiem a univerzít spracovať inovatívny podnikateľský nápad.

       18. 04. 2023 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach konalo semifinále tejto regionálnej stredoškolskej súťaže, kde 16 tímov stredných škôl Košického kraja odprezentovalo svoje podnikateľské zámery. V uvedenom projekte pracovali aj žiaci II.B a IV.A triedy našej školy. Svoje predstavy o budúcom podnikaní predstavili Rebecca Čižmárová a Dominika Tóbisová za Shakey – Wakey (miešané nápoje), Alex Skokan za Vinárstvo Vinum a Emma Andrejová za Flyinluxe (nepravidelná letecká komerčná preprava).  Oceňujeme pracovné nasadenie členov tímov, zapájanie sa do vzdelávacích online aktivít v mimovyučovacom čase, spracovanie podnikatelských nápadov do prezentácií a ich odprezetnovanie. Nech im takto získané vedomosti budú nápomocné pri rozbiehaní vlastných podnikov v našom regióne.

      • Okresné kolo prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      •     Dňa 28. 3. 2023 sa konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Radnicou v Rožňave sa niesli výkony šikovných recitátorov. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách v prednese poézie i prózy. Naša škola mala zastúpenie v IV. kategórii, kde si zmerali sily žiaci stredných škôl. Adrián Ruman z 2. B obsadil 2. miesto v prednese prózy a Ema Tóthová zo 4. B získala 2. miesto v prednese poézie.

           Našim recitátorom ďakujeme za reprezentáciu školy a príjemný umelecký zážitok.

      • Celoštátne kolo 57. ročníka Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      • Naši pisári opäť bodovali v silnej konkurencii aj na celoštátnom kole SIP, ktoré sa konalo 21. – 23.  marca 2023 v OA Sereď.

        

       V disciplíne úprava textu na počítači

       Mariana Tomiová, V. A - 2. miesto;

       Martin Dianiška, III. A – 4. miesto;

       Leonard Garguš, II. A – 5. miesto;

       Nikoleta Kissová, V. A – 6. miesto;

       Dávid Jozef Hajdu, IV. A – 9. miesto.

        

       odpise textu na počítači

       Tobias Maxin, IV. A – 15. miesto,

       Martin Andráš, IV. B – 16. miesto.

        

       Všetci účastníci získali certifikát, navštívili Múzeum holokaustu, firmu Hubert J. E., s. r. o., filmové predstavenie a priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

       K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      • 28. medzinárodný online veľtrh cvičných firiem

      • Máme TOP 1 a 2

        

       Dňa 22. – 23. 03. 2023 sa uskutočnil 28. MVCF online Praha 2023. Už tradične ho organizuje OA, Heroldovy sady, Praha. Veľtrhu sa zúčastnilo 52 cvičných firiem z Belgicka, Bulharska,  Francúzska, Luxemburska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Čiech a Slovenska. Našu školu reprezentovali CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku (IV.B) a CF Slnovrat, výroba medu a včelích produktov (III.B).

       CF na veľtrhu medzi sebou obchodovali v prostredí hry GatherTown. Pripravili webové stránky s funkčnými e-shopmi, súťažné materiály, ako produktové katalógy, elektronické prezentácie, reklamné spoty, obchodné letáky. Zástupcovia firiem sa zúčastnili súťaže 90 sekúnd vo výťahu. Žiaci počas obchodovania využívali vedomosti z rôznych predmetov (SJL, ANJ, ADK, INF, UCT, POE). 

       Veľké uznanie za aktívnu prácu patrí členom reprezentačných tímov, ako aj ďalším členom CF, ktorí neboli veľtrhu priamo účastní, ale svojou prácou prispeli k úspešnému pôsobeniu CF na tomto podujatí.

       Umiestnenie CF ComFur nábytok:

       Súťaž o najlepší katalóg – 1. miesto

       Súťaž o najlepšiu prezentáciu – 3. miesto

       Súťaž o najlepší reklamný spot – 3. miesto

       90 sekúnd vo výťahu – 3. miesto

       Súťaž o najlepší obchodný leták – 13. miesto

       Najlepšia firma veľtrhu - 1. miesto

       Umiestnenie CF Včelia farma Slnovrat:

       Súťaž o najlepší katalóg – 5. miesto

       Súťaž o najlepšiu prezentáciu – 1. miesto

       Súťaž o najlepší reklamný spot – 4. miesto

       Súťaž o najlepší obchodný leták –3. miesto

       90 sekúnd vo výťahu – 6. miesto

       Najlepšia firma veľtrhu 2. miesto

        

       K úžasným výsledkom žiakom našich cvičných firiem blahoželáme.

      • Kellnerova Poloma

      • Marec nie je len mesiacom knihy, ale pre milovníkov „pekného slova“ aj znamením, že sa koná súťaž Kellnerova Poloma. Naši žiaci sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, ale hneď aj veľmi úspešne. V kategórii stredné školy – próza sa na 1. mieste umiestnil Adrián Ruman a 3. miesto si odniesla Simona Koršalová. V kategórii stredné školy poézia si 2. miesto odniesla Alexandra Lojková a 3. miesto Barbara Podracká. Odchádzali sme nielen s dobrým pocitom, knižnou odmenou, ale aj s pochvalou od poroty.

       Tešíme sa na ďalšie recitačné úspechy a srdečne blahoželáme ☺.

      • Olympiáda Mladý účtovník

      • Olympiáda Mladý účtovník, ktorej organizátorom na celoslovenskej úrovni je spoločnosť KROS a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov bude mať v tomto roku jubilejný 25. ročník.  Cieľom školského  kola, ktoré sa konalo 27. 02. 2023, bolo dať príležitosť žiakom, ktorí majú o účtovníctvo záujem preukázať nielen teoretické vedomosti, ale i zručnosti spracovať účtovné údaje v účtovnom softvéri Omega. Výhercovia školského kola, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach budú reprezentovať našu školu v 1. online, celoslovenskom kole Olympiády MÚ. Sú to:

       1. Marc Milian  
       2. Alexander Parada
       3. Soňa Revajová

       Držme im palce!

      • Olympiáda Mladý informatik

      • V dňoch 22.2.2023 a 9.3.2023 sa uskutočnila Olympiáda „Mladých informatikov“ pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej žiaci so základných škôl z Rožňavy z Ulice Pionierov, Zlatej  a akademika Juraja Hronca. Súťaž prebiehala v dvoch kolách.

        

       1. kolo- 22.2.2023

       1. časť – Vedomostný test z oblasti internetu

       2. časť – Kreslenie podľa predlohy

       3. časť – Hry pre budúcich programátorov

        

       2. kolo- 9.3.2023

       1. časť – Vytvorenie letáku podľa predlohy v programe Word

       2. časť – Vytvorenie tabuľky a grafov v programe Excel

        

       Žiaci si  zmerali vedomosti v teste z oblasti Internetu a zvládli neľahké zadania v skicári, programovaní, Worde a Exceli. Po absolvovaní obidvoch kôl sa súťaž vyhodnotila a prvé miesta obsadili:

       1. miesto – Dávid Szomolai ZŠ Zlatá

       2. miesto – Tomáš Schomtzer ZŠ Zlatá

       3. miesto – Jozef Hriňák ZŠ Pionierov

        

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Okresné kolo vo volejbale zmiešaných družstiev

      • Dňa 22. februára  2023 sa družstvo chlapcov a dievčat našej školy zúčastnilo okresného kola  vo volejbale zmiešaných družstiev. Naše družstvo obsadilo 3. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Školské kolo SOČ

      • Ako každý rok, aj tento všetci žiaci tretieho ročníka vypracovali prácu SOČ na ľubovoľnú tému. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2023, sa prebojovalo 7 prác. Všetci žiaci úspešne a pútavo obhájili svoju prácu. Témy boli veľmi zaujímavé a aktuálne. Z každého odboru však môžu postúpiť iba 2 práce, preto z odboru 15 Ekonomika a riadenie, kde boli až 3 práce, jedna z nich, práca Martiny Vojtkovej – Mládež a financie, nepostupuje. Všetky ostatné práce (6) postupujú v štyroch odboroch do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2023 v SOŠ dopravnej v Košiciach.

       Tereza Lučková – Fast fashion 05

       Gabriela Hrková – Záhada mystery shoppingu 15

       Viktória Slivková – Homeschooling 17

       Norbert Šimko – Hudba je môj život 16

       Martina Chnapková – Poruchy spánku 17

       Veronika Červenáková – Ako zostať bohatý v ťažkých časoch 15

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 24. 2. 2023 sa v našej škole konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Piatkové dopoludnie patrilo recitátorom, ktorí sa rozhodli zmerať si sily v dvoch kategóriách. V umeleckom prednese prózy súťažili 4 žiaci, poéziu si zvolilo 6 žiakov. Takto sa im darilo.

        

       PRÓZA

       1. miesto: Adrián Ruman

       2. miesto: Simona Koršalová

       3. miesto: Gabriela Cangárová

        

       POÉZIA

       1. miesto: Ema Tóthová

       2. miesto: Barbara Podracká a Alexandra Lojková

       3. miesto: Kvetoslava Mohyláková

        

       Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori nás budú reprezentovať aj na  súťaži Kellnerova Poloma.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme  a najlepším držíme  palce v ďalších súťažiach.

        

      • 14. kontraktačný deň cvičných firiem na OA Poprad

      • OA Poprad organizovala  15. 02. 2023 kontraktačný deň cvičných firiem. Na chodbách tejto školy prezentovalo svoju činnosť 12 cvičných firiem zo Slovenska.  Medzi  nimi aj naša CF Včelia farma Slnovrat, ktorú vzorne reprezentovali  Gabriela Hrková, Tamara Klimentová, Viktória Slivková a Alexander Parada.  Súťažilo sa v 4 kategóriách: najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg, najpútavejšia elektronická prezentácia. Žiaci CF Slnovrat si pripravili stánok, dvojjazyčný katalóg, prezentáciu a prezentovanie a množstvo marketingových materiálov.

       Poďakovanie a ocenenie výsledkov práce patrí všetkým  členom CF. Aj tým, ktorí neboli priamo na kontraktačnom dni, ale svojou prácou prispeli k úspešnému pôsobeniu našej CF Slnovrat, zvlášť   Veronike  Červenákovej  a MartinkeChnapkovej.

        

       Umiestnenie CF Včelia farma Slnovrat:

       Kategória Najlepší manažérsky tím – 2. miesto

       Kategória Najlepšia elektronická prezentácia – 2. miesto

        

       Srdečne blahoželáme 😊

      • Lyžiarsky výcvik

      • „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“, si určite povedalo aspoň pár žiakov, ktorí sa s odvahou pustili do zdolávania zasnežených kopcov v SKI Telgárt počas lyžiarskeho výcviku.

       13. február – pondelok – sa niesol v znamení veľkých očakávaní a veľkého nadšenia, keď sa pre žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave začal lyžiarsky výcvik. Pre mnohých našich žiakov, veľkých nadšencov a obdivovateľov lyžovania, to bol príjemný týždeň, kedy mohli predviesť a zdokonaliť svoje zručnosti a dostatočne sa vyšantiť na snehu. Pre pár jednotlivcov to bolo o prekonaní vlastného strachu a hľadaní odvahy, kde hlavným cieľom bolo bezpečne zísť z kopca a neublížiť sebe a nikomu inému. Musíme však povedať, že všetci tú hľadanú odvahu našli a prekonali samých seba, čo bol veľký úspech nielen pre nich samých, ale aj pre ich inštruktorov. Piatok, posledný deň výcviku, sa niesol v znamení lyžiarskej súťaže. Každá súťaž by mala mať svojho víťaza, ale v tej našej, boli víťazmi všetci!

      • Beseda s finančným poradcom

      • Dňa 13. 02. 2023 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili besedy s finančným poradcom, ktorým bol okresný vedúci pre OVB  p. Ľuboš Čapo. Jeho zaujímavá prednáška priniesla informácie o inštitúcii, ktorú zastupuje, o finančnom trhu, životnom a neživotnom poistení. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a pýtali sa na konkrétne životné situácie, napr. na poistenie nehnuteľností, domácnosti, auta, cestovné poistenie ... Počas prednášky sme sa dozvedeli aj o poistení zodpovednosti pri výkone povolania, pri výkone živnosti, o poistení výrobnej/obchodnej prevádzky, aké je to SMART poistenie ap.

       Beseda sa konala v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave vďaka p. Ing. Kataríne Ujháziovej. Ďakujeme za pozvanie do knižnice a za inšpiratívnu besedu.

      • online Deň otvorených dverí

      •  Milé dievčatá, milí chlapci, vážení rodičia!  

         

       Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila pre Vás online Deň otvorených dverí, ktorého sa môžete zúčastniť  dňa 09. 02. 2023 (štvrtok) o 16.00 h kliknutím na odkaz:  

         

       https://meet.google.com/vyf-ogyp-rzh 

        

       DOD je určený pre rodičov a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.   

       Vítaní budú aj rodičia a žiaci, ktorí sa o výbere strednej školy ešte len rozhodujú.    

       Neváhajte, po prihlásení sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a prejdete virtuálnou prehliadkou školy.  

       Tešíme sa na Vašu účasť J