• Novinky

      • Deň dobrovoľníctva v OA

      • Už 15 rokov je na Slovensku dobrou tradíciou zapojiť sa do akcie „Týždeň dobrovoľníctva“, ktorá má v každom človeku vyvolať pozitívne emócie. Tento ročník sa niesol v znamení hesla

       „Začnime leto dobrom“.

       Naša škola prispela svojou troškou a dňa 27. 06. 2023 to v našej škole naozaj žilo dobrovoľníctvom. Každá trieda si zvolila aktivitu, ktorou pomohla k skrášľovaniu triedy, ostatných priestorov školy ako aj jej okolia. Do dobrovoľníctva sa zapojili všetci žiaci a učitelia a spolu tak odpracovali viac ako 700 dobrovoľníckych hodín.

       Veríme, že sa naši žiaci aj v budúcnosti zapoja do podobných aktivít a budú šíriť myšlienku nezištnej pomoci aj mimo brán školy.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme pekné leto!

      • ...aj takto vyzerali naše školské dni...

      • V týždni od 19. do 23. júna 2023 sme si naše školské dni spríjemnili zaujímavými aktivitami.

       V pondelok sme si spestrili deň farebným oblečením.  Každá trieda sa obliekla podľa zvolenej farby.

       V utorok sme prevzali nápad z Ameriky a vyskúšali sme si aké to  je prísť do školy bez školského ruksaku. Videli sme rôzne kreatívne nápady ako napríklad: nákupný košík či prilbu.

       V stredu sme si navodili uvoľnenú atmosféru vďaka teplákovému dňu.

       A čo vo štvrtok a piatok? Hurá na školské výlety☺.

      • Plavecký výcvik nesklamal...

      • Dni 13. 06. – 16. 06. 2023 boli pre niektorých našich žiakov dňami, kedy odložili učebnice, zošity a hlavne školské povinnosti a presedlali na inú VLNU. V týchto dňoch sa totižto naši žiaci z II.A a II.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Snine. Okrem zdokonaľovania sa v plaveckom štýle – prsia, kraul a znak sa všetci odvážne vrhali do vôd a snažili sa preplávať na rýchlosť, plávať bez nádychu čo najdlhšie pod vodou a hlavne v súťažiach poraziť iné družstvá. Každý z účastníkov bol odmenený medailou za odvahu a snahu.

       Plavecký výcvik však nebol iba o plávaní a súťažení, ale aj o zábave, nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu...

      • Školská súťaž v odpise textu na počítači

      • Dňa 06. 06. 2023 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili školskej súťaže v odpise textu na počítači.

       Pre našich prvákov to bola prvá skúsenosť v predmete Administratíva a korešpondencia, kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť.

       Za necelých 10 mesiacov sa títo žiaci naučili ovládať desaťprstovú hmatovú metódu a postupne sa zlepšujú v rýchlosti a presnosti. Ako sa ukazuje, aj medzi prvákmi už máme šikovných pisárov, ktorí prevezmú štafetu od starších spolužiakov a veríme, že budú úspešne reprezentovať našu školu vo vyšších kolách v súťaži spracovania informácií na počítači.

       A kto sú tí najúspešnejší? Martina Pervanová, Kiara Tomiová, Laura Gunárová, Peter Šoltés a Liana Rusňáková.

       Držíme im palce a želáme veľa úspechov a chuti do písania.

      • Krajská futbalová liga o školský pohár predsedu KSK

      • Žiaci našej školy sa dňa 30. mája 2023 zúčastnili Krajskej futbalovej ligy o školský pohár predsedu KSK. V našej skupine súťažilo 5 družstiev zo stredných škôl z Rožňavy a Moldavy nad Bodvou.

       Naši chlapci obsadili krásne II. miesto. Za vzornú reprezentáciu si zaslúžia naše poďakovanie a pochvalu.

      • Ad revidendum 2028

      • 26. mája 2023 sa v divadelnej sále OKC v Rožňave za účasti rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov, známych, učiteľov a žiakov našej školy konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Tento deň patril našim maturantom – absolventom, bývalým žiakom IV.B a V.A triedy. Slávnostne oblečení absolventi si poslednýkrát pod patronátom triednych učiteliek vypočuli príhovor riaditeľky školy a prevzali vytúžené a očakávané maturitné vysvedčenia. V modrom obale s logom školy si spolu s maturitným vysvedčením niektorí odniesli aj  vysvedčenia o štátnej odbornej jazykovej skúške z anglického jazyka, niektorí certifikát o úspešnom zvládnutí účtovníckeho programu,  členovia CFA certifikát o úspešnej a aktívnej práci v nej. Po prvýkrát  tí, ktorí maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov zvládli na jednotky a dvojky  získali osvedčenie o absolvovaní MS podľa požiadaviek Republikovej únie zamestnávateľov a všetci absolventi získali Osvedčenie o overení kvalifikácie Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii pod záštitou autorizovanej advokátskej inštitúcie, pod záštitou MŠVVaŠ SR, ŠIOV a pod záštitou inštitúcie, ktorá je koordinátorom odborných aktivít v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike.

       Milí absolventi,

       slávnostným aktom odovzdávania maturitných vysvedčení sme dali skutočnú úctu Vám, ktorí ste zvládli svoju prvú životnú skúšku. Končí sa naša spoločná cesta, smiech ustal v tichu opustenej triedy, ostali po Vás iba prázdne miesta....Teraz už len na Vás záleží ako presvedčíte Vaše okolie o svojich schopnostiach. Máte právo na vlastné omyly, túžite ísť vlastnou cestou a nie tou, nami vydláždenou, na ktorej by ste stratili vlastnú tvár. Na tej ceste Vám úprimne prajeme veľa energie, zdravia, vytrvalosti a húževnatosti, aby každé Vaše úsilie bolo korunované úspechom.

       Ad revidendum 2028

      • Zasadili sme strom...

      • Deň pred slávnostným odovzdaním maturitných vysvedčení naši absolventi, bývalí žiaci IV.B a V.A triedy zasadili v priestoroch obchodnej akadémie prekrásny stromček jedľu srienistú.

       Strom je jedným z najmocnejších symbolov ľudstva. Strom sa spája so životom.  Koreňmi je upevnený v zemi a vetvami sa dvíha až k oblohe. Odkazuje na súdržnosť a ukazuje, že človek nie je nikdy sám. Podobne ako ľudia, ani stromy nie sú rovnaké. Každý prežíva šťastné chvíle, ale aj ťažké situácie.

       Tak ako strom, ktorého konáre sa otáčajú za slnkom, aj naši absolventi sa budú musieť prispôsobiť rôznym životným situáciám.

       Nech stromček našich absolventov silnie a rastie. Zostáva tu na pamiatku žiakov dvoch skvelých tried, ktorí sa k nemu určite radi vrátia a zaspomínajú na krásne roky ich štúdia v našej obchodnej akadémii.

       Želáme našim absolventom veľa zdravia a mnoho tvorivých nápadov do ďalšieho života.

      • Účelové cvičenie - 2. ročník

      • Dňa 6. mája 2023 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré prebehlo v areáli Strelnice v Rožňave.

       Počasie nám prialo a tešili sme sa z krásneho slnečného dňa. Pestrý program nám prišli obohatiť hasiči, ktorí nám spravili prednášku o tom, ako sa máme zachovať pri rôznych nehodách a zraneniach. Aj o tom, ako máme ďalej postupovať, keď sa stratíme v lese. Ukázali nám ako nájdeme súradnice na zistenie polohy, na ktorej sa práve nachádzame, aby sme vedeli ako poskytnúť informácie príslušnej záchrannej jednotke pri nehode, ak by sme sa náhodou stali jej účastníkmi. Na našich spolužiakoch - figurantoch nám ukázali, ako sa preváža a ošetruje zranený človek. Taktiež nám ukázali zásahové oblečenie, ktoré majú oblečené pri zásahoch pri požiaroch. S ochotou si ho vyskúšal náš americký lektor Nate. Hrali sme rôzne loptové hry ako volejbal, hry s lietajúcim tanierom, futbal či bedminton. Počas toho kým jedna trieda hrala rôzne hry, druhá sa snažila zabodovať pri streľbe. Bola to zaujímavá a taktiež náročná nová činnosť. Nebolo ľahké  trafiť sa do terča, ale mnohým z nás sa to podarilo. Nakoniec sme išli všetci domov s dobrým pocitom, že sme strávili pekný deň plný nových poznatkov, ktoré v bežnom živote hravo využijeme.

      • Oznam

      • V Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava sa 2. kolo prijímacích skúšok v mesiaci jún 2023 neuskutoční.

      • Rozlúčka s maturantmi

      • 12. mája 2023  sa na školskom dvore konala slávnostná rozlúčka s našimi maturantmi zo IV.B a V.A triedy, s ktorými sme spoločne prešli kus cesty, spoločne sme prežili zaujímavé roky...  

       Milí maturanti,

       spomínajte na krásne chvíle prežité na našej škole, na spolužiakov, aj na nás učiteľov, ktorí sme sa snažili zanechať vo Vás kúsok seba, snažili sme sa učiť Vás, ale aj vychovávať srdcom, pretože „čo je za nami a čo pred nami, nie je ničím  v porovnaní s tým, čo je v nás“.

       Do života dospelých Vám úprimne prajeme veľa energie, zdravia, vytrvalosti a húževnatosti, aby každé Vaše úsilie bolo korunované úspechom. Želáme Vám mnoho síl prekonať samých seba...

      • Účelové cvičenie

      • Dňa 2. mája 2023 žiaci 1. A  a 1. B triedy absolvovali druhé účelové cvičenie. Účelové cvičenie sa konalo na Strelnici v Rožňave.  Žiaci si tam vyskúšali streľbu  zo vzduchovky. Absolvovali inštruktážnu ukážku od členov Hasičského a Záchranárskeho zboru v Rožňave. Členovia HaZZ im ukázali zásahové vozidlo, jeho vybavenie, hydraulické stroje a zariadenia a následne im popísali ich prácu, do ktorej spadá aj prvá pomoc. Hasiči im ukázali poskytnutie prvej pomoci v praxi a žiaci si ju následne mohli vyskúšať tiež.  Dobrovoľník z radu žiakov si na záver mohol vyskúšať špeciálne  protipožiarne oblečenie. Záver účelového cvičenia spestril pán Kelemen - mestský policajt, ktorý im porozprával o kriminalite mládeže v našom meste a priestupkoch, za ktoré by mohli platiť pokutu, resp. by ich mohli zadržať. Žiakom sa zapáčilo keď si mohli vyskúšať putá, obušok a zadržanie páchateľa. Účelové cvičenie splnilo svoje poslanie.

      • LEŠKA (Lieč - športuj - kvízuj)

      • Dňa 26. apríla 2023 sa naši žiaci z I. B triedy - Michaela Mydlová, Filip Rusnák. Miloš Švehla a z triedy II. A - Ondrej Sarközi zúčastnili pilotného ročníka súťaže Lieč - športuj - kvízuj. Športové a vedomostné znalosti si zmerali so 43 školami v Košickom samosprávnom  kraji.  V celkovom hodnotení sa umiestnili sa na krásnom 15 mieste. Naši žiaci nesklamali, radi si túto príjemnú skúsenosť vychutnali a tešia sa na ďalší ročník úžasného projektu.

      • Najlepší podnikateľský plán 2023

      • 26. apríla 2023 sa konala regionálna súťaž o Najlepší podnikateľský plán. Organizátorom súťaže pod záštitou Košického samosprávneho kraja bola Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice. Zapojiť sa do súťaže znamenalo spracovať podnikateľský nápad cez opis produktu, marketingové informácie, produktové portfólio, cenníky, finančnú prognózu a potrebné prílohy. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou práce bolo zostavenie elektronickej  prezentácie. Najnáročnejšou etapou v uvedenej súťaži bola príprava sprievodného slova k prezentácii a odprezetnovanie  podnikateľskej myšlienky. 

       V súťaži bolo prihlásených  9 projektov. Víťazným sa stal na našu veľkú radosť podnikateľský plán našej žiačky Martiny Chnapkovej z III.B triedy, ktorého hlavným predmetom podnikania  je poskytovanie fotografických služieb.

       Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

      • FoundersChallenge 2023

      • Inovačné centrum Košického kraja ponúklo v tomto školskom roku žiakom našej školy zapojiť sa do vzdelávacieho programu FoundersChallenge. Jeho cieľom bolo za pomoci odborných mentorov z košických firiem a univerzít spracovať inovatívny podnikateľský nápad.

       18. 04. 2023 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach konalo semifinále tejto regionálnej stredoškolskej súťaže, kde 16 tímov stredných škôl Košického kraja odprezentovalo svoje podnikateľské zámery. V uvedenom projekte pracovali aj žiaci II.B a IV.A triedy našej školy. Svoje predstavy o budúcom podnikaní predstavili Rebecca Čižmárová a Dominika Tóbisová za Shakey – Wakey (miešané nápoje), Alex Skokan za Vinárstvo Vinum a Emma Andrejová za Flyinluxe (nepravidelná letecká komerčná preprava).  Oceňujeme pracovné nasadenie členov tímov, zapájanie sa do vzdelávacích online aktivít v mimovyučovacom čase, spracovanie podnikatelských nápadov do prezentácií a ich odprezetnovanie. Nech im takto získané vedomosti budú nápomocné pri rozbiehaní vlastných podnikov v našom regióne.

      • Okresné kolo prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      •     Dňa 28. 3. 2023 sa konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Radnicou v Rožňave sa niesli výkony šikovných recitátorov. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách v prednese poézie i prózy. Naša škola mala zastúpenie v IV. kategórii, kde si zmerali sily žiaci stredných škôl. Adrián Ruman z 2. B obsadil 2. miesto v prednese prózy a Ema Tóthová zo 4. B získala 2. miesto v prednese poézie.

           Našim recitátorom ďakujeme za reprezentáciu školy a príjemný umelecký zážitok.

      • Celoštátne kolo 57. ročníka Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      • Naši pisári opäť bodovali v silnej konkurencii aj na celoštátnom kole SIP, ktoré sa konalo 21. – 23.  marca 2023 v OA Sereď.

        

       V disciplíne úprava textu na počítači

       Mariana Tomiová, V. A - 2. miesto;

       Martin Dianiška, III. A – 4. miesto;

       Leonard Garguš, II. A – 5. miesto;

       Nikoleta Kissová, V. A – 6. miesto;

       Dávid Jozef Hajdu, IV. A – 9. miesto.

        

       odpise textu na počítači

       Tobias Maxin, IV. A – 15. miesto,

       Martin Andráš, IV. B – 16. miesto.

        

       Všetci účastníci získali certifikát, navštívili Múzeum holokaustu, firmu Hubert J. E., s. r. o., filmové predstavenie a priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

       K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      • 28. medzinárodný online veľtrh cvičných firiem

      • Máme TOP 1 a 2

        

       Dňa 22. – 23. 03. 2023 sa uskutočnil 28. MVCF online Praha 2023. Už tradične ho organizuje OA, Heroldovy sady, Praha. Veľtrhu sa zúčastnilo 52 cvičných firiem z Belgicka, Bulharska,  Francúzska, Luxemburska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Čiech a Slovenska. Našu školu reprezentovali CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku (IV.B) a CF Slnovrat, výroba medu a včelích produktov (III.B).

       CF na veľtrhu medzi sebou obchodovali v prostredí hry GatherTown. Pripravili webové stránky s funkčnými e-shopmi, súťažné materiály, ako produktové katalógy, elektronické prezentácie, reklamné spoty, obchodné letáky. Zástupcovia firiem sa zúčastnili súťaže 90 sekúnd vo výťahu. Žiaci počas obchodovania využívali vedomosti z rôznych predmetov (SJL, ANJ, ADK, INF, UCT, POE). 

       Veľké uznanie za aktívnu prácu patrí členom reprezentačných tímov, ako aj ďalším členom CF, ktorí neboli veľtrhu priamo účastní, ale svojou prácou prispeli k úspešnému pôsobeniu CF na tomto podujatí.

       Umiestnenie CF ComFur nábytok:

       Súťaž o najlepší katalóg – 1. miesto

       Súťaž o najlepšiu prezentáciu – 3. miesto

       Súťaž o najlepší reklamný spot – 3. miesto

       90 sekúnd vo výťahu – 3. miesto

       Súťaž o najlepší obchodný leták – 13. miesto

       Najlepšia firma veľtrhu - 1. miesto

       Umiestnenie CF Včelia farma Slnovrat:

       Súťaž o najlepší katalóg – 5. miesto

       Súťaž o najlepšiu prezentáciu – 1. miesto

       Súťaž o najlepší reklamný spot – 4. miesto

       Súťaž o najlepší obchodný leták –3. miesto

       90 sekúnd vo výťahu – 6. miesto

       Najlepšia firma veľtrhu 2. miesto

        

       K úžasným výsledkom žiakom našich cvičných firiem blahoželáme.

      • Kellnerova Poloma

      • Marec nie je len mesiacom knihy, ale pre milovníkov „pekného slova“ aj znamením, že sa koná súťaž Kellnerova Poloma. Naši žiaci sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, ale hneď aj veľmi úspešne. V kategórii stredné školy – próza sa na 1. mieste umiestnil Adrián Ruman a 3. miesto si odniesla Simona Koršalová. V kategórii stredné školy poézia si 2. miesto odniesla Alexandra Lojková a 3. miesto Barbara Podracká. Odchádzali sme nielen s dobrým pocitom, knižnou odmenou, ale aj s pochvalou od poroty.

       Tešíme sa na ďalšie recitačné úspechy a srdečne blahoželáme ☺.