• Novinky

      • Sviatok svätého Valentína

      • Sviatok sv. Valentína (14. február ) sme si v našej škole pripomenuli červeným a ružovým oblečením...veď to je farba lásky. Lásku by sme si však mali prejavovať každý deň, nie len na Valentína....

      • Študijné odbory OARV

      • Milí žiaci základných škôl!

       Viete, aké študijné odbory ponúka naša škola? Pozrite si našu prezentáciu a dozviete sa viac!

      • Obchodná akadémia v Rožňave opäť boduje v rebríčku stredných odborných  škôl v hodnotení INEKO

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava opätovne potvrdila svoje kvality a v celkovom hodnotení INEKO v rebríčku stredných odborných škôl obsadila popredné miesta v rámci Košického samosprávneho kraja.

       Škola je v Košickom samosprávnom kraji medzi obchodnými akadémiami na prvom mieste
       a medzi strednými odbornými školami na 3. mieste.

       V rámci celoslovenského porovnávania obsadila naša škola v celkovom hodnotení krásne 19. miesto medzi všetkými strednými odbornými školami.

       Ďakujeme všetkým našim žiakom a učiteľom, ktorí sa spoločne aj počas pandémie zapájali do rôznych súťaží nielen v rámci nášho regiónu, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni a dosahovali popredné umiestnenia. Bez ich aktivity a úspešnej reprezentácie by naša škola takéto hodnotenie INEKO v rebríčku  stredných odborných škôl nedosiahla. 

      • Milí ôsmaci a deviataci ZŠ, vážení rodičia!

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila pre Vás online Deň otvorených dverí, ktorého sa môžete zúčastniť  dňa 11. 01. 2022 (utorok) o 16.00 h kliknutím na odkaz: 

       https://us05web.zoom.us/j/84260565631?pwd=YjFIRFB2QmZXSjJoMEhrdzE0aks0dz09 

       DOD je určený pre rodičov a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.  

       Vítaní budú aj rodičia a žiaci, ktorí sa o výbere strednej školy ešte len rozhodujú.   

       Neváhajte, po prihlásení sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a prejdete virtuálnou prehliadkou školy. 

       Tešíme sa na Vašu účasť.

      • Milí naši maturanti, patrí Vám náš obdiv a poďakovanie...

      • 26. 11. 2021 sa naši maturanti zúčastnili akcie „Študentská kvapka krvi“. Z Nemocnice s poliklinikou svätej Barbory Rožňava, a.s. prišlo do školy poďakovanie za toto ich krásne gesto s konštatovaním, že to boli skvelí mladí ľudia, ktorí svojím prístupom a chovaním priam ukážkovo reprezentovali našu školu. 

       Ďakujeme!

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

      • V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa uskutočnil online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021, organizovaný Slovenským centrom cvičných firiem v Bratislave.

       Našu školu reprezentovali žiaci III.B s cvičnou firmou ComFur nábytok, s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

       V silnej konkurencii 72 cvičných firiem, z toho 17 cvičných firiem z Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Belgicka a Španielska dosiahli žiaci CF ComFur nábytok v celkovom hodnotení krásny výsledok:

       Kategória Najlepšia cvičná firma 3. miesto

       CF ComFur nábytok na veľtrh pripravila stánok, katalóg produktov s cenníkom, webovú stránku s funkčným e-shopom, reklamné video, elektronickú prezentáciu so slovensko - anglickým sprievodným slovom, instagramový post. Súčet dosiahnutých výsledkov v jednotlivých súťažiach určil celkové poradie firiem v súťažnej kategórii Najlepšia cvičná firma veľtrhu. Hodnotiacu komisiu zaujal leták Martiny Tomášikovej (4. miesto), reklamné video Martina Andráša (4. miesto), webová stránka s e-shopom Davida Malovanika (4. miesto) atď. V súťaži 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku úspešne predstavila činnosť firmy ComFur Ema Tóthová. Všetkým zúčastneným patrí nielen za dosiahnuté výsledky, ale hlavne pracovné nasadenie veľká pochvala.

       Tím CF ComFur nábytok bola pripravená na prezenčnú formu v KIA Slovakia vo vzdelávacom centre v Gbeľanoch, avšak organizátori prehodnotili aktuálnu epidemiologickú situáciu a prezenčná forma bola na poslednú chvíľu zrušená.

       Napriek tomu bola účasť pre tím CF veľkým obohatením. Žiaci sledovali výkony svojich rovesníkov, komunikovali v cudzom jazyku, vystavovali ponuky, dopyt, objednávky, faktúry, realizovali platby, vytvárali množstvo marketingových materiálov atď.

       Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov pri objavovaní ďalších podnikateľských zručností.

      • 9. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

      • Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave vyhlásilo v máji 2021 9. ročník celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, aj maximálne trojčlenné autorské tímy. Záverečné vyhlásenie víťazov súťaže bolo 16. novembra 2021 na druhom dni Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2021.

       Našu školu reprezentovali Saskia Mesarčíková a Szilard Szanto z V.A triedy s podnikateľským zámerom MilkyWay, v ktorom sa venovali výrobe a predaju mliečnych nápojov. A úspešne. V celkovom hodnotení získali 3. miesto. Blahoželáme.

       Porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha hodnotili podnikateľské zámery na základe nasledujúcich kritérií: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

      • Školské kolo olympiády v ANJ

      • 16. 11. 2021 sa konalo školské kolo olympiády v ANJ. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 žiakov.

        

       Kategória 2A (1.a2.ročník OA) 6 žiakov:

       1. miesto -  Alexander Parada 2.B
       2. miesto – Gabriela Hrková B
       3. miesto – Anita zsigová 2.B

       Kategória 2B (3.a4.ročník OA) 4 žiaci:

       1. miesto – Gabriela Cangárová 3.B
       2. miesto – Ema Tóthová 3.B
       3. miesto – Petr Kališ 4.B

       Kategória 2C1 (BOA) 13 žiakov

       1. miesto – Dominik Demeter 5.A
       2. miesto Szilárd Szántó 5.A
       3. miesto – Michaela Koltášová 4.A

       Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste z 2A a 2B kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré bude 13. 01. 2022 a žiak na 1. mieste v kategórii 2C1 postupuje rovno do krajského kola, ktoré bude 08. 02. 2022.

       V reprezentácii našej školy im držíme palce!

      • Naši maturanti budú v tom mať jasno....

      • V našej škole máme dve končiace triedy, žiakov piateho a štvrtého ročníka, ktorí stoja pred dvomi závažnými skúškami. Ide o úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a správne rozhodnutie, kam sa po maturite bude uberať ich životná cesta.

       Na maturitnú skúšku ich pripravujú naši učitelia, ktorí im aj v týchto náročných časoch ochotne odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti. S otázkou, čo po maturite, či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa rozhodnú pre pracovnú sféru a využijú ponuky na trhu práce, im môže pomôcť výchovná a kariérna poradkyňa. Je to ťažké a náročné rozhodnutie a nie každý žiak vie, ako sa rozhodnúť. Nevie, ktorá vysoká škola alebo študijný odbor by bol pre neho ten vhodný. Z tohto dôvodu sme využili služby CPPPaP v Rožňave a prizvali sme na konzultácie pracovníčky tohto centra.

       Žiaci piateho ročníka s nimi strávili dve hodiny. Pracovníčky CPPPaP so žiakmi viedli pútavý rozhovor a vyplnili rozsiahly a podrobný dotazník, ktorý by mal žiakom pomôcť vyprofilovať ich silné a slabé stránky. Na základe jeho vyhodnotenia budú žiaci môcť ešte pokračovať v ďalších stretnutiach na individuálnej báze. Takýto screening budú ešte absolvovať  aj žiaci štvrtého ročníka a veríme, že im pomôže správne sa rozhodnúť pre vhodnú vysokú školu alebo pracovnú sféru, ktorá by najlepšie vystihovala ich silné stránky.

      • Pandémia – nepandémia, naše dievčatá to zvládli

      • Viete o tom, že naše žiačky – už teraz absolventky Paťka a Ľudmilka sa napriek pandémii nezľakli a prejavili záujem o vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky? Čo pre to museli urobiť navyše oproti svojim spolužiakom? Dobrovoľne sa prihlásili na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, ktorú absolvovali na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Ďalej napísali esej na vylosovanú tému a hlavne splnili všetky podmienky stanovené štátnou jazykovou školou.

       Paťka a Ľudmilka, srdečne Vám blahoželáme a ďakujeme! Ukázali ste, že naša škola vie pripraviť žiakov na vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky aj v tejto zložitej pandemickej situácii.