• Novinky

      • Celoštátna prehliadka SOČ

      • Naša žiačka III.B triedy Liliana Steinhübelová sa zúčastnila s prácou Hlasový elektronický turistický sprievodca Rožňavy 44. ročníka Celoštátnej prehliadky SOČ. Žiačka sa v konkurencii ďalších 14 prác umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Do celoslovenského kola postúpila na základe umiestnenia na 1. mieste v krajskom kole SOČ v Košiciach.

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti“

      • Dňa 4. apríla 2022 sa v našej škole uskutočnilo stretnutie v rámci projektu „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Členovia nášho tímu sa stretli s organizátormi projektu a porozprávali sa s nimi o svojich plánovaných aktivitách, ktoré by mali realizovať v nasledujúcich mesiacoch. 

       Bonusom bola prednáška, ktorej sa zúčastnili členovia tímu a žiaci IV. A triedy. Prednášajúcim bol RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., vedúci CSIRT-UPJS Košice. Témou prednášky bol "MALWARE" - škodlivý kód, jeho druhy a spôsoby zisťovania. 

      • Župné dni na Gemeri

      • Naša škola, Obchodná akadémia v Rožňave, organizuje dňa 29. 04. 2022 v rámci Župných dní Košického kraja (www.zupnedni.sk) aktivitu: "Obchoďáci trochu inak".

       Program:

       08.15 h Otvorenie akcie "Obchoďáci trochu inak"

       08.30 h - 11.30 h

       Aktivity:

            1. "Obchodovanie trochu inak"

            2. 3D cesta okolo sveta

            3. Ekonomické a písmenkové hry

            4. Pohybom k dobrej nálade

       - každá aktivita prebieha na určenom stanovišti 30 - 40 minút

       - aktivity sú určené pre 16 - 20 členné skupiny žiakov základných škôl 7. - 9. ročníka

       - žiaci potrebujú k aktivitám športovú obuv

       - záujem o účasť na aktivite nahlásia základné školy na skola@oarv.sk do 27. 04. 2022

      • 20. ročník INTERSTENO 2022

      • Tento rok sme sa opäť zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2022 v odpise textov v 17 jazykoch.

       V kategórii 13 – 16-ročných (228 účastníkov zo 14 krajín) nás výborne reprezentovala Dominika Tóbisová z I. B. V multijazyčných odpisoch sa umiestnila na 16. mieste (2. najlepšia zo Slovenska).

       V kategórii 17 – 20-ročných (572 účastníkov) sa do súťaže prihlásilo 10 žiakov 2. – 5. ročníka. Najúspešnejším sa stal Erik Sanisló z III. A, ktorý si trúfol písať v 16 jazykoch a umiestnil sa na 21. mieste (3. najlepší zo Slovenska). V štvrtej desiatke sa umiestnili Jonas Benedik, Michaela Koltášová, Nikoleta Tomiová a Tobias Maxin.

       Dominike a Erikovi srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za čas, ktorý strávili pri nácviku i súťaži využívajúc vedomosti a zručnosti aj z informatiky.

      • 22-24-03-56-SIP-UTX-WP-PIS:2-3-5-9;7;11-12-15

      • Čo znamenajú tieto čísla a písmená?

        

       Vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli reprezentanti našej školy na 56. ročníku celoštátnej Súťaže spracovania informácií na počítači 22. – 24. marca 2022 na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope. Vzorne reprezentovali našu školu, ba aj KSK nielen početnou výpravou, ale aj výsledkami a dokázali sa presadiť svojimi zručnosťami, schopnosťami v 3 disciplínach:

        

       Odpis textu

       11. miesto Erik Sanisló, III. A

       12. miesto Jonas Benedikty, III. A

       15. miesto Lukáš Zakhar, V. A

        

       Úprava textu na počítači

       2. miesto Nikola Liptáková, V. A

       3. miesto Mariana Tomiová, IV. A

       5. miesto Dominik Demeter, V. A

       9. miesto Dávid Hajdu, III. A

        

       Wordprocessing

       7. miesto Nikola Liptáková, V. A

        

       Veríme, že ich výsledky budú povzbudením pre mladších žiakov našej školy. Veľké poďakovanie patrí Nikole Liptákovej, ktorá 4 roky šíri dobré meno OA Rožňava na celoštátnej súťaži. Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a ďakujeme.

      • Termíny prijímacieho konania

      • Termíny prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia pre školský rok 2022/2023:

       I. termín: 02. máj 2022

       II. termín: 09. máj 2022

       Pre viac informácií si pozrite podmienky prijímacieho konania

        

       Termíny prijímacieho konania do 1. ročníka päťročného študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium pre školský rok 2022/2023

       I. termín: 04. máj 2022

       II. termín: 11. máj 2022

       Pre viac informácií si pozrite podmienky prijímacieho konania

      • Naše cvičné firmy bodovali na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Prahe

      • Lepšie sa už nedalo :)

       22. – 25. 03. 2022 sa 60 cvičných firiem z Čiech, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Rakúska a Belgicka online stretlo v Prahe na 27. MVCF. Naše cvičné firmy dosiahli v celkovom hodnotení historický úspech: v súťažnej kategórii o najlepšiu firmu veľtrhu obsadila cvičná firma ComFur nábytok, s. r. o. 1. miesto a cvičná firma Prstenec Saturna, s. r. o. 2. miesto. No naozaj, lepšie sa už nedalo. Všetkým zúčastneným patrí veľké blahoželanie. Prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Držíme palce našim žiakom v krajskom kole SOČ!

      • Dňa 17.02.2022 sa konalo školské kolo súťaže SOČ, na ktoré postúpilo 12 najlepších prác žiakov tretieho ročníka.

       Žiaci súťažili v 4. súťažných odboroch: 01- Problematika voľného času, 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 - História, politológia, filozofia, právne vedy, 17- Pedagogika, psychológia, sociológia.

       Do krajského kola, ktoré je naplánované na 01. 04. 2022 v Košiciach online cez videokonferenciu, odborná komisia vybrala 6 súťažných prác v 4 súťažných odboroch. Všetkým postupujúcim do krajského kola blahoželáme a držíme palce v reprezentovaní našej školy.

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 11. marca 2022 sa po trojročnej pauze uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa nám podarilo prekonať všetky prekážky, žiaci majú o túto súťaž záujem, a tak Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnil prezenčnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov (8 dievčat a 2 chlapci). Recitátori ukázali, ako dokážu narábať s umeleckým textom.

       Súťažiacich posudzovala odborná porota, a to: PaedDr. Emödiová a PaedDr. Gajdošová, ktoré rozhodli takto:

        

       Umiestnenie:

       Poézia: 1. Alexandra Lojková, 2. A
                    2. Tamara Kuchárová, 1. A
                    3. Kvetoslava Mohyláková, 3. A

       Próza:   1. Gabriela Hrková, 2. B

                    2. Simona Jakobejová, 4. A
                    3. Michaela Koltášová, 4. A

       Do okresného kola postupujú žiačky, víťazky školského kola v oboch kategóriách.

       Obom dievčatám držíme palce!

      • Naši najlepší – opäť úspešní v krajskom kole 56. ročníka SIP

      • 16. februára 2022 v disciplíne odpis textu našu školu reprezentovalo 7 žiakov, v úprave textu na počítači 5 žiaci a 1 žiačka vo Wordprocesingu.

       Najlepším účastníkom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Veríme, že budú úspešní aj na celoslovenskom kole, ktoré bude 22. – 24. marca 2022 v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa.

      • Sviatok svätého Valentína

      • Sviatok sv. Valentína (14. február ) sme si v našej škole pripomenuli červeným a ružovým oblečením...veď to je farba lásky. Lásku by sme si však mali prejavovať každý deň, nie len na Valentína....

      • Študijné odbory OARV

      • Milí žiaci základných škôl!

       Viete, aké študijné odbory ponúka naša škola? Pozrite si našu prezentáciu a dozviete sa viac!

      • Obchodná akadémia v Rožňave opäť boduje v rebríčku stredných odborných  škôl v hodnotení INEKO

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava opätovne potvrdila svoje kvality a v celkovom hodnotení INEKO v rebríčku stredných odborných škôl obsadila popredné miesta v rámci Košického samosprávneho kraja.

       Škola je v Košickom samosprávnom kraji medzi obchodnými akadémiami na prvom mieste
       a medzi strednými odbornými školami na 3. mieste.

       V rámci celoslovenského porovnávania obsadila naša škola v celkovom hodnotení krásne 19. miesto medzi všetkými strednými odbornými školami.

       Ďakujeme všetkým našim žiakom a učiteľom, ktorí sa spoločne aj počas pandémie zapájali do rôznych súťaží nielen v rámci nášho regiónu, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni a dosahovali popredné umiestnenia. Bez ich aktivity a úspešnej reprezentácie by naša škola takéto hodnotenie INEKO v rebríčku  stredných odborných škôl nedosiahla.