• Novinky

      • Naši maturanti budú v tom mať jasno....

      • V našej škole máme dve končiace triedy, žiakov piateho a štvrtého ročníka, ktorí stoja pred dvomi závažnými skúškami. Ide o úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a správne rozhodnutie, kam sa po maturite bude uberať ich životná cesta.

       Na maturitnú skúšku ich pripravujú naši učitelia, ktorí im aj v týchto náročných časoch ochotne odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti. S otázkou, čo po maturite, či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa rozhodnú pre pracovnú sféru a využijú ponuky na trhu práce, im môže pomôcť výchovná a kariérna poradkyňa. Je to ťažké a náročné rozhodnutie a nie každý žiak vie, ako sa rozhodnúť. Nevie, ktorá vysoká škola alebo študijný odbor by bol pre neho ten vhodný. Z tohto dôvodu sme využili služby CPPPaP v Rožňave a prizvali sme na konzultácie pracovníčky tohto centra.

       Žiaci piateho ročníka s nimi strávili dve hodiny. Pracovníčky CPPPaP so žiakmi viedli pútavý rozhovor a vyplnili rozsiahly a podrobný dotazník, ktorý by mal žiakom pomôcť vyprofilovať ich silné a slabé stránky. Na základe jeho vyhodnotenia budú žiaci môcť ešte pokračovať v ďalších stretnutiach na individuálnej báze. Takýto screening budú ešte absolvovať  aj žiaci štvrtého ročníka a veríme, že im pomôže správne sa rozhodnúť pre vhodnú vysokú školu alebo pracovnú sféru, ktorá by najlepšie vystihovala ich silné stránky.

      • Pandémia – nepandémia, naše dievčatá to zvládli

      • Viete o tom, že naše žiačky – už teraz absolventky Paťka a Ľudmilka sa napriek pandémii nezľakli a prejavili záujem o vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky? Čo pre to museli urobiť navyše oproti svojim spolužiakom? Dobrovoľne sa prihlásili na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, ktorú absolvovali na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Ďalej napísali esej na vylosovanú tému a hlavne splnili všetky podmienky stanovené štátnou jazykovou školou.

       Paťka a Ľudmilka, srdečne Vám blahoželáme a ďakujeme! Ukázali ste, že naša škola vie pripraviť žiakov na vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky aj v tejto zložitej pandemickej situácii.

      • SECURITY GIRL v našej škole

      • Dňa 8.11.2021 sa na našej škole uskutočnil úvodný workshop v rámci projektu SECURITY GIRL. Projekt realizuje občianske združenie  "Aj Ty v IT" a je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov. Z našej školy sa úvodného školenia o bezpečnosti na internete zúčastnilo 16 dievčat. Lektorom podujatia bol Marián Rusnák, ktorý pracuje v Londýne ako Senior Software Engineer pre americkú spoločnosť Yahoo.

       Dievčatá so záujmom sledovali a diskutovali na témy o bezpečnostných nastaveniach a ochrane osobných údajov. Ak budú mať chuť pokračovať vo vzdelávaní v oblasti kyber bezpečnosti, môžu potvrdiť svoj záujem v registračnom formulári, ktorý im bol zaslaný po workshope e-mailom. Musia prejsť ešte výberovým konaním a až po absolvovaní ďalších školení získavajú pozíciu "Security Girl" a budú môcť pôsobiť ako “bezpečnostná spojka”, ktorá bude aktívne šíriť povedomie o bezpečnosti na internete. Veríme, že sa rozhodnú pridať sa do tímu "Security Girl"

      • IoT, BIG DATA A AI: INOVÁCIA VÝUČBY STEM

      • Obchodná akadémia v Rožňave je zapojená do projektu zameraného na podporu učiteľov a žiakov v krajinách V4 v oblasti digitálnych technológií.

       V rámci projektu spolupracujeme s inými učiteľmi v krajinách V4 prostredníctvom výmenných stretnutí peer-to-peer, s IT odborníkmi z UK a odborníkmi na klimatické zmeny prostredníctvom vzdelávacej organizácie ASEF, Singapur. Zároveň vyškoľujeme žiakov v oblasti inovácií, rozvíjame ich podnikateľské schopnosti, ako aj mäkké zručnosti, rozvíjame ich interkulturálne schopnosti, ako je globálne občianstvo, kritické myslenie a tvorivosť.

       Základnými zložkami (kľúčovými zložkami) projektu sú:

       • Aktivita 1: Školenia a vývoj vyučovacích modulov na tému „IoT, Veľké Dáta a AI pre inováciu výučby STEM ”

       Aktivita 2: Virtuálne peer-to-peer výmeny a budovanie znalostí

       Aktivita 3: Webová stránka „IoT, Big Data a AI: Inovácia výučby STEM vo V4“

       Aktivita 4: Príručka pre učiteľov o „Používaní nástrojov internetu vecí na inováciu výučby STEM“

      • READYCON konferencia online

      • Dňa 27. 10. 2021 sa konala najväčšia online konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov, prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. 

       Konferencie sa na SR zúčastnilo 7500 študentov, 40 lektorov v  6 zameraniach.

       Okrem trhu ako celku sa organizátor v druhej časti konferencie počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov, zameriaval na budúcnosť práce v oblastiach  Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu. Naši žiaci zo IV.A a V.A triedy sa zúčastnili konferencie v oblasti Obchod a IV.B trieda v oblasti Informačné technológie.

      • Turistika s výhľadmi

      • Poznáte Brzotínske skaly a Dievčenskú skalu? Ak nie, a chystáte sa na Silickú planinu, potom si tieto miesta nenechajte ujsť. Čaká vás pohodová turistika v Slovenskom krase, v nádhernom prostredí s bohatým prírodným dedičstvom.

       Skupinka turistického krúžku z našej školy si v sobotu 23. 10. 2021 v nádhernom jesennom počasí dopriala pohľady na Rožňavskú kotlinu a okolitú krajinu, v pozadí s Kráľovou hoľou a Vysokými Tatrami práve z týchto miest z výšky 600 - 660 m. n m.

       Nezabudnuteľné prírodné divadlo.

      • Ako to vyzerá, keď si stredoškoláci zakladajú svoje firmy?

      • V rámci projektu  Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu prostredníctvom CF zorganizovala OA Poprad vo svojich priestoroch prezentačný deň CF a vzdelávací workshop.

       Žiaci III.B triedy našej školy, v rámci predmetu cvičná firma patrili do skupinky 17 pripojených škôl a 350 žiakov, ktorí sledovali  online prezentácie cvičných firiem OA Poprad prostredníctvom MS Teams. Ich cieľom bolo priblížiť proces založenia cvičnej firmy, predstaviť predmet činnosti a poukázať na propagáciu svojej cvičnej firmy.

       Pre žiakov uvedenej triedy boli prezentácie vítanou inšpiráciou pri založení vlastnej cvičnej firmy ComFur s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

      • Športovo naladení obchoďáci

      • Prvý októbrový víkend sa každoročne koná v Košiciach významné športové podujatie – Medzinárodný maratón mieru (MMM). Tento rok, 3. októbra, prebehol už neuveriteľný 98. ročník. MMM je najstarším maratónom v Európe.

       Prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj študentská štafeta zložená z našich žiakov, žiakov OA Rožňava, menovite: Martin Andráš z III. B triedy, Janka Korbinčíková z II. B triedy, Soňa Revajová zo IV. A triedy a Alexander Parada z II. B triedy.  Naši žiaci odbehli svoje úseky v dĺžke 12 a 9 km v celkovom čase 3 hodiny, 47 minút a 29 sekúnd.  Spomedzi 144 štafiet, ktoré boli akreditované, sa umiestnili na krásnom 37. mieste. Spomedzi stredných škôl Košického samosprávneho kraja sa však umiestnili na krásnom 12. mieste.


       MMM sa v hlavnej kategórii zúčastnil preteku aj žiak V. A triedy – Róbert Furman. Bol to už jeho druhý maratón. Jeho umiestnenie spomedzi  1 400 pretekárov v hlavnej disciplíne bolo 79. miesto s časom 3 hodiny, dve minúty a 58 sekúnd. K tomuto neuveriteľnému výkonu nášho Roba nemáme čo dodať.

       Sme veľmi radi, že niektorí žiaci v súčasnej dobe objavili čaro behu a veríme, že tento šport ich bude sprevádzať celým životom.

       Všetkým zúčastneným, ktorých prišli podporiť aj rodinní príslušníci, zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy aj nášho mesta.

      • Je nás stále viac

      • Škola ponúka v rámci študijného odboru obchodná akadémia aj štúdium v systéme duálneho

       vzdelávania. V súčasnosti v SDV študuje 7 žiakov 1. ročníka, 4 žiaci 2. ročníka a 8 žiakov 3. ročníka.

       Škola má podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Attila

       Ondrej – AUTOCENTRUM, CWT Metal spol. s r.o., FERMAT – J&F STROJE, s.r.o. Prakovce, JAKON SK s.r.o., MAYSER Slovakia s.r.o., MEVA SK, s.r.o. Rožňava, PAN-DUR s.r.o., PENETTA – GROUP s.r.o.

       Všetkým firmám ďakujeme za prejavenú dôveru voči našej škole a aj za to, že spolu s nami vzdelávajú našich žiakov.

      • Brány školy dokorán

      • Dňa 02. 09. 2021 sa po horúcich letných prázdninových dňoch opätovne otvorili brány Obchodnej

       akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava.

       Prvý deň v školskom roku 2021/2022 sa začal slávnostným príhovorom riaditeľky školy Ing. Daniely

       Žiakovej, ktorá okrem našich starších žiakov privítala v škole aj prvákov študijných odborov obchodná

       akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium.

       Úspešný nový školský rok v mene zriaďovateľa prišiel našim žiakom a zamestnancom popriať vedúci

       odboru školstva KSK Ing. Slavomír Kožár MBA, ktorý sa k všetkým prítomným srdečne prihovoril. Sme

       poctení, že v tento slávnostný okamih navštívil práve našu školu a jeho návštevu si veľmi vážime.

       Po slávnostnom nástupe na školskom dvore pokračovali v jednotlivých triedach slávnostné triednické

       hodiny. Veríme, že tento školský rok sa budeme so žiakmi stretávať častejšie prezenčne, než ako to

       bolo v nedávnej minulosti, a že zažijeme s nimi množstvo nezabudnuteľných chvíľ či už na vyučovaní,

       súťažiach, ale aj na školských výletoch a akciách.

      • Zlatá maturita

      • Dňa 27. 08. 2021 sa uskutočnilo stretnutie prvých absolventiek Strednej ekonomickej školy v Rožňave po 50. rokoch. Bývalé žiačky SEŠ sa stretli v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, kde ich privítala riaditeľka Ing. Daniela Žiaková. „Dievčatá“ si stretnutie v triede spríjemnili príhovorom, básničkou a spoločne zaspomínali na svoje štúdium, na svoju triednu učiteľku a spolužiačky, ktoré už medzi nimi nie sú.

       Neskôr sa absolventky presunuli do priestorov radnice, kde ich prijal a privítal na pôde mesta Rožňava primátor Michal Domik. Ako spomienku na tento deň, ktorý sa niesol v duchu „Zlatej maturity“ im  spolu s riaditeľkou obchodnej akadémie odovzdal pamätné listy. O tom, že radnica prijala prvé absolventky SEŠ v Rožňave ako vzácnych hostí, svedčí z primátorových rúk odovzdaná ružička, pripravený kultúrny program a pohostenie v reprezentačných priestoroch Radnice mesta Rožňava.  

       Absolventky priniesli so sebou do Rožňavy aj kúsok histórie, s ktorou všetkých prítomných oboznámili.

       Do školy nastúpili 1. septembra 1967 do 1. ročníka SEŠ. Súbežne v tom čase ešte študovali v škole aj študenti pedagogickej školy. Školský rok začínali na zemiakových brigádach, ktoré im umožnili sa trochu spoznať a aklimatizovať sa v novom prostredí. V 1. ročníku chodili do školy ešte aj v sobotu.

       Vyučovanie bolo realizované na rôznych miestach Rožňavy – baraky ONV, kde boli učebne strojopisu, v zväzarme, v baníckom učilišti. Presuny im zaberali značnú časť vyučovacích hodín.

       Nová budova školy sa začala stavať až v ďalšom roku. Rodičia žiakov chodili na brigády a pomáhali s výstavbou školy počas voľných sobôt.

       Škola disponovala učebňami mechanizácie, ktoré boli vybavené sčítacími strojmi Ascota, Nisa, fakturovacími a účtovacími strojmi  zaberajúcimi polovicu učebne. Neskôr to boli stroje na dierne štítky, kde si pripravili riešenie úloh v programovacom jazyku Cobol, ale správnosť riešenia overovali až v Školskom výpočtovom stredisku v Michalovciach.

       Mnohé absolventky, vtedy žiačky školy, boli zo Spiša a z okolia Revúcej, kde denné dochádzanie nebolo možné, preto boli ubytované v domove mládeže, ktorý sa v tom čase nachádzal v budove oproti hotelu Kras. Budova mala lokálne vykurovanie so železnými pieckami. Uhlie a drevo si žiačky chystali sami. Budovu v roku 1968 zobrali spojenecké vojská a žiačky boli krátky čas ubytované v izbách po 26 – 30 žiakov. Neskôr im banícke učilište uvoľnilo 3. poschodie svojej budovy.

       Škola mala svoju zeleninovú a ovocnú záhradu. V záhrade mali týždenne určené brigády. Za porušenie poriadku mali ďalšie hodiny práce v záhrade navyše.

       Budova novej školy bola dokončená, keď už boli v 3. ročníku.

       Medzi to najzaujímavejšie počas obdobia ich štúdia patrili spoločné akcie a výlety: výstavné veľtrhy v Brne, po stopách Komenského na Morave, na Dukle, na Táloch .... Tieto spoločné akcie utužili ich kolektív a v rámci 50. výročia ukončenia štúdia – „Zlatej maturity“ - si ich s nostalgiou a milými spomienkami určite pripomenuli. V roku 1970/71 zmaturovali a rozišli sa do rôznych kútov Slovenska.

       Na záver tlmočíme poďakovanie všetkých prítomných absolventiek primátorovi mesta, zamestnancom Mestského úradu v Rožňave a zamestnancom Obchodnej akadémie v Rožňave za krásny zážitok a za to, že vďaka pripravenej akcii mohli v Rožňave prežiť ďalší krásny deň, ktorý sa zapíše v ich spomienkach na školu.

      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 h na školskom dvore. Po slávnostnom otvorení sa budú konať slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa bude otvorenie školského roka konať v kmeňových triedach cez školský rozhlas.

       Oznam pre žiakov 1. ročníka: na aktivovanie ISIC karty je potrebné, aby si každý žiak priniesol v tento deň fotografiu na preukaz (25x25 mm).

        

       Základné informácie  k začiatku školského roka 2021/2022

       Príchod žiakov je v čase od 8.30 h do 8.50 h. Pri vstupe do budovy školy triedni učitelia vykonávajú ranný filter. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je zverejnené na stránke školy), prípadne zákonný zástupca /plnoletý žiak vyplní potvrdenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage. Toto vyhlásenie je potom potrebné predkladať (písomne alebo elektronicky) po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

       Pravidlá pobytu v škole sa nemenia.

       Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri, dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

       3. septembra 2021  (piatok) sa budú konať triednické hodiny  (1. – 5. vyučovacia hodina).

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok).

       Obedy pre žiakov v školskej jedálni budú zabezpečené od 6. septembra 2021.

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1).

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka (Príloha 2).

       www.minedu.sk/skolsky-semafor

       Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

       Príloha 2: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)