• Novinky

      • Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

      • Naši najlepší piataci a štvrtáci pred ukončením štúdia sa rozhodli urobiť si štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie a zúročiť svoje vedomosti a zručnosti z administratívy a korešpondencie.  25. novembra 2022 prišla p. examinátorka  Ing. Magdaléna Zavacká a z poverenia Katedry pedagogiky na NHF EU v Bratislave dohliadala na vykonanie skúšky. Veríme, že všetci účastníci sa budú hrdiť vysvedčením z tejto skúšky.

      • 18. MVCF krajín V4 Košice

      • V Košiciach v Spoločenskom pavilóne sa 8. - 9. 11. 2022  stretlo 19 cvičných firiem z Čiech a Slovenska, aby vo svojich obchodných stánkoch navzájom obchodovali, prezentovali svoje firmy, vzájomne sa svojou činnosťou inšpirovali, zbierali skúsenosti a zručnosti. Našu školu zodpovedne a úspešne reprezentovali naše cvičné firmy.

       CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku, získala 1. miesto v kategórii Najlepší obchodný leták.

       CF Včelia farma Slnovrat, ktorá sa venuje spracovaniu medu a výrobe včelích produktov, obsadila 1. miesto v kategórii Najlepšia elektronická prezentácia.

       Srdečne blahoželáme :-)

      • PEN (Practice enterprises network) Halloween Trading Event 2022

      • CF ComFur nábytok sa zúčastnila netradičného online podujatia, ktoré organizovala koordinačná centrála PEN Worldwide 2. a 3. novembra 2022. Okrem bežného produktového portfólia mala cvičná firma pripravené aj špeciálne tematické ponuky. Cieľom tohto eventu bolo zvýšiť obchodovanie medzi zahraničnými cvičnými firmami, vyskúšať si v tomto prostredí schopnosť predávať, ponúkať, nakupovať, získať nové kontakty, komunikovať v anglickom jazyku, zažiť inú kultúru a obchodné etikety.  Nadviazali sme komunikáciu s CF z Indonézie, Tuniska, Francúzska, Holandska, Bulharska a Slovenska. Pre žiakov CF to bol zaujímavý zážitok.

      • Aj vy patríte k fanúšikom bosoriek, príšeriek či superhrdinov?

      • Pozrite si hókus pókus na Halloween, ktorý vytvorili naši žiaci deň pred očakávanými jesennými prázdninami, keď sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi prezliekli do kostýmov podľa filmov s halloweenskou tematikou.  

       A tak sa na chvíľu dostali do filmov či rozprávok, ktoré všetkým spestrili už aj tak pestrý jesenný deň uprostred najfarebnejšieho obdobia v roku.

      • Okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat SŠ


      • Dňa 26. októbra 2022 CVČ v Rožňave zorganizovalo okresné kolo vo florbale dievčat a chlapcov SŠ. Našim športovcom chýbal ten povestný kúsok šťastia, ale aj tak sme s ich úspechom spokojní.

       Dievčatá sa umiestnili na II. mieste a chlapci na III. mieste. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

      • 17. – 19. 10. 2022 sa vo vzdelávacom centre KIA v Gbeľanoch pri Žiline konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022.  Zúčastnilo sa ho 28 cvičných firiem zo Slovinska, Čiech, Turecka a Slovenska.

       Naša CF Comfur nábytok, reprezentovaná žiakmi IV.B triedy Gabikou Cangárovou, Emkou Tóthovou, Davidom Malovanikom, Laurou Molnárovou, Martinkou Tomášikovou, Viki Gecelovskou a Jankou  Novotnou, sa zapojila do všetkých súťaží na veľtrhu: veľtržný stánok s množstvom propagačných materiálov,  web s katalógom produktov a funkčným e-shopom, elektronická prezentácia, reklamný šot, instagram, logo, slogan a 90´ vo výťahu.

       Umiestnenie:

       V kategórii Najlepší web s katalógom a funkčným e-shopom získala cvičná firma ComFur 2. miesto.      V celkom hodnotení získala naša CF ComFur 13. miesto.


       Súťaž o Najlepší podnikateľský zámer

       Na MVCF Slovensko 2022 bol vyhodnotený aj 10. ročník súťaže o Najlepší podnikateľský zámer, prvý krát s medzinárodnou účasťou. Podmienkou súťaže bolo vypracovať žiakom cvičnej firmy podnikateľský zámer, ktorý nesmie byť totožný s predmetom podnikania jeho cvičnej firmy. Do súťaže o Najlepší podnikateľský zámer bolo zaradených 16 podnikateľských zámerov z Čiech a Slovenska. Naše 2 podnikateľské zámery vypracovali žiačky III.B triedy, ktoré pracujú v CF Slnovrat a získali krásne umiestnenia:

       1. miesto Gabriela Hrková - Kníhkupectvo LIBCAFE

       4. miesto Martina Chnapková - Martina Atelier photography


       Srdečne blahoželáme všetkým žiakom k dosiahnutým výsledkom 😊

      • Okresné kolo v bedmintone

      • Dňa 20. októbra 2022 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili OK v bedmintone, ktoré sa konalo v Mestskej športovej hale v Rožňave.  Naši chlapci v zložení  Martin Dianiška (III. A), Marek Kočerjagin (III. A) a Filip Rusnák (I. B) obsadili na turnaji krásne druhé miesto, kde nestačili len na hru chlapcov z Gymnázia v Rožňave. Dievčatá v zložení Cecília Šimková (II. B), Tamara Kuchárová (II. A) a Lenka Kožejová (IV. A) obsadili v konečnom poradí tretie miesto. Jediným tmavým bodom celého športového podujatia bolo zranenie našej hráčky Cecílie, ktorá si podvrtla členok a nedokončila turnaj. Ale aj napriek tomu sa potešila ešte z jednej medaily naviac – medaily za bolesť. Všetkým naším reprezentantom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a bojovný výkon.

      • Na Obchodnú dorazila jeseň

      • Na našej škole je vždy veselo a príjemne, ale v tieto krásne jesenné dni, zaliate slniečkom, sme si čas v škole spríjemnili ešte viac. Školský parlament prišiel s nápadom, že Deň zdravej výživy si pripomenieme najlepšie tak, že oslávime spolu JESEŇ.

       Žiaci všetkých tried si priniesli zdravé dobroty z plodov jesene a celý deň si ich vychutnávali a popri tom ešte pracovali na jesennej výzdobe, ktorú dopriali interiéru svojich tried. Keďže k jeseni patrí už tradične aj Helloween, tak niektoré triedy to poňali už aj takto „strašidelne“, ale veľmi milo. Veď sa pozrite v galérii :-) 

       Užime si teda spoločne jeseň a buďme hlavne zdraví. 

      • III. ročník sústredenia Slovenské rýchle prsty v Bratislave

      • 27. – 29. septembra 2022 Dominika Tóbisová a Tímea Kissimonová - žiačky II. B triedy, sa zúčastnili na celoslovenskom sústredení zameranom na podporu talentovaných žiakov v spracovaní informácií na počítači v rokovacej miestnosti BSK. Pod vedením Ing. Heleny Zaviačičovej – deväťnásobnej majsterky sveta v odpise textu  a juniorského majstra sveta Jonáša Valu absolvovali tréning na zvyšovanie rýchlosti a presnosti spracovania textu na počítači, psychickú odolnosť pri súťažných odpisoch, diktát do slúchadiel a dostali informácie o wordprocessingu. V súhrne výkonov v 10 disciplínach Dominika obsadila 12. miesto a Tímea 19. miesto. Odmenou za tréning im bola prehliadka historického centra Bratislavy. Ako pedagogický dozor sa sústredenia spolu s dievčatami zúčastnila PaedDr. Emília Gajdošová.

      • Viete, že naša škola žije stále športom?

      • Počuli ste o tom, ako sme športovali minulý školský rok? Neváhajte a prečítajte si o našich aktivitách. Veríme, že v novom školskom roku zažijú naši žiaci toho ešte viac!

        

       V dňoch 20. – 24. 06. 2022 sa naši žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili výmenného pobytu v rámci projektu Bez hraníc v družobnej škole v Szöcsenypuszta v Maďarsku.

       V rámci projektu navštívili mnoho kultúrnych, historických a prírodných krás daného regiónu. Samozrejme, že sme nezabudli aj na plávanie, kvôli ktorému sme tam išli. Žiaci sa naučili nové štýly plávania a tiež sa zdokonaľovali v štýloch plávania, ktoré už ovládali. Vo vode súťažili aj v rôznych atypických disciplínach súťažiach a aktivitách. Plavecký kurz sme ukončili plaveckými pretekmi. Najlepší plavci boli ocenení peknými cenami a diplomami.

        

       Dňa 5. mája 2022 sa basketbalistky a basketbalisti našej školy zúčastnili okresného kola v basketbale žiakov stredných škôl, ktorého organizátorom bolo CVČ v Rožňave. Naše dievčatá skončili na II. mieste a chlapci na III. mieste.

        

       Dňa  11. mája 2022 sa naši chlapci zúčastnili regionálneho finále v bedmintone, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi. Obsadili veľmi pekné III. miesto.

        

       Dňa 7. júna 2022 sme so žiakmi našej školy mali možnosť navštíviť významné medzinárodné športové podujatie – Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa konalo v známej Steel Aréne v Košiciach. Žiaci aj vyučujúci mali úžasný zážitok

        

       Počas mesiacov máj a jún 2022 sme v rámci vyučovania absolvovali so žiakmi I. a II. ročníka účelové cvičenia a so žiakmi III. ročníka Kurz ochrany života a zdravia. Počas spomínaných akcií sme zabezpečili aj prednášku príslušníka Mestskej polície v Rožňave, ktorý oboznámil žiakov s prácou mestskej polície, o ich právomociach  a prevencii.

      • Netradičné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Dňa 05. 09. 2022 sa otvorili brány Obchodnej akadémie v Rožňave netradičným spôsobom. Počas slávnostného nástupu na školskom dvore sa prihovoril k našim žiakom okrem pani riaditeľky Ing. Daniely Žiakovej aj pán predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Spolu s ním k nám zavítali aj pani Mgr. Natália Vince, vedúca referátu metodiky a projektov z odboru školstva KSK a pán Pavol Burdiga, poslanec Košického samosprávneho kraja.

       V tento deň sa s našimi hosťami uskutočnilo v priestoroch školy aj stretnutie so žiakmi a koordinátormi participatívnych rozpočtov z troch rožňavských škôl: Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika, Strednej zdravotníckej školy a našej, Obchodnej akadémie v Rožňave. Pilotný ročník participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti KSK spustil odbor školstva KSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vybavenosti. Cieľom bola podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí s cieľom zlepšenia prostredia školy alebo klímy na škole. Každá prihlásená škola do tejto výzvy dostala 1 000 € na realizáciu svojich nápadov. A veru nápadov bolo neúrekom a výsledky hovoria za všetko. Po zrealizovaní projektu Vám zverejníme aj jeho fotodokumentáciu.


       Ďalej nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky na školskom internáte OA Rožňava, kde Košický samosprávny kraj zrekonštruoval a vynovil priestory v hodnote takmer 500 000,-- €. Jediný župný internát na Gemeri tak prechádza najväčšou rekonštrukciou v jeho 36 ročnej histórii.

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční na školskom dvore 05. 09. 2022 o 9.00 h.

        

       Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

        

       05. 09. 2022 - príchod žiakov do tried do 08.45 h

                            - po ukončení slávnostného otvorenia školského roka pokračujú
                              slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach

                            - žiaci 1. ročníka si prinesú so sebou fotografiu na preukaz ISIC s
                              rozmermi: 25 x 25 mm

                            - stravovanie žiakov v školskej jedálni je zabezpečené pre
                              prihlásených žiakov od 06. 09. 2022

        

       06. 09. 2022 - triednické hodiny v rozsahu 5 vyučovacích hodín (preberanie
                              učebníc, poučenie BOZP, PO, oboznámenie sa so školským 
                              poriadkom) 

        

      • OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

      • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste pomocnej sily v kuchyni.

       Bližšie informácie: 

       https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2022/skolstvo/pomocna-sila-kuchyni-2.html

      • OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

      • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľných pracovných miestach:

        

       - učiteľ anglického jazyka

       - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk

       - učiteľ informatických predmetov

        

       Bližšie informácie: 

       https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2022/skolstvo/ucitel-ka-strednej-skoly.html

        

      • Príhovor predsedu KSK na záver školského roka

      • Vážení učitelia, milí žiaci,

       ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

       Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

       Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu, že svojím konaním môžu obohacovať okolitý svet. Pomáhate rozvíjať ich talent tak, aby po skončení školy našli ďalšie uplatnenie. Na župe máme bohatý plán, ako zlepšiť a skvalitniť výučbu na našich stredných školách, aby ste ako absolventi získali dobré uplatnenie v zamestnaní aj v živote. Rozbehli sme niekoľko projektov a verím, že už v nasledujúcom školskom roku prinesú tak potrebnú a žiadanú zmenu. Niekde to bude modernizácia priestorov, niekde zlepšenie vybavenia, či zlepšenie podmienok praktickej výučby.

       Milí učitelia, aj keď sa už všetci nevieme dočkať letných prázdnin, neznamená to, že zabúdame na ďalšie výzvy, pred ktorými stojíme. Nedá mi nespomenúť, že okrem pandémie bol tento rok v závere poznamenaný štrajkovou pohotovosťou. Oprávnené požiadavky pedagógov však naplnené neboli. Akoby spoločnosť zabudla, že žiaka formujú nielen poznatky, ale aj to, ak má dobrých učiteľov. Spokojných a motivovaných, naplnených túžbou odovzdať mladej generácii to najlepšie zo seba. Potrebujeme spokojných pedagógov, preto vaše požiadavky plne podporujem a stojím pri vás.

       Milí žiaci a študenti,

       pandémia nás naučila, že záleží na každom jednom dni v škole. Lebo byť bez školy znamená nielen menej vedomostí a poznatkov, ale aj menej zážitkov so spolužiakmi a učiteľmi. Preto vám zo srdca prajem, aby ste nadchádzajúce letné dni využili naplno a zažili všetko, čo k letu patrí – od získavania nových kamarátstiev a utužovania tých starých, cez objavovanie až po cestovanie. Oddychujte, objavujte, prekonávajte svoje limity, nech vám každý deň prázdnin prinesie nové dobrodružstvá. Nech je vaše leto plné radosti a fantastických zážitkov, ktoré vám dodajú energiu do nového školského roka.

        

       Rastislav Trnka

       predseda Košického samosprávneho kraja

      • Parti: Obchodná akadémia Rožňava

      • Ak ste si mysleli, že máme chybu v nadpise tak je to omyl. Obchodná akadémia v Rožňave sa zapojila do školského participatívneho rozpočtu s názvom INOKEDY PARTY, ALE TERAZ PARTI.

       Parti rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy v škole, diskutujú a hľadajú ako efektívne použiť peňažné prostriedky v rozpočte, aktívne pracujú na kampani svojich projektov. Hlasovaním rozhodujú, ktorý z projektov je najlepší a v závere pomáhajú pri jeho realizácii. Financovanie víťazného projektu vo výške 1000 EUR je zabezpečené z prostriedkov nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja. Do hlasovania postúpilo 7 návrhov projektov.

       Hlasovanie je spustené od 15. 06. 2022 len s použitím prideleného PIN kódu. A je určené len pre žiakov a zamestnancov OA v Rožňave.

       Link na hlasovanie: https://app.decision21.org/oa-roznava-kosicky-2022/voting

       Výsledky hlasovania budú zverejnené 17. 06. 2022.

       Svojim hlasom rozhodnite, ktorý projekt si zaslúži vyhrať a v septembri 2022 sa stretneme na party.