• Novinky

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 11. marca 2022 sa po trojročnej pauze uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa nám podarilo prekonať všetky prekážky, žiaci majú o túto súťaž záujem, a tak Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnil prezenčnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov (8 dievčat a 2 chlapci). Recitátori ukázali, ako dokážu narábať s umeleckým textom.

       Súťažiacich posudzovala odborná porota, a to: PaedDr. Emödiová a PaedDr. Gajdošová, ktoré rozhodli takto:

        

       Umiestnenie:

       Poézia: 1. Alexandra Lojková, 2. A
                    2. Tamara Kuchárová, 1. A
                    3. Kvetoslava Mohyláková, 3. A

       Próza:   1. Gabriela Hrková, 2. B

                    2. Simona Jakobejová, 4. A
                    3. Michaela Koltášová, 4. A

       Do okresného kola postupujú žiačky, víťazky školského kola v oboch kategóriách.

       Obom dievčatám držíme palce!

      • Naši najlepší – opäť úspešní v krajskom kole 56. ročníka SIP

      • 16. februára 2022 v disciplíne odpis textu našu školu reprezentovalo 7 žiakov, v úprave textu na počítači 5 žiaci a 1 žiačka vo Wordprocesingu.

       Najlepším účastníkom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Veríme, že budú úspešní aj na celoslovenskom kole, ktoré bude 22. – 24. marca 2022 v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa.

      • Sviatok svätého Valentína

      • Sviatok sv. Valentína (14. február ) sme si v našej škole pripomenuli červeným a ružovým oblečením...veď to je farba lásky. Lásku by sme si však mali prejavovať každý deň, nie len na Valentína....

      • Študijné odbory OARV

      • Milí žiaci základných škôl!

       Viete, aké študijné odbory ponúka naša škola? Pozrite si našu prezentáciu a dozviete sa viac!

      • Obchodná akadémia v Rožňave opäť boduje v rebríčku stredných odborných  škôl v hodnotení INEKO

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava opätovne potvrdila svoje kvality a v celkovom hodnotení INEKO v rebríčku stredných odborných škôl obsadila popredné miesta v rámci Košického samosprávneho kraja.

       Škola je v Košickom samosprávnom kraji medzi obchodnými akadémiami na prvom mieste
       a medzi strednými odbornými školami na 3. mieste.

       V rámci celoslovenského porovnávania obsadila naša škola v celkovom hodnotení krásne 19. miesto medzi všetkými strednými odbornými školami.

       Ďakujeme všetkým našim žiakom a učiteľom, ktorí sa spoločne aj počas pandémie zapájali do rôznych súťaží nielen v rámci nášho regiónu, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni a dosahovali popredné umiestnenia. Bez ich aktivity a úspešnej reprezentácie by naša škola takéto hodnotenie INEKO v rebríčku  stredných odborných škôl nedosiahla. 

      • Milí ôsmaci a deviataci ZŠ, vážení rodičia!

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila pre Vás online Deň otvorených dverí, ktorého sa môžete zúčastniť  dňa 11. 01. 2022 (utorok) o 16.00 h kliknutím na odkaz: 

       https://us05web.zoom.us/j/84260565631?pwd=YjFIRFB2QmZXSjJoMEhrdzE0aks0dz09 

       DOD je určený pre rodičov a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.  

       Vítaní budú aj rodičia a žiaci, ktorí sa o výbere strednej školy ešte len rozhodujú.   

       Neváhajte, po prihlásení sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a prejdete virtuálnou prehliadkou školy. 

       Tešíme sa na Vašu účasť.

      • Milí naši maturanti, patrí Vám náš obdiv a poďakovanie...

      • 26. 11. 2021 sa naši maturanti zúčastnili akcie „Študentská kvapka krvi“. Z Nemocnice s poliklinikou svätej Barbory Rožňava, a.s. prišlo do školy poďakovanie za toto ich krásne gesto s konštatovaním, že to boli skvelí mladí ľudia, ktorí svojím prístupom a chovaním priam ukážkovo reprezentovali našu školu. 

       Ďakujeme!

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

      • V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa uskutočnil online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021, organizovaný Slovenským centrom cvičných firiem v Bratislave.

       Našu školu reprezentovali žiaci III.B s cvičnou firmou ComFur nábytok, s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

       V silnej konkurencii 72 cvičných firiem, z toho 17 cvičných firiem z Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Belgicka a Španielska dosiahli žiaci CF ComFur nábytok v celkovom hodnotení krásny výsledok:

       Kategória Najlepšia cvičná firma 3. miesto

       CF ComFur nábytok na veľtrh pripravila stánok, katalóg produktov s cenníkom, webovú stránku s funkčným e-shopom, reklamné video, elektronickú prezentáciu so slovensko - anglickým sprievodným slovom, instagramový post. Súčet dosiahnutých výsledkov v jednotlivých súťažiach určil celkové poradie firiem v súťažnej kategórii Najlepšia cvičná firma veľtrhu. Hodnotiacu komisiu zaujal leták Martiny Tomášikovej (4. miesto), reklamné video Martina Andráša (4. miesto), webová stránka s e-shopom Davida Malovanika (4. miesto) atď. V súťaži 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku úspešne predstavila činnosť firmy ComFur Ema Tóthová. Všetkým zúčastneným patrí nielen za dosiahnuté výsledky, ale hlavne pracovné nasadenie veľká pochvala.

       Tím CF ComFur nábytok bola pripravená na prezenčnú formu v KIA Slovakia vo vzdelávacom centre v Gbeľanoch, avšak organizátori prehodnotili aktuálnu epidemiologickú situáciu a prezenčná forma bola na poslednú chvíľu zrušená.

       Napriek tomu bola účasť pre tím CF veľkým obohatením. Žiaci sledovali výkony svojich rovesníkov, komunikovali v cudzom jazyku, vystavovali ponuky, dopyt, objednávky, faktúry, realizovali platby, vytvárali množstvo marketingových materiálov atď.

       Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov pri objavovaní ďalších podnikateľských zručností.

      • 9. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

      • Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave vyhlásilo v máji 2021 9. ročník celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, aj maximálne trojčlenné autorské tímy. Záverečné vyhlásenie víťazov súťaže bolo 16. novembra 2021 na druhom dni Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2021.

       Našu školu reprezentovali Saskia Mesarčíková a Szilard Szanto z V.A triedy s podnikateľským zámerom MilkyWay, v ktorom sa venovali výrobe a predaju mliečnych nápojov. A úspešne. V celkovom hodnotení získali 3. miesto. Blahoželáme.

       Porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha hodnotili podnikateľské zámery na základe nasledujúcich kritérií: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

      • Školské kolo olympiády v ANJ

      • 16. 11. 2021 sa konalo školské kolo olympiády v ANJ. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 žiakov.

        

       Kategória 2A (1.a2.ročník OA) 6 žiakov:

       1. miesto -  Alexander Parada 2.B
       2. miesto – Gabriela Hrková B
       3. miesto – Anita zsigová 2.B

       Kategória 2B (3.a4.ročník OA) 4 žiaci:

       1. miesto – Gabriela Cangárová 3.B
       2. miesto – Ema Tóthová 3.B
       3. miesto – Petr Kališ 4.B

       Kategória 2C1 (BOA) 13 žiakov

       1. miesto – Dominik Demeter 5.A
       2. miesto Szilárd Szántó 5.A
       3. miesto – Michaela Koltášová 4.A

       Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste z 2A a 2B kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré bude 13. 01. 2022 a žiak na 1. mieste v kategórii 2C1 postupuje rovno do krajského kola, ktoré bude 08. 02. 2022.

       V reprezentácii našej školy im držíme palce!