• Novinky

      • Olympiáda Mladý účtovník

      • Olympiáda Mladý účtovník, ktorej organizátorom na celoslovenskej úrovni je spoločnosť KROS a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov bude mať v tomto roku jubilejný 25. ročník.  Cieľom školského  kola, ktoré sa konalo 27. 02. 2023, bolo dať príležitosť žiakom, ktorí majú o účtovníctvo záujem preukázať nielen teoretické vedomosti, ale i zručnosti spracovať účtovné údaje v účtovnom softvéri Omega. Výhercovia školského kola, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach budú reprezentovať našu školu v 1. online, celoslovenskom kole Olympiády MÚ. Sú to:

       1. Marc Milian  
       2. Alexander Parada
       3. Soňa Revajová

       Držme im palce!

      • Olympiáda Mladý informatik

      • V dňoch 22.2.2023 a 9.3.2023 sa uskutočnila Olympiáda „Mladých informatikov“ pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej žiaci so základných škôl z Rožňavy z Ulice Pionierov, Zlatej  a akademika Juraja Hronca. Súťaž prebiehala v dvoch kolách.

        

       1. kolo- 22.2.2023

       1. časť – Vedomostný test z oblasti internetu

       2. časť – Kreslenie podľa predlohy

       3. časť – Hry pre budúcich programátorov

        

       2. kolo- 9.3.2023

       1. časť – Vytvorenie letáku podľa predlohy v programe Word

       2. časť – Vytvorenie tabuľky a grafov v programe Excel

        

       Žiaci si  zmerali vedomosti v teste z oblasti Internetu a zvládli neľahké zadania v skicári, programovaní, Worde a Exceli. Po absolvovaní obidvoch kôl sa súťaž vyhodnotila a prvé miesta obsadili:

       1. miesto – Dávid Szomolai ZŠ Zlatá

       2. miesto – Tomáš Schomtzer ZŠ Zlatá

       3. miesto – Jozef Hriňák ZŠ Pionierov

        

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Okresné kolo vo volejbale zmiešaných družstiev

      • Dňa 22. februára  2023 sa družstvo chlapcov a dievčat našej školy zúčastnilo okresného kola  vo volejbale zmiešaných družstiev. Naše družstvo obsadilo 3. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Školské kolo SOČ

      • Ako každý rok, aj tento všetci žiaci tretieho ročníka vypracovali prácu SOČ na ľubovoľnú tému. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2023, sa prebojovalo 7 prác. Všetci žiaci úspešne a pútavo obhájili svoju prácu. Témy boli veľmi zaujímavé a aktuálne. Z každého odboru však môžu postúpiť iba 2 práce, preto z odboru 15 Ekonomika a riadenie, kde boli až 3 práce, jedna z nich, práca Martiny Vojtkovej – Mládež a financie, nepostupuje. Všetky ostatné práce (6) postupujú v štyroch odboroch do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2023 v SOŠ dopravnej v Košiciach.

       Tereza Lučková – Fast fashion 05

       Gabriela Hrková – Záhada mystery shoppingu 15

       Viktória Slivková – Homeschooling 17

       Norbert Šimko – Hudba je môj život 16

       Martina Chnapková – Poruchy spánku 17

       Veronika Červenáková – Ako zostať bohatý v ťažkých časoch 15

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 24. 2. 2023 sa v našej škole konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Piatkové dopoludnie patrilo recitátorom, ktorí sa rozhodli zmerať si sily v dvoch kategóriách. V umeleckom prednese prózy súťažili 4 žiaci, poéziu si zvolilo 6 žiakov. Takto sa im darilo.

        

       PRÓZA

       1. miesto: Adrián Ruman

       2. miesto: Simona Koršalová

       3. miesto: Gabriela Cangárová

        

       POÉZIA

       1. miesto: Ema Tóthová

       2. miesto: Barbara Podracká a Alexandra Lojková

       3. miesto: Kvetoslava Mohyláková

        

       Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori nás budú reprezentovať aj na  súťaži Kellnerova Poloma.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme  a najlepším držíme  palce v ďalších súťažiach.

        

      • 14. kontraktačný deň cvičných firiem na OA Poprad

      • OA Poprad organizovala  15. 02. 2023 kontraktačný deň cvičných firiem. Na chodbách tejto školy prezentovalo svoju činnosť 12 cvičných firiem zo Slovenska.  Medzi  nimi aj naša CF Včelia farma Slnovrat, ktorú vzorne reprezentovali  Gabriela Hrková, Tamara Klimentová, Viktória Slivková a Alexander Parada.  Súťažilo sa v 4 kategóriách: najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg, najpútavejšia elektronická prezentácia. Žiaci CF Slnovrat si pripravili stánok, dvojjazyčný katalóg, prezentáciu a prezentovanie a množstvo marketingových materiálov.

       Poďakovanie a ocenenie výsledkov práce patrí všetkým  členom CF. Aj tým, ktorí neboli priamo na kontraktačnom dni, ale svojou prácou prispeli k úspešnému pôsobeniu našej CF Slnovrat, zvlášť   Veronike  Červenákovej  a MartinkeChnapkovej.

        

       Umiestnenie CF Včelia farma Slnovrat:

       Kategória Najlepší manažérsky tím – 2. miesto

       Kategória Najlepšia elektronická prezentácia – 2. miesto

        

       Srdečne blahoželáme 😊

      • Lyžiarsky výcvik

      • „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“, si určite povedalo aspoň pár žiakov, ktorí sa s odvahou pustili do zdolávania zasnežených kopcov v SKI Telgárt počas lyžiarskeho výcviku.

       13. február – pondelok – sa niesol v znamení veľkých očakávaní a veľkého nadšenia, keď sa pre žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave začal lyžiarsky výcvik. Pre mnohých našich žiakov, veľkých nadšencov a obdivovateľov lyžovania, to bol príjemný týždeň, kedy mohli predviesť a zdokonaliť svoje zručnosti a dostatočne sa vyšantiť na snehu. Pre pár jednotlivcov to bolo o prekonaní vlastného strachu a hľadaní odvahy, kde hlavným cieľom bolo bezpečne zísť z kopca a neublížiť sebe a nikomu inému. Musíme však povedať, že všetci tú hľadanú odvahu našli a prekonali samých seba, čo bol veľký úspech nielen pre nich samých, ale aj pre ich inštruktorov. Piatok, posledný deň výcviku, sa niesol v znamení lyžiarskej súťaže. Každá súťaž by mala mať svojho víťaza, ale v tej našej, boli víťazmi všetci!

      • Beseda s finančným poradcom

      • Dňa 13. 02. 2023 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili besedy s finančným poradcom, ktorým bol okresný vedúci pre OVB  p. Ľuboš Čapo. Jeho zaujímavá prednáška priniesla informácie o inštitúcii, ktorú zastupuje, o finančnom trhu, životnom a neživotnom poistení. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a pýtali sa na konkrétne životné situácie, napr. na poistenie nehnuteľností, domácnosti, auta, cestovné poistenie ... Počas prednášky sme sa dozvedeli aj o poistení zodpovednosti pri výkone povolania, pri výkone živnosti, o poistení výrobnej/obchodnej prevádzky, aké je to SMART poistenie ap.

       Beseda sa konala v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave vďaka p. Ing. Kataríne Ujháziovej. Ďakujeme za pozvanie do knižnice a za inšpiratívnu besedu.

      • online Deň otvorených dverí

      •  Milé dievčatá, milí chlapci, vážení rodičia!  

         

       Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila pre Vás online Deň otvorených dverí, ktorého sa môžete zúčastniť  dňa 09. 02. 2023 (štvrtok) o 16.00 h kliknutím na odkaz:  

         

       https://meet.google.com/vyf-ogyp-rzh 

        

       DOD je určený pre rodičov a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.   

       Vítaní budú aj rodičia a žiaci, ktorí sa o výbere strednej školy ešte len rozhodujú.    

       Neváhajte, po prihlásení sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a prejdete virtuálnou prehliadkou školy.  

       Tešíme sa na Vašu účasť J

      • Krajské kolo 57. ročníka súťaže v spracovaní informácií na počítači

      • V stredu 8. februára 2023 16 žiakov našej školy súťažilo v  krajskom kole SIP v Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach. V odpise textu 2. miesto obsadil Martin Andráš výkonom 341,5 č. ú./min. V úprave textu na počítači 1. miesto obsadil Martin Dianiška, 2. miesto Dominika Tóbisová a 3. miesto Mariana Tomiová.  V disciplíne Wordprocessing  sa na 2. mieste umiestnila Martina Černická a na 3. mieste Tímea Kissimonová.

       Všetci účastníci boli úspešní a ôsmi žiaci sa zúčastnia aj celoštátneho kola, ktoré sa bude konať  21. – 23. marca 2023 v Seredi.

       Účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

      • Áno, čítate dobre . Prinášame informáciu o úspechu nášho žiaka V.A triedy Marca Miliana, ktorý seba a našu školu reprezentoval v Olympiáde vo francúzskom jazyku. Napriek tomu, že sa tento cudzí jazyk v našej škole nevyučuje, Marc, ako samouk, sa dňa 6. februára 2023 zúčastnil na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach.

       V kategórii 2A obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola olympiády.

       Ku krásnemu úspechu Marcovi srdečne blahoželáme .

      • ZAV Zvolen 2023

      • ZAV Zvolen 2023 - on-line súťaž v odpise  textov 25 jednominútoviek, 10-minútový odpis s penalizáciou 50 a ďalší odpis s penalizáciu 100. Súťaže sa zúčastnilo 297 žiakov z 21 škôl prevažne obchodných akadémií SR. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov. V súťaží družstiev obsadili 5. miesto, víťazom sa stalo družstvo OA Senica. 

       Všetkým našim účastníkom blahoželáme k výkonom, ďakujeme za reprezentáciu školy a v ďalšej súťaži na krajskom kole SIP 8. februára 2023 v Košiciach im držíme palce.

      • Život je Pes – Pes je Život

      • V predvianočnom čase žiaci I. A triedy nezabudli na našich „havkajúcich a mňaukajúcich priateľov“ a v rámci školskej akcie Vianočné trhy usporiadali zbierku pre OZ Život je Pes v Rožňave. Napiekli chutné koláčiky, uvarili teplý čaj, vyrobili vianočné ozdoby a dokonca ponúkali aj vrúcne objatia – celý výťažok venovali OZ Život je Pes. A aby toho nebolo málo, pripojili sa k nim aj ďalšie triedy III. A a III. B, ktoré taktiež nezištne darovali svoj výťažok z vianočných trhov pre havkáčov a mňaukáčov v útulku.

       Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli a zabezpečili deky, matrace, postroje, granule, pamlsky pre štvornohých kamarátov.

      • Vianočné trhy

      • Vianočné trhy

        

       Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa niesol v duchu vianočných sviatkov... Členovia školského parlamentu v spolupráci s učiteľmi a vedením školy zorganizovali Vianočné trhy obchodnej akadémie. Stromčeky, voňavé koláčiky, darčeky a sviatočná nálada priniesli čaro Vianoc medzi všetkých nás, žiakov a zamestnancov školy. Spolu s nami si predvianočnú atmosféru vychutnávali aj klienti z domova sociálnych služieb Jasanima, ktorí prijali naše pozvanie. Veríme, že sa medzi nami cítili dobre a odniesli si od nás milé spomienky a zážitky.

       Nech čaro Vianoc má tú moc a nadýcha lásku, radosť, pokoj a šťastie do našej školy každú noc,                    nech každý prežitý školský deň, je pre nás úspešný a krásny len :-)

      • XV. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • XV. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy. Súťažili v 2 kategóriách A a B. Kategória A je určená pre žiakov 3. – 5. ročníka, kde sa prihlásili 3 žiaci. Kategória B je určená pre žiakov 1. – 3. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), kde sa prihlásili 12 súťažiaci.

       Súťaž pozostávala z online testu, kde žiaci odpovedali na otázky jednak vyplývajúce z textu a zároveň aj na vedomostné otázky. V druhej časti súťaže bolo úlohou žiakov pretransformovať text na zadanú tému, pričom každá kategória mala iné zadanie. V tejto časti porota hodnotila dodržanie žánru, výstižnosť, originalitu, jazykovú zložku a pravopis. Tretia časť súťaže pozostávala z vytvorenia a prednesenia rečníckeho prejavu na danú tému, kde sa hodnotila výstavba prejavu, prednes, dodržanie prozódie a celkový dojem.

       Po zrátaní bodov z jednotlivých častí sa víťazkou v kategórii A stala Veronika Červenáková žiačka III. B a v kategórii B Paulína Bernárová žiačka II. A BOA.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazkám srdečne blahoželáme.

      • MIKULÁŠ 2022

      • V decembri nás každoročne čaká mnoho zábavných a zaujímavých dní, lebo sa blížia najkrajšie sviatky roka.

       No ešte kým prídu Vianoce, oslavujeme už tradične aj v našej škole Mikuláša.

       Žiaci všetkých tried sa posnažili a vyzdobili triedy do krásnych vianočných farieb a aj oni sa poobliekali do mikulášsko - anjelsko - čertovských outfitov.

       Bola to veru veľká zábava a ujo Mikuláš nadelil žiakom a aj učiteľom sladké odmeny.

      • Parti rozpočet

      • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov už 55 rokov. Jej história začala zriadením Strednej ekonomickej školy           v Rožňave dňa 1. septembra 1967 na základoch bývalej pedagogickej školy. Od jej zriadenia po súčasnosť opustilo brány školy 5 641 jej absolventov. Škola v súčasnosti poskytuje štúdium v dvoch atraktívnych a moderných študijných odboroch: 4. ročné štúdium v odbore obchodná akadémia a 5. ročné štúdium v odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

       OA je moderná odborná škola, s moderným prístupom k vzdelávaniu a využívaním najmodernejších informačných technológií. Žiaci sa vzdelávajú v moderných triedach a učebniach vybavených modernými prostriedkami IKT. Okrem vzdelávania sú žiakom poskytované aj mimoškolské aktivity formou krúžkovej činnosti. Veľmi aktívne v našej škole pôsobí Školský parlament, ktorý bol veľmi dôležitým článkom pri zapojení sa školy do projektu Participatívneho rozpočtu.

       V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do pilotného projektu Participatívny rozpočet, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou zriaďovateľa  - Košického samosprávneho kraja @Košický samosprávny kraj.  Boli sme medzi 15. vybranými stredným školami KSK. Hlavnou myšlienkou participácie je, aby žiaci stredných škôl sami rozhodli ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Cieľom programu je podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí na zlepšení prostredia školy alebo klímy na škole.

       Školský parti rozpočet s názvom INOKEDY PARTY, ALE TERAZ PARTI je vzdelávacou pomôckou nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. A tak bolo potrebné sa s novou témou oboznámiť, získať skúsenosti a začať premýšľať nad postupom. Prvým krokom bolo hranie spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá previedla žiakov aj učiteľov jednotlivým fázami participatívneho rozpočtu. Hra bola zábavná a motivačná, pripravila žiakov na samotnú realizáciu projektov. Okrem prvkov gamifikácie priniesla inovatívne, zážitkové a interaktívne metódy tak, aby žiaci lepšie porozumeli významu a prínosom participácie v každodennom živote.

       Proces celého parti rozpočtu v našej škole bol koncipovaný do niekoľkých fáz: príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, vyhlásenie  výsledkov a samotná realizácia víťazného projektu. Projektový tím stanovil pravidlá parti rozpočtu, úlohy, termíny a zostavil časovú os, ktorou sa riadil počas celého projektu. V projektovom tíme spolupracovali pani riaditeľka školy Ing. Daniela Žiaková, koordinátor projektu Ing. Ivana Fafráková, členovia Školského parlamentu a Mgr. Denisa Kováčová – koordinátorka ŠP. Pri všetkých fázach aktívne pracovali všetci triedni učitelia a žiaci zapojených tried. Projekt parti rozpočtu sa v našej škole realizoval od februára 2022 do októbra 2022. Do návrhov parti rozpočtu sa zapojilo 7 tried našej školy. V každej triede sa vybral najlepší nápad a bol predstavený ostatným žiakom, učiteľom a zamestnancom školy. Každá trieda si pripravila nápad v hodnote 1 000 €, ktorý mal byť zameraný na  skrášlenie spoločných priestorov, oddychové zóny a spoločenské vyžitie určené pre všetkých žiakov, a aj zamestnancov školy. Cieľom bolo, aby prispievali k zlepšeniu klímy na škole. V termíne 3. júna 2022 boli projekty odovzdané na posúdenie vedeniu školy, ktoré rozhodovalo o splnení kritérií na postup projektu do kampane a záverečného hlasovania. Do finále postúpili všetky predložené projekty v počte 7.  Jednotlivé triedy si pripravili prezentáciu svojich projektov formou plagátu a krátkeho rozhlasového šotu v školskom rozhlase 6. júna 2022. Projekty jednotlivých tried:

       I.A Spoločensko-relaxačný kútik

       I.B Učíme sa v prírode

       II.A Oddychová zóna

       II.B Refresh

       III.A Nazúvač návlekov

       III.B Altánoček pod stromami

       IV.A Skrášlenie spoločných priestorov školy

       Všetky plagáty boli zároveň zverejnené na web stránke školy www.oarv.sk a FB stránke školy. A tak začala propagačná kampaň! V termíne od 13. 06. – 16. 06. 2022 sa zrealizovalo hlasovanie za najlepšie projekty. Projektový tím rozhodol, že sa bude hlasovať dvoma spôsobmi – hlasovanie pomocou hlasovacích lístkov (každý žiak mohol hlasovať za iný projekt, ako je projekt jeho triedy). Druhý spôsob hlasovania bol prostredníctvom elektronickej aplikácie, kde hlasovať mohol každý žiak (1 hlasovací kód), učiteľ a zamestnanec školy (pridelené 2 hlasovacie kódy). Výsledky boli spočítané a bol vyhlásený víťaz. Do elektronického hlasovania cez aplikáciu sa zapojilo 206 žiakov a zamestnancov školy, ktorí spolu odovzdali 302 hlasov. V hlasovaní cez hlasovacie lístky v triedach školy bolo odovzdaných 126 hlasov. Všetky navrhované projekty boli zaujímavé, kreatívne a spracované na vysokej úrovni a splnili všetky povinné parametre, vrátane náročnej finančnej kalkulácie navrhovaného projektu.

       Najväčší ohlas u žiakov a zamestnancov školy a najvyšší počet hlasov získal projekt II.A triedy: ODDYCHOVÁ ZÓNA (v počte 103 hlasov). Na ďalších priečkach sa umiestnila trieda II.B s projektom REFRESH a III.B s projektom ALTÁNOČEK POD STROMAMI. Víťazný projekt bol vyhlásený dňa 17. 06. 2022 a bol financovaný z dotácie KSK poskytnutej z projektu Participatívne rozpočty na stredných školách vo výške 1 000 €.  Projekt bol ukončený v mesiaci október 2022 a v súčasnosti jeho výsledky môžu všetci žiaci a zamestnanci využívať na oddych a zabaviť sa pri hracom sete na chodbe hlavnej budovy školy.

       Žiaci aj učitelia pozitívne hodnotili prínosy tejto projektovej aktivity, oboznámili sa s participáciou ako to funguje v praxi. Mnohí žiaci vyjadrili svoj názor na veci, ktoré by bolo dobré v škole zmeniť, zlepšila sa komunikácia v triedach a spolupráca s ostatnými žiakmi. Veľa sa diskutovalo o problémoch a možných riešeniach. Žiakom sa veľmi páčilo hlasovanie, kde mohli hlasovať za to, čo naozaj chcú a chýba im to.

       Víťaznému tímu II. A blahoželáme, ďakujeme za skvelý nápad a oddychovú zónu. Tešíme sa na nové inovatívne nápady v novom školskom roku 2022/2023.

      • Workshop – Ekofond SPP

      • Dňa 28. novembra 2022 sa žiaci II.B triedy Tímea Kissimonová, Róbert Emödi a Alex Skokan spolu s PaedDr. Dianou Mešťanovou zúčastnili  workshopu – Ekofond SPP v SOŠ technickej v Prešove.  Vzdelávanie počas workshopu bolo rozdelené do dvoch blokov – Kritické myslenie a Sociálne siete, a prebiehalo interaktívnou formou.

       V priebehu workshopu účastníci dostali informácie k ďalšiemu postupu pri plánovaní a realizácii projektu, ktorý bude zaradený do súťaže projektov „Greenfluenceri a energia“. Pre súťažný projekt budú do 31. 12. 2022 naplánované aktivity a budú vypracované aj očakávané ciele projektu.

       Spomedzi 42 tímov a ich projektov  bude vybraných do 30. 6. 2023 5 najúspešnejších, ktoré získajú finančnú odmenu 1 000 € a ďalšie ceny.