• Novinky

      • III. ročník sústredenia Slovenské rýchle prsty v Bratislave

      • 27. – 29. septembra 2022 Dominika Tóbisová a Tímea Kissimonová - žiačky II. B triedy, sa zúčastnili na celoslovenskom sústredení zameranom na podporu talentovaných žiakov v spracovaní informácií na počítači v rokovacej miestnosti BSK. Pod vedením Ing. Heleny Zaviačičovej – deväťnásobnej majsterky sveta v odpise textu  a juniorského majstra sveta Jonáša Valu absolvovali tréning na zvyšovanie rýchlosti a presnosti spracovania textu na počítači, psychickú odolnosť pri súťažných odpisoch, diktát do slúchadiel a dostali informácie o wordprocessingu. V súhrne výkonov v 10 disciplínach Dominika obsadila 12. miesto a Tímea 19. miesto. Odmenou za tréning im bola prehliadka historického centra Bratislavy. Ako pedagogický dozor sa sústredenia spolu s dievčatami zúčastnila PaedDr. Emília Gajdošová.

      • Viete, že naša škola žije stále športom?

      • Počuli ste o tom, ako sme športovali minulý školský rok? Neváhajte a prečítajte si o našich aktivitách. Veríme, že v novom školskom roku zažijú naši žiaci toho ešte viac!

        

       V dňoch 20. – 24. 06. 2022 sa naši žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili výmenného pobytu v rámci projektu Bez hraníc v družobnej škole v Szöcsenypuszta v Maďarsku.

       V rámci projektu navštívili mnoho kultúrnych, historických a prírodných krás daného regiónu. Samozrejme, že sme nezabudli aj na plávanie, kvôli ktorému sme tam išli. Žiaci sa naučili nové štýly plávania a tiež sa zdokonaľovali v štýloch plávania, ktoré už ovládali. Vo vode súťažili aj v rôznych atypických disciplínach súťažiach a aktivitách. Plavecký kurz sme ukončili plaveckými pretekmi. Najlepší plavci boli ocenení peknými cenami a diplomami.

        

       Dňa 5. mája 2022 sa basketbalistky a basketbalisti našej školy zúčastnili okresného kola v basketbale žiakov stredných škôl, ktorého organizátorom bolo CVČ v Rožňave. Naše dievčatá skončili na II. mieste a chlapci na III. mieste.

        

       Dňa  11. mája 2022 sa naši chlapci zúčastnili regionálneho finále v bedmintone, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi. Obsadili veľmi pekné III. miesto.

        

       Dňa 7. júna 2022 sme so žiakmi našej školy mali možnosť navštíviť významné medzinárodné športové podujatie – Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa konalo v známej Steel Aréne v Košiciach. Žiaci aj vyučujúci mali úžasný zážitok

        

       Počas mesiacov máj a jún 2022 sme v rámci vyučovania absolvovali so žiakmi I. a II. ročníka účelové cvičenia a so žiakmi III. ročníka Kurz ochrany života a zdravia. Počas spomínaných akcií sme zabezpečili aj prednášku príslušníka Mestskej polície v Rožňave, ktorý oboznámil žiakov s prácou mestskej polície, o ich právomociach  a prevencii.

      • Netradičné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Dňa 05. 09. 2022 sa otvorili brány Obchodnej akadémie v Rožňave netradičným spôsobom. Počas slávnostného nástupu na školskom dvore sa prihovoril k našim žiakom okrem pani riaditeľky Ing. Daniely Žiakovej aj pán predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Spolu s ním k nám zavítali aj pani Mgr. Natália Vince, vedúca referátu metodiky a projektov z odboru školstva KSK a pán Pavol Burdiga, poslanec Košického samosprávneho kraja.

       V tento deň sa s našimi hosťami uskutočnilo v priestoroch školy aj stretnutie so žiakmi a koordinátormi participatívnych rozpočtov z troch rožňavských škôl: Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika, Strednej zdravotníckej školy a našej, Obchodnej akadémie v Rožňave. Pilotný ročník participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti KSK spustil odbor školstva KSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vybavenosti. Cieľom bola podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí s cieľom zlepšenia prostredia školy alebo klímy na škole. Každá prihlásená škola do tejto výzvy dostala 1 000 € na realizáciu svojich nápadov. A veru nápadov bolo neúrekom a výsledky hovoria za všetko. Po zrealizovaní projektu Vám zverejníme aj jeho fotodokumentáciu.


       Ďalej nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky na školskom internáte OA Rožňava, kde Košický samosprávny kraj zrekonštruoval a vynovil priestory v hodnote takmer 500 000,-- €. Jediný župný internát na Gemeri tak prechádza najväčšou rekonštrukciou v jeho 36 ročnej histórii.

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční na školskom dvore 05. 09. 2022 o 9.00 h.

        

       Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

        

       05. 09. 2022 - príchod žiakov do tried do 08.45 h

                            - po ukončení slávnostného otvorenia školského roka pokračujú
                              slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach

                            - žiaci 1. ročníka si prinesú so sebou fotografiu na preukaz ISIC s
                              rozmermi: 25 x 25 mm

                            - stravovanie žiakov v školskej jedálni je zabezpečené pre
                              prihlásených žiakov od 06. 09. 2022

        

       06. 09. 2022 - triednické hodiny v rozsahu 5 vyučovacích hodín (preberanie
                              učebníc, poučenie BOZP, PO, oboznámenie sa so školským 
                              poriadkom) 

        

      • OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

      • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste pomocnej sily v kuchyni.

       Bližšie informácie: 

       https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2022/skolstvo/pomocna-sila-kuchyni-2.html

      • OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

      • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľných pracovných miestach:

        

       - učiteľ anglického jazyka

       - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk

       - učiteľ informatických predmetov

        

       Bližšie informácie: 

       https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2022/skolstvo/ucitel-ka-strednej-skoly.html

        

      • Príhovor predsedu KSK na záver školského roka

      • Vážení učitelia, milí žiaci,

       ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

       Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

       Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu, že svojím konaním môžu obohacovať okolitý svet. Pomáhate rozvíjať ich talent tak, aby po skončení školy našli ďalšie uplatnenie. Na župe máme bohatý plán, ako zlepšiť a skvalitniť výučbu na našich stredných školách, aby ste ako absolventi získali dobré uplatnenie v zamestnaní aj v živote. Rozbehli sme niekoľko projektov a verím, že už v nasledujúcom školskom roku prinesú tak potrebnú a žiadanú zmenu. Niekde to bude modernizácia priestorov, niekde zlepšenie vybavenia, či zlepšenie podmienok praktickej výučby.

       Milí učitelia, aj keď sa už všetci nevieme dočkať letných prázdnin, neznamená to, že zabúdame na ďalšie výzvy, pred ktorými stojíme. Nedá mi nespomenúť, že okrem pandémie bol tento rok v závere poznamenaný štrajkovou pohotovosťou. Oprávnené požiadavky pedagógov však naplnené neboli. Akoby spoločnosť zabudla, že žiaka formujú nielen poznatky, ale aj to, ak má dobrých učiteľov. Spokojných a motivovaných, naplnených túžbou odovzdať mladej generácii to najlepšie zo seba. Potrebujeme spokojných pedagógov, preto vaše požiadavky plne podporujem a stojím pri vás.

       Milí žiaci a študenti,

       pandémia nás naučila, že záleží na každom jednom dni v škole. Lebo byť bez školy znamená nielen menej vedomostí a poznatkov, ale aj menej zážitkov so spolužiakmi a učiteľmi. Preto vám zo srdca prajem, aby ste nadchádzajúce letné dni využili naplno a zažili všetko, čo k letu patrí – od získavania nových kamarátstiev a utužovania tých starých, cez objavovanie až po cestovanie. Oddychujte, objavujte, prekonávajte svoje limity, nech vám každý deň prázdnin prinesie nové dobrodružstvá. Nech je vaše leto plné radosti a fantastických zážitkov, ktoré vám dodajú energiu do nového školského roka.

        

       Rastislav Trnka

       predseda Košického samosprávneho kraja

      • Parti: Obchodná akadémia Rožňava

      • Ak ste si mysleli, že máme chybu v nadpise tak je to omyl. Obchodná akadémia v Rožňave sa zapojila do školského participatívneho rozpočtu s názvom INOKEDY PARTY, ALE TERAZ PARTI.

       Parti rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy v škole, diskutujú a hľadajú ako efektívne použiť peňažné prostriedky v rozpočte, aktívne pracujú na kampani svojich projektov. Hlasovaním rozhodujú, ktorý z projektov je najlepší a v závere pomáhajú pri jeho realizácii. Financovanie víťazného projektu vo výške 1000 EUR je zabezpečené z prostriedkov nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja. Do hlasovania postúpilo 7 návrhov projektov.

       Hlasovanie je spustené od 15. 06. 2022 len s použitím prideleného PIN kódu. A je určené len pre žiakov a zamestnancov OA v Rožňave.

       Link na hlasovanie: https://app.decision21.org/oa-roznava-kosicky-2022/voting

       Výsledky hlasovania budú zverejnené 17. 06. 2022.

       Svojim hlasom rozhodnite, ktorý projekt si zaslúži vyhrať a v septembri 2022 sa stretneme na party.

      • Celoštátna prehliadka SOČ

      • Naša žiačka III.B triedy Liliana Steinhübelová sa zúčastnila s prácou Hlasový elektronický turistický sprievodca Rožňavy 44. ročníka Celoštátnej prehliadky SOČ. Žiačka sa v konkurencii ďalších 14 prác umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Do celoslovenského kola postúpila na základe umiestnenia na 1. mieste v krajskom kole SOČ v Košiciach.

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti“

      • Dňa 4. apríla 2022 sa v našej škole uskutočnilo stretnutie v rámci projektu „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Členovia nášho tímu sa stretli s organizátormi projektu a porozprávali sa s nimi o svojich plánovaných aktivitách, ktoré by mali realizovať v nasledujúcich mesiacoch. 

       Bonusom bola prednáška, ktorej sa zúčastnili členovia tímu a žiaci IV. A triedy. Prednášajúcim bol RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., vedúci CSIRT-UPJS Košice. Témou prednášky bol "MALWARE" - škodlivý kód, jeho druhy a spôsoby zisťovania. 

      • Župné dni na Gemeri

      • Naša škola, Obchodná akadémia v Rožňave, organizuje dňa 29. 04. 2022 v rámci Župných dní Košického kraja (www.zupnedni.sk) aktivitu: "Obchoďáci trochu inak".

       Program:

       08.15 h Otvorenie akcie "Obchoďáci trochu inak"

       08.30 h - 11.30 h

       Aktivity:

            1. "Obchodovanie trochu inak"

            2. 3D cesta okolo sveta

            3. Ekonomické a písmenkové hry

            4. Pohybom k dobrej nálade

       - každá aktivita prebieha na určenom stanovišti 30 - 40 minút

       - aktivity sú určené pre 16 - 20 členné skupiny žiakov základných škôl 7. - 9. ročníka

       - žiaci potrebujú k aktivitám športovú obuv

       - záujem o účasť na aktivite nahlásia základné školy na skola@oarv.sk do 27. 04. 2022

      • 20. ročník INTERSTENO 2022

      • Tento rok sme sa opäť zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2022 v odpise textov v 17 jazykoch.

       V kategórii 13 – 16-ročných (228 účastníkov zo 14 krajín) nás výborne reprezentovala Dominika Tóbisová z I. B. V multijazyčných odpisoch sa umiestnila na 16. mieste (2. najlepšia zo Slovenska).

       V kategórii 17 – 20-ročných (572 účastníkov) sa do súťaže prihlásilo 10 žiakov 2. – 5. ročníka. Najúspešnejším sa stal Erik Sanisló z III. A, ktorý si trúfol písať v 16 jazykoch a umiestnil sa na 21. mieste (3. najlepší zo Slovenska). V štvrtej desiatke sa umiestnili Jonas Benedik, Michaela Koltášová, Nikoleta Tomiová a Tobias Maxin.

       Dominike a Erikovi srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za čas, ktorý strávili pri nácviku i súťaži využívajúc vedomosti a zručnosti aj z informatiky.

      • 22-24-03-56-SIP-UTX-WP-PIS:2-3-5-9;7;11-12-15

      • Čo znamenajú tieto čísla a písmená?

        

       Vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli reprezentanti našej školy na 56. ročníku celoštátnej Súťaže spracovania informácií na počítači 22. – 24. marca 2022 na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope. Vzorne reprezentovali našu školu, ba aj KSK nielen početnou výpravou, ale aj výsledkami a dokázali sa presadiť svojimi zručnosťami, schopnosťami v 3 disciplínach:

        

       Odpis textu

       11. miesto Erik Sanisló, III. A

       12. miesto Jonas Benedikty, III. A

       15. miesto Lukáš Zakhar, V. A

        

       Úprava textu na počítači

       2. miesto Nikola Liptáková, V. A

       3. miesto Mariana Tomiová, IV. A

       5. miesto Dominik Demeter, V. A

       9. miesto Dávid Hajdu, III. A

        

       Wordprocessing

       7. miesto Nikola Liptáková, V. A

        

       Veríme, že ich výsledky budú povzbudením pre mladších žiakov našej školy. Veľké poďakovanie patrí Nikole Liptákovej, ktorá 4 roky šíri dobré meno OA Rožňava na celoštátnej súťaži. Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a ďakujeme.

      • Termíny prijímacieho konania

      • Termíny prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia pre školský rok 2022/2023:

       I. termín: 02. máj 2022

       II. termín: 09. máj 2022

       Pre viac informácií si pozrite podmienky prijímacieho konania

        

       Termíny prijímacieho konania do 1. ročníka päťročného študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium pre školský rok 2022/2023

       I. termín: 04. máj 2022

       II. termín: 11. máj 2022

       Pre viac informácií si pozrite podmienky prijímacieho konania

      • Naše cvičné firmy bodovali na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Prahe

      • Lepšie sa už nedalo :)

       22. – 25. 03. 2022 sa 60 cvičných firiem z Čiech, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Rakúska a Belgicka online stretlo v Prahe na 27. MVCF. Naše cvičné firmy dosiahli v celkovom hodnotení historický úspech: v súťažnej kategórii o najlepšiu firmu veľtrhu obsadila cvičná firma ComFur nábytok, s. r. o. 1. miesto a cvičná firma Prstenec Saturna, s. r. o. 2. miesto. No naozaj, lepšie sa už nedalo. Všetkým zúčastneným patrí veľké blahoželanie. Prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Držíme palce našim žiakom v krajskom kole SOČ!

      • Dňa 17.02.2022 sa konalo školské kolo súťaže SOČ, na ktoré postúpilo 12 najlepších prác žiakov tretieho ročníka.

       Žiaci súťažili v 4. súťažných odboroch: 01- Problematika voľného času, 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 - História, politológia, filozofia, právne vedy, 17- Pedagogika, psychológia, sociológia.

       Do krajského kola, ktoré je naplánované na 01. 04. 2022 v Košiciach online cez videokonferenciu, odborná komisia vybrala 6 súťažných prác v 4 súťažných odboroch. Všetkým postupujúcim do krajského kola blahoželáme a držíme palce v reprezentovaní našej školy.