• Novinky

      • 18. MVCF krajín V4 Košice

      • V Košiciach v Spoločenskom pavilóne sa 8. - 9. 11. 2022  stretlo 19 cvičných firiem z Čiech a Slovenska, aby vo svojich obchodných stánkoch navzájom obchodovali, prezentovali svoje firmy, vzájomne sa svojou činnosťou inšpirovali, zbierali skúsenosti a zručnosti. Našu školu zodpovedne a úspešne reprezentovali naše cvičné firmy.

       CF ComFur nábytok, výroba a predaj multifunkčného nábytku, získala 1. miesto v kategórii Najlepší obchodný leták.

       CF Včelia farma Slnovrat, ktorá sa venuje spracovaniu medu a výrobe včelích produktov, obsadila 1. miesto v kategórii Najlepšia elektronická prezentácia.

       Srdečne blahoželáme :-)

      • PEN (Practice enterprises network) Halloween Trading Event 2022

      • CF ComFur nábytok sa zúčastnila netradičného online podujatia, ktoré organizovala koordinačná centrála PEN Worldwide 2. a 3. novembra 2022. Okrem bežného produktového portfólia mala cvičná firma pripravené aj špeciálne tematické ponuky. Cieľom tohto eventu bolo zvýšiť obchodovanie medzi zahraničnými cvičnými firmami, vyskúšať si v tomto prostredí schopnosť predávať, ponúkať, nakupovať, získať nové kontakty, komunikovať v anglickom jazyku, zažiť inú kultúru a obchodné etikety.  Nadviazali sme komunikáciu s CF z Indonézie, Tuniska, Francúzska, Holandska, Bulharska a Slovenska. Pre žiakov CF to bol zaujímavý zážitok.

      • Aj vy patríte k fanúšikom bosoriek, príšeriek či superhrdinov?

      • Pozrite si hókus pókus na Halloween, ktorý vytvorili naši žiaci deň pred očakávanými jesennými prázdninami, keď sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi prezliekli do kostýmov podľa filmov s halloweenskou tematikou.  

       A tak sa na chvíľu dostali do filmov či rozprávok, ktoré všetkým spestrili už aj tak pestrý jesenný deň uprostred najfarebnejšieho obdobia v roku.

      • Okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat SŠ


      • Dňa 26. októbra 2022 CVČ v Rožňave zorganizovalo okresné kolo vo florbale dievčat a chlapcov SŠ. Našim športovcom chýbal ten povestný kúsok šťastia, ale aj tak sme s ich úspechom spokojní.

       Dievčatá sa umiestnili na II. mieste a chlapci na III. mieste. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.