• Novinky

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

      • 17. – 19. 10. 2022 sa vo vzdelávacom centre KIA v Gbeľanoch pri Žiline konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022.  Zúčastnilo sa ho 28 cvičných firiem zo Slovinska, Čiech, Turecka a Slovenska.

       Naša CF Comfur nábytok, reprezentovaná žiakmi IV.B triedy Gabikou Cangárovou, Emkou Tóthovou, Davidom Malovanikom, Laurou Molnárovou, Martinkou Tomášikovou, Viki Gecelovskou a Jankou  Novotnou, sa zapojila do všetkých súťaží na veľtrhu: veľtržný stánok s množstvom propagačných materiálov,  web s katalógom produktov a funkčným e-shopom, elektronická prezentácia, reklamný šot, instagram, logo, slogan a 90´ vo výťahu.

       Umiestnenie:

       V kategórii Najlepší web s katalógom a funkčným e-shopom získala cvičná firma ComFur 2. miesto.      V celkom hodnotení získala naša CF ComFur 13. miesto.


       Súťaž o Najlepší podnikateľský zámer

       Na MVCF Slovensko 2022 bol vyhodnotený aj 10. ročník súťaže o Najlepší podnikateľský zámer, prvý krát s medzinárodnou účasťou. Podmienkou súťaže bolo vypracovať žiakom cvičnej firmy podnikateľský zámer, ktorý nesmie byť totožný s predmetom podnikania jeho cvičnej firmy. Do súťaže o Najlepší podnikateľský zámer bolo zaradených 16 podnikateľských zámerov z Čiech a Slovenska. Naše 2 podnikateľské zámery vypracovali žiačky III.B triedy, ktoré pracujú v CF Slnovrat a získali krásne umiestnenia:

       1. miesto Gabriela Hrková - Kníhkupectvo LIBCAFE

       4. miesto Martina Chnapková - Martina Atelier photography


       Srdečne blahoželáme všetkým žiakom k dosiahnutým výsledkom 😊

      • Okresné kolo v bedmintone

      • Dňa 20. októbra 2022 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili OK v bedmintone, ktoré sa konalo v Mestskej športovej hale v Rožňave.  Naši chlapci v zložení  Martin Dianiška (III. A), Marek Kočerjagin (III. A) a Filip Rusnák (I. B) obsadili na turnaji krásne druhé miesto, kde nestačili len na hru chlapcov z Gymnázia v Rožňave. Dievčatá v zložení Cecília Šimková (II. B), Tamara Kuchárová (II. A) a Lenka Kožejová (IV. A) obsadili v konečnom poradí tretie miesto. Jediným tmavým bodom celého športového podujatia bolo zranenie našej hráčky Cecílie, ktorá si podvrtla členok a nedokončila turnaj. Ale aj napriek tomu sa potešila ešte z jednej medaily naviac – medaily za bolesť. Všetkým naším reprezentantom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a bojovný výkon.

      • Na Obchodnú dorazila jeseň

      • Na našej škole je vždy veselo a príjemne, ale v tieto krásne jesenné dni, zaliate slniečkom, sme si čas v škole spríjemnili ešte viac. Školský parlament prišiel s nápadom, že Deň zdravej výživy si pripomenieme najlepšie tak, že oslávime spolu JESEŇ.

       Žiaci všetkých tried si priniesli zdravé dobroty z plodov jesene a celý deň si ich vychutnávali a popri tom ešte pracovali na jesennej výzdobe, ktorú dopriali interiéru svojich tried. Keďže k jeseni patrí už tradične aj Helloween, tak niektoré triedy to poňali už aj takto „strašidelne“, ale veľmi milo. Veď sa pozrite v galérii :-) 

       Užime si teda spoločne jeseň a buďme hlavne zdraví. 

      • III. ročník sústredenia Slovenské rýchle prsty v Bratislave

      • 27. – 29. septembra 2022 Dominika Tóbisová a Tímea Kissimonová - žiačky II. B triedy, sa zúčastnili na celoslovenskom sústredení zameranom na podporu talentovaných žiakov v spracovaní informácií na počítači v rokovacej miestnosti BSK. Pod vedením Ing. Heleny Zaviačičovej – deväťnásobnej majsterky sveta v odpise textu  a juniorského majstra sveta Jonáša Valu absolvovali tréning na zvyšovanie rýchlosti a presnosti spracovania textu na počítači, psychickú odolnosť pri súťažných odpisoch, diktát do slúchadiel a dostali informácie o wordprocessingu. V súhrne výkonov v 10 disciplínach Dominika obsadila 12. miesto a Tímea 19. miesto. Odmenou za tréning im bola prehliadka historického centra Bratislavy. Ako pedagogický dozor sa sústredenia spolu s dievčatami zúčastnila PaedDr. Emília Gajdošová.

      • Viete, že naša škola žije stále športom?

      • Počuli ste o tom, ako sme športovali minulý školský rok? Neváhajte a prečítajte si o našich aktivitách. Veríme, že v novom školskom roku zažijú naši žiaci toho ešte viac!

        

       V dňoch 20. – 24. 06. 2022 sa naši žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili výmenného pobytu v rámci projektu Bez hraníc v družobnej škole v Szöcsenypuszta v Maďarsku.

       V rámci projektu navštívili mnoho kultúrnych, historických a prírodných krás daného regiónu. Samozrejme, že sme nezabudli aj na plávanie, kvôli ktorému sme tam išli. Žiaci sa naučili nové štýly plávania a tiež sa zdokonaľovali v štýloch plávania, ktoré už ovládali. Vo vode súťažili aj v rôznych atypických disciplínach súťažiach a aktivitách. Plavecký kurz sme ukončili plaveckými pretekmi. Najlepší plavci boli ocenení peknými cenami a diplomami.

        

       Dňa 5. mája 2022 sa basketbalistky a basketbalisti našej školy zúčastnili okresného kola v basketbale žiakov stredných škôl, ktorého organizátorom bolo CVČ v Rožňave. Naše dievčatá skončili na II. mieste a chlapci na III. mieste.

        

       Dňa  11. mája 2022 sa naši chlapci zúčastnili regionálneho finále v bedmintone, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi. Obsadili veľmi pekné III. miesto.

        

       Dňa 7. júna 2022 sme so žiakmi našej školy mali možnosť navštíviť významné medzinárodné športové podujatie – Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa konalo v známej Steel Aréne v Košiciach. Žiaci aj vyučujúci mali úžasný zážitok

        

       Počas mesiacov máj a jún 2022 sme v rámci vyučovania absolvovali so žiakmi I. a II. ročníka účelové cvičenia a so žiakmi III. ročníka Kurz ochrany života a zdravia. Počas spomínaných akcií sme zabezpečili aj prednášku príslušníka Mestskej polície v Rožňave, ktorý oboznámil žiakov s prácou mestskej polície, o ich právomociach  a prevencii.