• Novinky

      • Netradičné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Dňa 05. 09. 2022 sa otvorili brány Obchodnej akadémie v Rožňave netradičným spôsobom. Počas slávnostného nástupu na školskom dvore sa prihovoril k našim žiakom okrem pani riaditeľky Ing. Daniely Žiakovej aj pán predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Spolu s ním k nám zavítali aj pani Mgr. Natália Vince, vedúca referátu metodiky a projektov z odboru školstva KSK a pán Pavol Burdiga, poslanec Košického samosprávneho kraja.

       V tento deň sa s našimi hosťami uskutočnilo v priestoroch školy aj stretnutie so žiakmi a koordinátormi participatívnych rozpočtov z troch rožňavských škôl: Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika, Strednej zdravotníckej školy a našej, Obchodnej akadémie v Rožňave. Pilotný ročník participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti KSK spustil odbor školstva KSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vybavenosti. Cieľom bola podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí s cieľom zlepšenia prostredia školy alebo klímy na škole. Každá prihlásená škola do tejto výzvy dostala 1 000 € na realizáciu svojich nápadov. A veru nápadov bolo neúrekom a výsledky hovoria za všetko. Po zrealizovaní projektu Vám zverejníme aj jeho fotodokumentáciu.


       Ďalej nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky na školskom internáte OA Rožňava, kde Košický samosprávny kraj zrekonštruoval a vynovil priestory v hodnote takmer 500 000,-- €. Jediný župný internát na Gemeri tak prechádza najväčšou rekonštrukciou v jeho 36 ročnej histórii.