• Novinky

      • Príhovor predsedu KSK na záver školského roka

      • Vážení učitelia, milí žiaci,

       ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

       Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

       Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu, že svojím konaním môžu obohacovať okolitý svet. Pomáhate rozvíjať ich talent tak, aby po skončení školy našli ďalšie uplatnenie. Na župe máme bohatý plán, ako zlepšiť a skvalitniť výučbu na našich stredných školách, aby ste ako absolventi získali dobré uplatnenie v zamestnaní aj v živote. Rozbehli sme niekoľko projektov a verím, že už v nasledujúcom školskom roku prinesú tak potrebnú a žiadanú zmenu. Niekde to bude modernizácia priestorov, niekde zlepšenie vybavenia, či zlepšenie podmienok praktickej výučby.

       Milí učitelia, aj keď sa už všetci nevieme dočkať letných prázdnin, neznamená to, že zabúdame na ďalšie výzvy, pred ktorými stojíme. Nedá mi nespomenúť, že okrem pandémie bol tento rok v závere poznamenaný štrajkovou pohotovosťou. Oprávnené požiadavky pedagógov však naplnené neboli. Akoby spoločnosť zabudla, že žiaka formujú nielen poznatky, ale aj to, ak má dobrých učiteľov. Spokojných a motivovaných, naplnených túžbou odovzdať mladej generácii to najlepšie zo seba. Potrebujeme spokojných pedagógov, preto vaše požiadavky plne podporujem a stojím pri vás.

       Milí žiaci a študenti,

       pandémia nás naučila, že záleží na každom jednom dni v škole. Lebo byť bez školy znamená nielen menej vedomostí a poznatkov, ale aj menej zážitkov so spolužiakmi a učiteľmi. Preto vám zo srdca prajem, aby ste nadchádzajúce letné dni využili naplno a zažili všetko, čo k letu patrí – od získavania nových kamarátstiev a utužovania tých starých, cez objavovanie až po cestovanie. Oddychujte, objavujte, prekonávajte svoje limity, nech vám každý deň prázdnin prinesie nové dobrodružstvá. Nech je vaše leto plné radosti a fantastických zážitkov, ktoré vám dodajú energiu do nového školského roka.

        

       Rastislav Trnka

       predseda Košického samosprávneho kraja

      • Parti: Obchodná akadémia Rožňava

      • Ak ste si mysleli, že máme chybu v nadpise tak je to omyl. Obchodná akadémia v Rožňave sa zapojila do školského participatívneho rozpočtu s názvom INOKEDY PARTY, ALE TERAZ PARTI.

       Parti rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy v škole, diskutujú a hľadajú ako efektívne použiť peňažné prostriedky v rozpočte, aktívne pracujú na kampani svojich projektov. Hlasovaním rozhodujú, ktorý z projektov je najlepší a v závere pomáhajú pri jeho realizácii. Financovanie víťazného projektu vo výške 1000 EUR je zabezpečené z prostriedkov nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja. Do hlasovania postúpilo 7 návrhov projektov.

       Hlasovanie je spustené od 15. 06. 2022 len s použitím prideleného PIN kódu. A je určené len pre žiakov a zamestnancov OA v Rožňave.

       Link na hlasovanie: https://app.decision21.org/oa-roznava-kosicky-2022/voting

       Výsledky hlasovania budú zverejnené 17. 06. 2022.

       Svojim hlasom rozhodnite, ktorý projekt si zaslúži vyhrať a v septembri 2022 sa stretneme na party.