• Novinky

      • Celoštátna prehliadka SOČ

      • Naša žiačka III.B triedy Liliana Steinhübelová sa zúčastnila s prácou Hlasový elektronický turistický sprievodca Rožňavy 44. ročníka Celoštátnej prehliadky SOČ. Žiačka sa v konkurencii ďalších 14 prác umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Do celoslovenského kola postúpila na základe umiestnenia na 1. mieste v krajskom kole SOČ v Košiciach.

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti“

      • Dňa 4. apríla 2022 sa v našej škole uskutočnilo stretnutie v rámci projektu „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Členovia nášho tímu sa stretli s organizátormi projektu a porozprávali sa s nimi o svojich plánovaných aktivitách, ktoré by mali realizovať v nasledujúcich mesiacoch. 

       Bonusom bola prednáška, ktorej sa zúčastnili členovia tímu a žiaci IV. A triedy. Prednášajúcim bol RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., vedúci CSIRT-UPJS Košice. Témou prednášky bol "MALWARE" - škodlivý kód, jeho druhy a spôsoby zisťovania.