• Novinky

      • Župné dni na Gemeri

      • Naša škola, Obchodná akadémia v Rožňave, organizuje dňa 29. 04. 2022 v rámci Župných dní Košického kraja (www.zupnedni.sk) aktivitu: "Obchoďáci trochu inak".

       Program:

       08.15 h Otvorenie akcie "Obchoďáci trochu inak"

       08.30 h - 11.30 h

       Aktivity:

            1. "Obchodovanie trochu inak"

            2. 3D cesta okolo sveta

            3. Ekonomické a písmenkové hry

            4. Pohybom k dobrej nálade

       - každá aktivita prebieha na určenom stanovišti 30 - 40 minút

       - aktivity sú určené pre 16 - 20 členné skupiny žiakov základných škôl 7. - 9. ročníka

       - žiaci potrebujú k aktivitám športovú obuv

       - záujem o účasť na aktivite nahlásia základné školy na skola@oarv.sk do 27. 04. 2022

      • 20. ročník INTERSTENO 2022

      • Tento rok sme sa opäť zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2022 v odpise textov v 17 jazykoch.

       V kategórii 13 – 16-ročných (228 účastníkov zo 14 krajín) nás výborne reprezentovala Dominika Tóbisová z I. B. V multijazyčných odpisoch sa umiestnila na 16. mieste (2. najlepšia zo Slovenska).

       V kategórii 17 – 20-ročných (572 účastníkov) sa do súťaže prihlásilo 10 žiakov 2. – 5. ročníka. Najúspešnejším sa stal Erik Sanisló z III. A, ktorý si trúfol písať v 16 jazykoch a umiestnil sa na 21. mieste (3. najlepší zo Slovenska). V štvrtej desiatke sa umiestnili Jonas Benedik, Michaela Koltášová, Nikoleta Tomiová a Tobias Maxin.

       Dominike a Erikovi srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za čas, ktorý strávili pri nácviku i súťaži využívajúc vedomosti a zručnosti aj z informatiky.

      • 22-24-03-56-SIP-UTX-WP-PIS:2-3-5-9;7;11-12-15

      • Čo znamenajú tieto čísla a písmená?

        

       Vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli reprezentanti našej školy na 56. ročníku celoštátnej Súťaže spracovania informácií na počítači 22. – 24. marca 2022 na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope. Vzorne reprezentovali našu školu, ba aj KSK nielen početnou výpravou, ale aj výsledkami a dokázali sa presadiť svojimi zručnosťami, schopnosťami v 3 disciplínach:

        

       Odpis textu

       11. miesto Erik Sanisló, III. A

       12. miesto Jonas Benedikty, III. A

       15. miesto Lukáš Zakhar, V. A

        

       Úprava textu na počítači

       2. miesto Nikola Liptáková, V. A

       3. miesto Mariana Tomiová, IV. A

       5. miesto Dominik Demeter, V. A

       9. miesto Dávid Hajdu, III. A

        

       Wordprocessing

       7. miesto Nikola Liptáková, V. A

        

       Veríme, že ich výsledky budú povzbudením pre mladších žiakov našej školy. Veľké poďakovanie patrí Nikole Liptákovej, ktorá 4 roky šíri dobré meno OA Rožňava na celoštátnej súťaži. Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a ďakujeme.