• Novinky

      • Milí naši maturanti, patrí Vám náš obdiv a poďakovanie...

      • 26. 11. 2021 sa naši maturanti zúčastnili akcie „Študentská kvapka krvi“. Z Nemocnice s poliklinikou svätej Barbory Rožňava, a.s. prišlo do školy poďakovanie za toto ich krásne gesto s konštatovaním, že to boli skvelí mladí ľudia, ktorí svojím prístupom a chovaním priam ukážkovo reprezentovali našu školu. 

       Ďakujeme!

      • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

      • V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa uskutočnil online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021, organizovaný Slovenským centrom cvičných firiem v Bratislave.

       Našu školu reprezentovali žiaci III.B s cvičnou firmou ComFur nábytok, s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

       V silnej konkurencii 72 cvičných firiem, z toho 17 cvičných firiem z Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Belgicka a Španielska dosiahli žiaci CF ComFur nábytok v celkovom hodnotení krásny výsledok:

       Kategória Najlepšia cvičná firma 3. miesto

       CF ComFur nábytok na veľtrh pripravila stánok, katalóg produktov s cenníkom, webovú stránku s funkčným e-shopom, reklamné video, elektronickú prezentáciu so slovensko - anglickým sprievodným slovom, instagramový post. Súčet dosiahnutých výsledkov v jednotlivých súťažiach určil celkové poradie firiem v súťažnej kategórii Najlepšia cvičná firma veľtrhu. Hodnotiacu komisiu zaujal leták Martiny Tomášikovej (4. miesto), reklamné video Martina Andráša (4. miesto), webová stránka s e-shopom Davida Malovanika (4. miesto) atď. V súťaži 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku úspešne predstavila činnosť firmy ComFur Ema Tóthová. Všetkým zúčastneným patrí nielen za dosiahnuté výsledky, ale hlavne pracovné nasadenie veľká pochvala.

       Tím CF ComFur nábytok bola pripravená na prezenčnú formu v KIA Slovakia vo vzdelávacom centre v Gbeľanoch, avšak organizátori prehodnotili aktuálnu epidemiologickú situáciu a prezenčná forma bola na poslednú chvíľu zrušená.

       Napriek tomu bola účasť pre tím CF veľkým obohatením. Žiaci sledovali výkony svojich rovesníkov, komunikovali v cudzom jazyku, vystavovali ponuky, dopyt, objednávky, faktúry, realizovali platby, vytvárali množstvo marketingových materiálov atď.

       Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov pri objavovaní ďalších podnikateľských zručností.

      • 9. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

      • Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave vyhlásilo v máji 2021 9. ročník celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, aj maximálne trojčlenné autorské tímy. Záverečné vyhlásenie víťazov súťaže bolo 16. novembra 2021 na druhom dni Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2021.

       Našu školu reprezentovali Saskia Mesarčíková a Szilard Szanto z V.A triedy s podnikateľským zámerom MilkyWay, v ktorom sa venovali výrobe a predaju mliečnych nápojov. A úspešne. V celkovom hodnotení získali 3. miesto. Blahoželáme.

       Porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha hodnotili podnikateľské zámery na základe nasledujúcich kritérií: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

      • Školské kolo olympiády v ANJ

      • 16. 11. 2021 sa konalo školské kolo olympiády v ANJ. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 žiakov.

        

       Kategória 2A (1.a2.ročník OA) 6 žiakov:

       1. miesto -  Alexander Parada 2.B
       2. miesto – Gabriela Hrková B
       3. miesto – Anita zsigová 2.B

       Kategória 2B (3.a4.ročník OA) 4 žiaci:

       1. miesto – Gabriela Cangárová 3.B
       2. miesto – Ema Tóthová 3.B
       3. miesto – Petr Kališ 4.B

       Kategória 2C1 (BOA) 13 žiakov

       1. miesto – Dominik Demeter 5.A
       2. miesto Szilárd Szántó 5.A
       3. miesto – Michaela Koltášová 4.A

       Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste z 2A a 2B kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré bude 13. 01. 2022 a žiak na 1. mieste v kategórii 2C1 postupuje rovno do krajského kola, ktoré bude 08. 02. 2022.

       V reprezentácii našej školy im držíme palce!

      • Naši maturanti budú v tom mať jasno....

      • V našej škole máme dve končiace triedy, žiakov piateho a štvrtého ročníka, ktorí stoja pred dvomi závažnými skúškami. Ide o úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a správne rozhodnutie, kam sa po maturite bude uberať ich životná cesta.

       Na maturitnú skúšku ich pripravujú naši učitelia, ktorí im aj v týchto náročných časoch ochotne odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti. S otázkou, čo po maturite, či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa rozhodnú pre pracovnú sféru a využijú ponuky na trhu práce, im môže pomôcť výchovná a kariérna poradkyňa. Je to ťažké a náročné rozhodnutie a nie každý žiak vie, ako sa rozhodnúť. Nevie, ktorá vysoká škola alebo študijný odbor by bol pre neho ten vhodný. Z tohto dôvodu sme využili služby CPPPaP v Rožňave a prizvali sme na konzultácie pracovníčky tohto centra.

       Žiaci piateho ročníka s nimi strávili dve hodiny. Pracovníčky CPPPaP so žiakmi viedli pútavý rozhovor a vyplnili rozsiahly a podrobný dotazník, ktorý by mal žiakom pomôcť vyprofilovať ich silné a slabé stránky. Na základe jeho vyhodnotenia budú žiaci môcť ešte pokračovať v ďalších stretnutiach na individuálnej báze. Takýto screening budú ešte absolvovať  aj žiaci štvrtého ročníka a veríme, že im pomôže správne sa rozhodnúť pre vhodnú vysokú školu alebo pracovnú sféru, ktorá by najlepšie vystihovala ich silné stránky.

      • Pandémia – nepandémia, naše dievčatá to zvládli

      • Viete o tom, že naše žiačky – už teraz absolventky Paťka a Ľudmilka sa napriek pandémii nezľakli a prejavili záujem o vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky? Čo pre to museli urobiť navyše oproti svojim spolužiakom? Dobrovoľne sa prihlásili na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, ktorú absolvovali na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Ďalej napísali esej na vylosovanú tému a hlavne splnili všetky podmienky stanovené štátnou jazykovou školou.

       Paťka a Ľudmilka, srdečne Vám blahoželáme a ďakujeme! Ukázali ste, že naša škola vie pripraviť žiakov na vykonanie štátnej odbornej jazykovej skúšky aj v tejto zložitej pandemickej situácii.

      • SECURITY GIRL v našej škole

      • Dňa 8.11.2021 sa na našej škole uskutočnil úvodný workshop v rámci projektu SECURITY GIRL. Projekt realizuje občianske združenie  "Aj Ty v IT" a je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov. Z našej školy sa úvodného školenia o bezpečnosti na internete zúčastnilo 16 dievčat. Lektorom podujatia bol Marián Rusnák, ktorý pracuje v Londýne ako Senior Software Engineer pre americkú spoločnosť Yahoo.

       Dievčatá so záujmom sledovali a diskutovali na témy o bezpečnostných nastaveniach a ochrane osobných údajov. Ak budú mať chuť pokračovať vo vzdelávaní v oblasti kyber bezpečnosti, môžu potvrdiť svoj záujem v registračnom formulári, ktorý im bol zaslaný po workshope e-mailom. Musia prejsť ešte výberovým konaním a až po absolvovaní ďalších školení získavajú pozíciu "Security Girl" a budú môcť pôsobiť ako “bezpečnostná spojka”, ktorá bude aktívne šíriť povedomie o bezpečnosti na internete. Veríme, že sa rozhodnú pridať sa do tímu "Security Girl"

      • IoT, BIG DATA A AI: INOVÁCIA VÝUČBY STEM

      • Obchodná akadémia v Rožňave je zapojená do projektu zameraného na podporu učiteľov a žiakov v krajinách V4 v oblasti digitálnych technológií.

       V rámci projektu spolupracujeme s inými učiteľmi v krajinách V4 prostredníctvom výmenných stretnutí peer-to-peer, s IT odborníkmi z UK a odborníkmi na klimatické zmeny prostredníctvom vzdelávacej organizácie ASEF, Singapur. Zároveň vyškoľujeme žiakov v oblasti inovácií, rozvíjame ich podnikateľské schopnosti, ako aj mäkké zručnosti, rozvíjame ich interkulturálne schopnosti, ako je globálne občianstvo, kritické myslenie a tvorivosť.

       Základnými zložkami (kľúčovými zložkami) projektu sú:

       • Aktivita 1: Školenia a vývoj vyučovacích modulov na tému „IoT, Veľké Dáta a AI pre inováciu výučby STEM ”

       Aktivita 2: Virtuálne peer-to-peer výmeny a budovanie znalostí

       Aktivita 3: Webová stránka „IoT, Big Data a AI: Inovácia výučby STEM vo V4“

       Aktivita 4: Príručka pre učiteľov o „Používaní nástrojov internetu vecí na inováciu výučby STEM“

      • READYCON konferencia online

      • Dňa 27. 10. 2021 sa konala najväčšia online konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov, prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. 

       Konferencie sa na SR zúčastnilo 7500 študentov, 40 lektorov v  6 zameraniach.

       Okrem trhu ako celku sa organizátor v druhej časti konferencie počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov, zameriaval na budúcnosť práce v oblastiach  Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu. Naši žiaci zo IV.A a V.A triedy sa zúčastnili konferencie v oblasti Obchod a IV.B trieda v oblasti Informačné technológie.

      • Turistika s výhľadmi

      • Poznáte Brzotínske skaly a Dievčenskú skalu? Ak nie, a chystáte sa na Silickú planinu, potom si tieto miesta nenechajte ujsť. Čaká vás pohodová turistika v Slovenskom krase, v nádhernom prostredí s bohatým prírodným dedičstvom.

       Skupinka turistického krúžku z našej školy si v sobotu 23. 10. 2021 v nádhernom jesennom počasí dopriala pohľady na Rožňavskú kotlinu a okolitú krajinu, v pozadí s Kráľovou hoľou a Vysokými Tatrami práve z týchto miest z výšky 600 - 660 m. n m.

       Nezabudnuteľné prírodné divadlo.