• Novinky

      • Ako to vyzerá, keď si stredoškoláci zakladajú svoje firmy?

      • V rámci projektu  Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu prostredníctvom CF zorganizovala OA Poprad vo svojich priestoroch prezentačný deň CF a vzdelávací workshop.

       Žiaci III.B triedy našej školy, v rámci predmetu cvičná firma patrili do skupinky 17 pripojených škôl a 350 žiakov, ktorí sledovali  online prezentácie cvičných firiem OA Poprad prostredníctvom MS Teams. Ich cieľom bolo priblížiť proces založenia cvičnej firmy, predstaviť predmet činnosti a poukázať na propagáciu svojej cvičnej firmy.

       Pre žiakov uvedenej triedy boli prezentácie vítanou inšpiráciou pri založení vlastnej cvičnej firmy ComFur s. r. o., ktorej predmetom podnikania je výroba a predaj multifunkčného nábytku.

      • Športovo naladení obchoďáci

      • Prvý októbrový víkend sa každoročne koná v Košiciach významné športové podujatie – Medzinárodný maratón mieru (MMM). Tento rok, 3. októbra, prebehol už neuveriteľný 98. ročník. MMM je najstarším maratónom v Európe.

       Prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj študentská štafeta zložená z našich žiakov, žiakov OA Rožňava, menovite: Martin Andráš z III. B triedy, Janka Korbinčíková z II. B triedy, Soňa Revajová zo IV. A triedy a Alexander Parada z II. B triedy.  Naši žiaci odbehli svoje úseky v dĺžke 12 a 9 km v celkovom čase 3 hodiny, 47 minút a 29 sekúnd.  Spomedzi 144 štafiet, ktoré boli akreditované, sa umiestnili na krásnom 37. mieste. Spomedzi stredných škôl Košického samosprávneho kraja sa však umiestnili na krásnom 12. mieste.


       MMM sa v hlavnej kategórii zúčastnil preteku aj žiak V. A triedy – Róbert Furman. Bol to už jeho druhý maratón. Jeho umiestnenie spomedzi  1 400 pretekárov v hlavnej disciplíne bolo 79. miesto s časom 3 hodiny, dve minúty a 58 sekúnd. K tomuto neuveriteľnému výkonu nášho Roba nemáme čo dodať.

       Sme veľmi radi, že niektorí žiaci v súčasnej dobe objavili čaro behu a veríme, že tento šport ich bude sprevádzať celým životom.

       Všetkým zúčastneným, ktorých prišli podporiť aj rodinní príslušníci, zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy aj nášho mesta.