• Duálne vzdelávanie

     • AGROTRADE GROUP spol. s r. o.

      Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

       

      Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť v trvaní viac ako 27 rokov zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Aktivity spoločnosti v uplynulom období rozšírilo založenie krátkeho dodávateľského reťazca potravín FARMFOODS, ktorý sa zameriava na výrobu a predaj potravinárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. V rámci neho je plánované spustenie siete predajní po celom Slovensku. Jeho sortiment tvoria prevažne potraviny vyrábané dcérskymi spoločnosťami AGROTRADE GROUP a jej partnermi.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, administratívy, odbytu, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

      www.agrotradegroup.sk - kontakt: k.cseh@agrotradegroup.sk

       

       

      Attila Ondrej - AUTOCENTRUM

      Gemerská 563, 049 51 Brzotín-Bak

      Firma Attila Ondrej AUTOCENTRUM pôsobí na trhu už viac ako 27 rokov. Je to jeden z prvých predajcov nových motorových vozidiel v okrese Rožňava, a zároveň najväčší predajca nových automobilov v regióne. Predmetom podnikateľskej činnosti je autorizovaný predaj motorových vozidiel Opel a Hyundai, autorizovaný servis, predaj náhradných dielov, lakovnícke práce, autoumyváreň, autočistiareň a odťahová služba. Tento predajca má ako jeden z mála predajcov motorových vozidiel službu Call Centrum, ktorá monitoruje spokojnosť a priania zákazníkov.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, odbytu, administratívy, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

      www.autocentrum.sk - kontakt: paleckova@autocentrum.sk

       

       

      CWT Metal spol. s r.o.,

      Jovická 636, 049 51 Brzotín

      Spoločnosť CWT Metal s.r.o., so sídlom v Brzotíne vznikla v roku 2002. Spoločnosť nadviazala na dlhoročnú výrobnú a obchodnú tradíciu strojárenskej výroby v rožňavskom okrese, s hlavnou orientáciou na produkciu poľnohospodárskej výroby a s ňou spojeného príslušenstva. Základnou orientáciou spoločnosti je strojárenská výroba. Hlavný podiel výroby je zameraný na export pre štáty európskej únie a Veľkú Britániu. Cieľom spoločnosti je aj pokrytie výrobného dopytu tuzemského trhu.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

      www.cwtmetal.sk - kontakt: kovacova@cwtmetal.sk

       

       

      FERMAT - J&F STROJE, s.r.o.,

      Prakovce 13, 055 62 Prakovce

      Spoločnosť FERMAT je profesionálnym výrobcom horizontálnych vyvrtávačiek v Českej republike. FERMAT vyrába nové vodorovné vyvrtávačky, realizuje ich dodávky a montáž v oblasti ťažkého strojárstva a precíznej výroby komponentov v rôznych odvetviach priemyslu po celom svete. Spoločnosť FERMAT svoje výrobky priebežne modifikuje vo väzbe na požiadavky zákazníkov a rozširuje sortiment vyrábaných typov a prevedení strojov a ich príslušenstva. So svojimi produktmi FERMAT intenzívne expanduje na nové trhy po celom svete.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

      fermatmachinery.com/cz - kontakt: livia.grossova@femat.cz

       

       

      JAKON SK s. r. o.,

      Železničná 152, Betliar, Stredisko: Akademika Hronca 11, Rožňava

      Spoločnosť JAKON SK s. r. o. pôsobí na trhu 11 rokov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je vedenie komplexnej účtovnej evidencie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie finančnej analýzy firiem, podnikateľské a ekonomické poradenstvo.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať komplexné činnosti v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, finančnej analýzy firiem a tvorby podnikateľských plánov.

      kontakt: jakonrv@gmail.com

       

       

      MAYSER Slovakia s. r. o.,

      Gemerská 564, Brzotín

      Spoločnosť MAYSER Slovakia s. r. o. pôsobí v textilnom priemysle a zaoberá sa šitím exkluzívnych pánskych a dámskych klobúkov a čiapok. Koncern MAYSER má 219 ročnú tradíciu, pôsobí celosvetovo prevažne v oblasti automotive, bezpečnostnej techniky, pričom na 6 miestach celkovo zamestnáva 1 000 pracovníkov. Na Slovensku pôsobí 18-ty rok v Rožňave a od roku 2014 má otvorenú prevádzku v Lipanoch.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 1

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

      www.mayserhut.com - kontakt: personalne@mayser.sk, rudolf.bagac@mayser.com

       

       

      MEVA-SK s.r.o. Rožňava,

      Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak

      Spoločnosť MEVA-SK s.r.o. Rožňava patrí do skupiny MEVA GROUP. Materská spoločnosť Meva začala vyrábať od roku 1898 a vždy patrila k najvýznamnejším strojárenským podnikom. Spoločnosť MEVA-SK pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. Od svojho vzniku sa venuje hlavne predaju a výrobe nádob na zber takmer všetkých druhov odpadov, produktom z oblasti mestského mobiliáru, ekologického skladovania a manipulácie,  zabezpečuje nádoby a zariadenia súvisiace so zberom a spracúvaním BIO odpadu a kuchynského odpadu, riešenia zabezpečenia odpadu voči medveďom, hlavne v oblasti Vysokých Tatier atď. Spoločnosť MEVA-SK pomáha pri ochrane životného prostredia nie len svojim sortimentom, ale aj projektom MEVA-SK POMÁHA PRÍRODE, ktorý sa týka výsadby stromov v slovenských horách.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

      www.meva.sk - kontakt: meva.sk@meva.eu

       

       

      PAN-DUR s. r. o.,

      Štítnická 25, Rožňava

      Firemná skupina PAN-DUR v Boxbergu, predstavuje rodinnú firmu z Bádensko-Württemberska, v meste Main-Tauber-Kreis. Firma bola založená pánom Albertom Weißom roku 1986. V roku 2006 začala firma pôsobiť aj na Slovensku v Rožňave. Spoločnosť PAN-DUR predstavuje vývoj, výrobu a distribúciu inteligentných riešení zameraných na budúcnosť v spotrebe energií. Sústreďuje sa na chladiarenstvo (inovatívny chladiaci nábytok), automobilový priemysel (textilné poťahy, zatemňovanie a tienenie pomocou roliet a strešných stanov) a rôzne komplexné systémové riešenia.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

      www.pan-dur.sk - kontakt: ervin.hagovsky@pan-dur.com

       

       

      PENETTA - GROUP s.r.o.,

      Gorkého 3, 811 01 Bratislava,
      Prevádzka: Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica

      Spoločnosť PENETTA - GROUP s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je výroba nosníkov a výpalkov a obchodná činnosť. Spoločnosť v rámci svojich činností pokrýva celý vývojový cyklus produktu - od spracovania výkresovej dokumentácie, cez výrobu produktu, pieskovanie, lakovanie až po expedíciu.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva, účtovníctva a personalistiky.

      www.penetta.sk - kontakt: orabinec@penetta.sk