• Výchovný poradca

   • Konzultačné hodiny

     

    Utorok
    11.30 - 12.15

    Piatok
    09.35 - 10.20

    popr. dohodou...

    Mgr. Denisa Kováčová
    výchovný poradca

    • Oznamy

     Dobrý deň,
     s novým školským rokom by sme sa radi pripomenuli a kontaktujeme vás ohľadom stretnutia so študentmi vašej školy. Sme Scandinavian Study , tím absolventov zahraničných vysokých škôl, a snažíme sa motivovať slovenských študentov pri ich rozhodnutí študovať v zahraničí.

     Každoročne organizujeme prednášky na stredných školách. Aj „vďaka“ súčasnej epidemiologickej situácii sme presunuli prednášky do online priestoru a radi by sme vašich študentov pozvali na online Info prednášku cez Skype/Zoom.
     Na prednáškach majú študenti možnosť získať informácie o študijných programoch, univerzitách, študentskom živote, štipendiách a pod. Pre študentov je štúdium mimo domova skvelým spôsobom ako sa osamostatniť, nabrať skúsenosti, využiť jazyk, získať iný pohľad na svet a priniesť túto novú perspektívu naspäť na Slovensko.

     V prípade záujmu prosím vyplňte nasledovný formulár tu. Ak máte záujem napr. len o zaslanie promo materiálov, do formuláru vyplňte poštovú adresu vašej školy.

     Tešíme sa na vašu odpoveď

     S pozdravom
     Lucia Franková

      

     Katedra rusistiky FF UCM je prvou a jedinou rusistickou katedrou na Slovensku, ktorá od 1.9.2020 ponúka študijný program "dva diplomy" v študijnom odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou (ďalej BelŠU, Ruská federácia). V praxi to znamená, že študent magisterského stupňa bude rok študovať na BelŠU a rok na KRUS FF UCM v Trnave a po úspešnom absolvovaní štúdia dostane dva diplomy - jeden od UCM, druhý od BelŠU. Takáto možnosť štúdia rusistiky na žiadnom slovenskom rusistickom pracovisku zatiaľ nebola realizovaná. Potenciálni absolventi budú mať lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce doma i v zahraničí.

     Okrem dennej a externej formy bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v odboroch ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii s druhým predmetom ponúkame Vašim kolegom možnosť rigorózneho konania a rozširujúceho štúdia.

     Všetky dôležité informácie o štúdiu sa dočítate na našej webovej stránke www.krus.ff.ucm.sk.