• Súvislá odborná prax

     • Vedúci praxe

     • Vedúci praxe pre jednotlivé ročníky a skupiny v školskom roku 2022/2023

       

      Trieda 1. skupina 2. skupina
      IV. A PaedDr. Gajdošová, Mgr. Blahúsová PaedDr. Gajdošová, Mgr. Blahúsová
      V. A Ing. Bukovszká, Ing. Dvorčáková Ing. Bukovszká, Ing. Dvorčáková
      IV. B Ing. Bukovszká Ing. Bukovszká
      III. B PaedDr. Gajdošová, Ing. Koščová PaedDr. Gajdošová, Ing. Koščová