• Súvislá odborná prax

     • Vedúci praxe

     • Vedúci praxe pre jednotlivé ročníky a skupiny v školskom roku 2020/2021

       

      Trieda 1. skupina 2. skupina
      IV. A PaedDr. Gajdošová, Ing. Sáreníková PaedDr. Gajdošová, Ing. Sáreníková
      V. A Ing. Dvorčáková Ing. Lukáčová
      IV. B Ing. Lukáčová Ing. Dvorčáková
      III. B PaedDr. Gajdošová, Ing. Koščová PaedDr. Gajdošová, Ing. Sáreníková