• Z histórie školy

    • Tak sme začínali...

    • Byť pamätníkom vzniku školy má svoje výhody aj nevýhody. Je tu nostalgia za starým a možnosť porovnávať s novým.

     Ekonomická škola vznikla po zániku pedagogickej školy, na ktorej študovali len dievčatá. Prvá zmena nastala, keď sa začali v triedach objavovať chlapci, aj keď poriedko, lebo v triedach boli najviac po dvoch, vyvolali veľký ohlas.

     Keďže dve školy pracovali súbežne, jedna končila svoju činnosť, druhá začínala, prejavil sa nedostatok učební, do starej budovy "kláštora" sme sa nezmestili. Učili sme po meste, kde sa dalo: v barakoch pri okresnom úrade, v baníckom učilišti, v triedach autoškoly, pri novej nemocnici. Všetci vyučujúci sa zmenili na dobrých turistov, lebo sa museli premiestniť na vyučovanie cez prestávky. Začali sme stavať terajšiu novú budovu v akcii "Z" (znamenalo to brigádnickú činnosť), na ktorej sa podieľali rodičia, žiaci aj učitelia. Poobedia aj voľné soboty sme trávili brigádami. Nikdy nezabudnem, ako som na streche odoberala vedrá rozpustenej smoly, aby sme urobili izoláciu strechy, podávali tehly murárom, vysádzali sme stromy, ktoré sú pri škole, upravovali areál, čistili okná, triedy, zariaďovali školu nábytkom. Nová budova školy sa nám veľmi páčila, chodili sme do nej s úctou a pýchou, že sme sa podieľali na jej výstavbe.

     Z novej školy sme sa teda tešili, ale sklamaním bolo kúrenie: nebolo ústredné ale lokálne. Ráno bolo zakúrené, ale nosenie paliva a udržiavanie ohňa robili žiaci - týždeníci. Často tí menej zodpovední na to zabudli a oheň vyhorel, učili sme v zime, najmä poobede v triedach študujúcich popri zamestnaní.

     Pri škole je veľký areál, jeho polovica bola záhradou, v ktorej sa vysádzala zelenina, bolo tu veľa kríkov ríbezlí, egrešov, ovocných stromov. O toto všetko sa starali žiaci jednotlivých tried, zozbieranú úrodu spracovávali kuchárky, čím sa obohacoval jedálny lístok.

     Čo chýbalo škole, bol moderný internát. Žiaci bývali na izbách aj 30-40 spolu. Oddelenia boli vytvorené len priečkami, hygienické zariadenia nespĺňali normy. Teraz máme nepopierateľne omnoho lepšie podmienky, veľmi dobre vybavenú školu, ale myslím si, že spomínané aktivity a mnoho ďalších, ktoré som nespomínala, nás viac spájali, utužovali kolektívy a bola väčšia aktivita.