• SOČ

     • Termíny

     •  
      ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

      (prezenčne / dištančne podľa stanovených pravidiel)
      február 2022
      OA Rožňava

        

      KRAJSKÉ KOLO

      (prezenčne / dištančne podľa stanovených pravidiel)
      do 06. 04. 2022
      Košice


      CELOŠTÁTNE KOLO

      26. 04. - 29. 04. 2022
      SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov