• SOČ

     • Súťažné odbory

     • Súťažné odbory SOČ pre školský rok 2021/2022

       

      1. Problematika voľného času
      2. Matematika, fyzika
      3. Chémia, potravinárstvo
      4. Biológia
      5. Životné prostredie, geografia, geológia
      6. Zdravotníctvo, farmakológia
      7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
      8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
      10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
      11. Informatika
      12. Elektrotechnika, hardware, mechatronika
      13. História, filozofia, právne vedy
      14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
      15. Ekonomika a riadenie
      16. Teória kultúry ,umenie, umelecká, odevná tvorba
      17. Pedagogika, psychológia, sociológia