• Duálne vzdelávanie

     • AGROTRADE GROUP spol. s r. o.

      Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

       

      Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť v trvaní viac ako 27 rokov zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Aktivity spoločnosti v uplynulom období rozšírilo založenie krátkeho dodávateľského reťazca potravín FARMFOODS, ktorý sa zameriava na výrobu a predaj potravinárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. V rámci neho je plánované spustenie siete predajní po celom Slovensku. Jeho sortiment tvoria prevažne potraviny vyrábané dcérskymi spoločnosťami AGROTRADE GROUP a jej partnermi.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, administratívy, odbytu, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

      www.agrotradegroup.sk - kontakt: k.cseh@agrotradegroup.sk

       

       

      AC, s.r.o.

      Gemerská 563, 049 51 Brzotín-Bak

      Firma AC, s.r.o. pôsobí na trhu už viac ako 27 rokov. Je to jeden z prvých predajcov nových motorových vozidiel v okrese Rožňava, a zároveň najväčší predajca nových automobilov v regióne. Predmetom podnikateľskej činnosti je autorizovaný predaj motorových vozidiel Opel a Hyundai, autorizovaný servis, predaj náhradných dielov, lakovnícke práce, autoumyváreň, autočistiareň a odťahová služba. Tento predajca má ako jeden z mála predajcov motorových vozidiel službu Call Centrum, ktorá monitoruje spokojnosť a priania zákazníkov.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, odbytu, administratívy, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

      www.autocentrum.sk - kontakt: paleckova@autocentrum.sk

       

       

      CWT Metal spol. s r.o.,

      Jovická 636, 049 51 Brzotín

      Spoločnosť CWT Metal s.r.o., so sídlom v Brzotíne vznikla v roku 2002. Spoločnosť nadviazala na dlhoročnú výrobnú a obchodnú tradíciu strojárenskej výroby v rožňavskom okrese, s hlavnou orientáciou na produkciu poľnohospodárskej výroby a s ňou spojeného príslušenstva. Základnou orientáciou spoločnosti je strojárenská výroba. Hlavný podiel výroby je zameraný na export pre štáty európskej únie a Veľkú Britániu. Cieľom spoločnosti je aj pokrytie výrobného dopytu tuzemského trhu.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

      www.cwtmetal.sk - kontakt: kovacova@cwtmetal.sk

       

       

      FERMAT - J&F STROJE, s.r.o.,

      Prakovce 13, 055 62 Prakovce

      Spoločnosť FERMAT je profesionálnym výrobcom horizontálnych vyvrtávačiek v Českej republike. FERMAT vyrába nové vodorovné vyvrtávačky, realizuje ich dodávky a montáž v oblasti ťažkého strojárstva a precíznej výroby komponentov v rôznych odvetviach priemyslu po celom svete. Spoločnosť FERMAT svoje výrobky priebežne modifikuje vo väzbe na požiadavky zákazníkov a rozširuje sortiment vyrábaných typov a prevedení strojov a ich príslušenstva. So svojimi produktmi FERMAT intenzívne expanduje na nové trhy po celom svete.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

      fermatmachinery.com/cz - kontakt: livia.grossova@femat.cz

       

       

      JAKON SK s. r. o.,

      Železničná 152, Betliar, Stredisko: Akademika Hronca 11, Rožňava

      Spoločnosť JAKON SK s. r. o. pôsobí na trhu 11 rokov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je vedenie komplexnej účtovnej evidencie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie finančnej analýzy firiem, podnikateľské a ekonomické poradenstvo.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať komplexné činnosti v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, finančnej analýzy firiem a tvorby podnikateľských plánov.

      kontakt: jakonrv@gmail.com

       

       

      MAYSER Slovakia s. r. o.,

      Gemerská 564, Brzotín

      Spoločnosť MAYSER Slovakia s. r. o. pôsobí v textilnom priemysle a zaoberá sa šitím exkluzívnych pánskych a dámskych klobúkov a čiapok. Koncern MAYSER má 219 ročnú tradíciu, pôsobí celosvetovo prevažne v oblasti automotive, bezpečnostnej techniky, pričom na 6 miestach celkovo zamestnáva 1 000 pracovníkov. Na Slovensku pôsobí 18-ty rok v Rožňave a od roku 2014 má otvorenú prevádzku v Lipanoch.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 1

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

      www.mayserhut.com - kontakt: personalne@mayser.sk, rudolf.bagac@mayser.com

       

       

      Mesto Rožňava,

      Šafárikova 29, Rožňava

      pracovisko praktického vyučovania: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

       

       

      MEVA-SK s.r.o. Rožňava,

      Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak

      Spoločnosť MEVA-SK s.r.o. Rožňava patrí do skupiny MEVA GROUP. Materská spoločnosť Meva začala vyrábať od roku 1898 a vždy patrila k najvýznamnejším strojárenským podnikom. Spoločnosť MEVA-SK pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. Od svojho vzniku sa venuje hlavne predaju a výrobe nádob na zber takmer všetkých druhov odpadov, produktom z oblasti mestského mobiliáru, ekologického skladovania a manipulácie,  zabezpečuje nádoby a zariadenia súvisiace so zberom a spracúvaním BIO odpadu a kuchynského odpadu, riešenia zabezpečenia odpadu voči medveďom, hlavne v oblasti Vysokých Tatier atď. Spoločnosť MEVA-SK pomáha pri ochrane životného prostredia nie len svojim sortimentom, ale aj projektom MEVA-SK POMÁHA PRÍRODE, ktorý sa týka výsadby stromov v slovenských horách.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

      www.meva.sk - kontakt: meva.sk@meva.eu

       

       

      PAN-DUR s. r. o.,

      Štítnická 25, Rožňava

      Firemná skupina PAN-DUR v Boxbergu, predstavuje rodinnú firmu z Bádensko-Württemberska, v meste Main-Tauber-Kreis. Firma bola založená pánom Albertom Weißom roku 1986. V roku 2006 začala firma pôsobiť aj na Slovensku v Rožňave. Spoločnosť PAN-DUR predstavuje vývoj, výrobu a distribúciu inteligentných riešení zameraných na budúcnosť v spotrebe energií. Sústreďuje sa na chladiarenstvo (inovatívny chladiaci nábytok), automobilový priemysel (textilné poťahy, zatemňovanie a tienenie pomocou roliet a strešných stanov) a rôzne komplexné systémové riešenia.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

      www.pan-dur.sk - kontakt: ervin.hagovsky@pan-dur.com

       

       

      PENETTA - GROUP s.r.o.,

      Gorkého 3, 811 01 Bratislava,
      Prevádzka: Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica

      Spoločnosť PENETTA - GROUP s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je výroba nosníkov a výpalkov a obchodná činnosť. Spoločnosť v rámci svojich činností pokrýva celý vývojový cyklus produktu - od spracovania výkresovej dokumentácie, cez výrobu produktu, pieskovanie, lakovanie až po expedíciu.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 3

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva, účtovníctva a personalistiky.

      www.penetta.sk - kontakt: orabinec@penetta.sk

       

       

      PMCV

      Akademika Hronca 99/3, Rožňava

      pracovisko praktického vyučovania: PMCV, Slnečná 17, 048 01 Rožňava

      Ide o občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2018. Členmi alebo dobrovoľníkmi sú profesionálni účtovníci, ktorí poskytujú účtovné poradenstvo pre široký okruh záujemcov, občanov, podnikateľov i nepodnikateľov, iných účtovníkov či konateľov a majiteľov firiem v oblasti spracovania daňových priznaní, spracovaní jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, vypracovanie podnikateľských zámerov, rôznych formulárov, v oblasti personálnej a mzdovej agendy. Občianske združenie ako doplnkovú činnosť vykonáva aj vybrané voľné živnosti, ako napr. aj vedenie účtovníctva.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 2

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v oblasti vypracovania daňového priznania pre fyzické alebo právnické osoby, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Žiak získa aj  zručnosti ohľadom personálnej a mzdovej agendy rôznych typov zamestnancov. Žiak získa vedomosti ako hľadať a využiť informácie na internete pre svoju prácu a ako pochopiť zákony a predpisy, ktoré ovplyvňuj prácu účtovníka a ich potrebu neustále aktualizovať.

      Kontakt: uctarenrv@gmail.com

       

       

      QUATTRO trade s.r.o.

      Šafárikova 71, Rožňava

      Spoločnosť QUATTRO trade s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1994. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je predaj agrochemikálií, hnojív a poľnohospodárskych produktov.

      Najvyšší počet ponúkaných miest pre žiakov: 2


      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva, účtovníctva a personalistiky.

      kontakt: quattrotrade@quattrotrade.sk

       

       

      XPEDIENT s.r.o.,

      Slnečná 17, Rožňava

      Spoločnosť zamerajúca sa na účtovníctvo existuje na podnikateľskom trhu už skoro 16 rokov.  Firma sa prednostne zameriava na spracovanie podvojného účtovníctva pre platcov DPH, spracovanie personálnej a mzdovej agendy rôznym externým podnikateľom – fyzickým a právnickým osobám. Vedľajšou činnosťou je poradenská činnosť a vypracovanie všetkých dokumentov a formulárov pri založení podnikania (živnosť, s.r.o.), ako aj ich zmien, ale aj vypracovanie rôznych podnikateľských zámerov alebo žiadostí o dotáciu na podnikanie alebo zamestnanie.

      Maximálny počet miest pre žiakov na pracovisku: 1

      Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva a vypracovania rôznych daňových priznaní, tlačív a formulárov. Žiak získa schopnosť správne poradiť rôznej klientele – občanom, podnikateľom, zamestnancom či majiteľom rôznych právnických osôb. Žiak počas praxe získa zručnosť  zakladania živností a spoločností s ručením obmedzeným  alebo vykonávanie ich zmien. V rámci výučby sa naučí viesť personálnu a mzdovú agendu zamestnancom a využívať elektronické spracovanie a odosielanie rôznych dokladov a tlačív.

      Kontakt: xpedient@xpedient.sk