Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8
Rožňava

 

We are students of bilingual studies in the 3rd grade at Business Academy in Roznava, in Slovakia. We like sports (florball, voleyball, badminton) and english and talking to our friends.

 

About us:

Aboutourteam.pptx

 

Facebook:

gift to a friend

 

Projekt "GIFT TO A FRIEND"


Countries of participating schools/ Krajiny z ktorých sú participujúce školy:
Estonia-koordinujúca škola, India, Indonesia, Vietnam, Thailand, Japan, Russia, Slovakia, China, Lithuania, Bangladesh, Philippines, Brunei, Poland, Malajzia.


Cieľom je naučiť sa o medzinárodnej etike a oboznámiť sa s tradíciou dávania a dostávania darčekov v Ázii a Európe. Tradícia dávania darčekov je jednou z kultúrnych tradícii, ktoré pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť jeden druhého a naučiť sa o iných viac. V tomto projekte študenti komunikujú cez sociálnu sieť (je vytvorená uzavretá skupina na FB/gift to a friend) prostredníctvom ktorého predstavujú svoje tradície dávania a prijímania darčekov v krajinách využívaním multimédií. Študenti predstavujú podobnosti a rozdiely zakorenené vo svojich kultúrnych tradíciách. Okrem spoločných tradícii každej krajiny, študenti predstavujú 1-2 národné tradície dávania a prijímania darčekov pri rôznych príležitostiach podľa vlastného výberu (napr. darčeky ku výnimočným sviatkom, zvyky ktoré sú typické v ich rodinách, a pod.).


 • Spoznať medzinárodnú etiku dávania darčekov
 • Naučiť sa viac o kultúrnych tradíciách v Ázii a Európe
 • Rozvíjať toleranciu
 • Zlepšiť jazykové a IT schopnosti
 • Zlepšiť komunikačné schopnosti
 • Rozvíjať kreatívne schopnosti
 • Propagovať kultúrnu výmenu
 • Prispievať k zlepšeniu pochopenia medzi Európou a Áziou
 • Vyhodnotiť projekt


Očakávané príspevky od škôl/študentov


 • Študenti predstavia seba a svoje záľuby
 • Študenti používajú IT nástroje aby vytvorili plagáty, prezentácie o tradíciách dávania darčekov v ich krajinách
 • Študenti sa zúčastňujú všetkých projektových aktivít
 • Študenti vytvárajú fotky, videá a iné...
 • Študenti komunikujú cez sociálnu sieť
 

Contributions / Príspevky

 

 


Certifikáty účastníkov