Obchodná akadémia v Rožňave sa zapojila do online-projektu s názvom Donau-online -Projekt, ktorý bol organizovaný ministerstvom kultúry spolkovej krajiny Baden-Wurtenberg v Nemecku a spolufinancovaný z prostriedkov EU.

Projekt bol zameraný na spoluprácu všetkých štátov, cez ktoré preteká Dunaj.

Hlavnou myšlienkou projektu bola online spolupráca a komunikácia zapojených škôl na internetovom portáli MOODLE, kde žiaci navzájom komunikovali a vymieňali si informácie v nemeckom jazyku a hlavnou a spoločnou témou bol Dunaj.

Úvodný seminár, ktorý sa konal v meste Donaueschingen, kde sa nachádza prameň rieky Dunaj, bol zameraný na vysvetlenie hlavnej myšlienky projektu a prispel aj k osobnému kontaktu, spoznaniu účastníkov, k výmene skúseností a informácii a k utuženiu potreby európanstva a spolupráce európskych krajín. Na tomto seminári sa zúčastnila učiteľka a koordinátorka tohto projektu, Mgr. Denisa Kováčová, ktorá tento projekt realizovala spolu so žiakmi II.B triedy.Seminára sa zúčastnilo 52 učiteľov z "podunajských" krajín a boli rozdelený do 4-členných skupín. Obchodná akadémia bola v skupine s Nemeckom, Rumunskom a Bosnou a Hercegovinou. V tejto skupine začali s projektom pracovať 17.10.2011.

Hlavnou náplňou práce žiakov na projekte bolo vybrať si niektorú z ponúknutých tém, ktorú potom spracovali vo forme powerpointovej prezentácie alebo inou formou. Následne sa spojili cez chat so žiakmi partnerských škôl a v dohodnutom termíne spolu komunikovali v nemeckom jazyku.
     Prezentácie: Fußball in den Ländern, wo die Donau fließt     Städte an der Donau

Pre účely lepšej komunikácie zriadil realizátor projektu aj portál MOODLe, kde dostali žiaci vlastné prihlasovacie heslá a na tomto portáli mohli voľne zverejňovať svoje poznatky a informácie k téme, ktorú si zvolili.

Seminár mal aj sekundárny význam a síce, získanie kontaktov na partnerské školy, ktoré sú ochotné spolupracovať aj v iných projektoch v budúcnosti, čo je z môjho pohľadu najväčším prínosom.Certifikát o účasti

Boli nadviazané kontakty s učiteľmi z viacerých stredných škôl podobného zamerania, ako je naša. Tieto školy sú z Rakúska, Slovinska, Nemecka a Chorvátska a vyjadrili ochotu a záujem na spolupráci s našou školou, čo nás veľmi teší.

Po skončení projektu je možné absolvovať tzv. Jugendcamp - čo je vlastne stretnutie týchto skupín na spoločnom podujatí, kde sa môžu s partnerskými školami a žiakmi osobne stretnúť a prežiť niekoľko dní. Táto aktivita nie je ale finančne úplne hradená z prostriedkov ministerstva kultúry Nemecka a EU, to znamená, že aj účastnícke školy by museli prispieť na realizáciu tejto cesty.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23

Created with Web Album Generator