V areáli Agrokomplexu v Nitre sa v dňoch 28. - 30. 04. 2014 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR konala celoštátna prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014.

Súčasťou výstavy bola aj súťaž Top turistická destinácia regiónu 2014, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a do ktorej sa prihlásila aj OA Rožňava.

Žiakmi II.C Viktória Koósová, Alexandra Vidová, Tomáš Hajdúk, Klaudia Tymzáková, Diana Zatrochová a Štefan Šiling študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu bola zvolená Top turistická destinácia nášho regiónu Slovenský raj. Propagovaná bola pod názvom Cesty rajom.

Do súťaže sa prihlásilo 26 tímov z celého Slovenska. OA Rožňava získala 7. miesto.

Na súťaž sme pripravili propagačné materiály - plagát a prospekt s informačnými kartičkami. Podmienkou účasti v súťaži bolo aj vyhotovenie trojminútovej prezentácie s vnoreným minimálne minútovým videom. Propagačné materiály boli označené vlastným logom a sloganom. Veľká snaha bola venovaná aj príprave jednotlivých prvkov stánku, ktorý bol skompletizovaný 28. 04. 2014 priamo v pavilóne M4 v areáli výstaviska Agrokomplex.29. 04. 2014 pred hodnotiacou komisiou Diana Zatrochová a Števo Šiling prezentovali pripravený projekt Cesty rajom. Všetci žiaci aktívne pracovali počas celej súťažnej prehliadky a podávali informácie o zvolenej turistickej destinácii.

Žiaci zodpovedne vykonávali svoju prácu počas prípravy na súťaž, ako aj počas jej realizácie. Vzorne reprezentovali Obchodnú akadémiu Rožňava.

Fotogaléria
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6
Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18
Photo Number 19 Photo Number 20 Photo Number 21 Photo Number 22

Created with Web Album Generator