Nadácia ASEF propaguje porozumenie, posilňuje vzťahy spolupráce medzi ľuďmi, inštitúciami a organizáciami ASEM-u, zlepšuje komunikáciu medzi krajinami Ázie a Európy, sprístupňuje spoluprácu v tématických oblastiach, ktoré zahrňujú kultúru, vzdelávanie, stály ekonomický rast, riadenie a verejné zdravie.

ASEF bol založený v 1998 a má jedinečnú štruktúru, ktorej cieľom je spájať základné a stredné školy v krajinách ASEM-u. Prostredníctvom svojich aktivít ponúka príležitosti na kolektívnu výučbu a medzinárodnú spoluprácu. Ide o virtuálnu spoluprácu tried, ktoré sú zastúpené učiteľmi a študentmi tak, aby budovali sieť spoločných on-line projektov.


Spolupracuje s približne 700 partnerskými organizáciami, riadia viac ako 600 projektov na rôznej úrovni, najmä prostredníctvom organizovania workshopov, konferencií a seminárov.

V súčasnosti hlavnými deklarovanými vzdelávacími témami ASEF-u sú:

A, upevňovanie spolupráce medzi učiteľmi a študentmi základných a stredných škôl v Ázii a v Európe s výhľadom na propagáciu medzikulturálneho dialógu a medzinárodných vzťahov,
B, podporovanie vzdelávania prostredníctvo využívania IKT,
C, vývoj inovatívnych medzikulturálnych programov ponúkajúcich on-line vzdelávanie,
D, budovanie siete spolupracujúcich škôl a vzdelávacích inštitúcií.

Projekty, ktoré koordinovala a na ktorých participovali študenti bilinguálneho odboru Obchodnej akadémie v Rožňave pod vedením pani Mgr. Jany Vidovej roku 2010 vyplývali z vyššie uvedených cieľov ASEF-u.

Prvý projekt, na ktorom sme participovali bola kniha fantazijných a dobrodružných príbehov, ktoré písali študenti v anglickom jazyku a zúčastnilo sa ho 9 škôl zo 7 krajín Európy aj Ázie.V školskom roku 2011/2012 nasledoval projekt s názvom "A Diary of Our Culture" ktorý sme koordinovali, na ktorom participovali nasledujúce školy: Nový Zéland - Timaru Boys High School, Švédsko - Real Gymnasiet, Maďarsko - Varga Katalin Gimnazium, India - St. Mark Girls Secondary School, Filipíny - Olongapo City Nat. High School a Davao City Nat. High School.

Ďalší projekt Obchodnej akadémie v Rožňave v šk.roku 2012/2013 bolo pokračovanie predošlého, s názvom "A Diary of Our Life". Participujúce školy boli: India - St.Mark's Sr. Sec. Public School,Janakpuri, New Delhi, Litva - Šilute Vydunas Gymnasium, Šilute, Estónsko - Polva Co-Educational Gymnasium, Slovinsko - Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor, Malajzia - Lutong Government Secondary School, Indonézia - Al-Azhar Senior High School 4, Bekasi West-Java.

V tomto školskom roku 2013/2014 máme záujem o pokračovanie, prípadne rozšírenie spolupráce s ďalšími školami, a taktiež o zorganizovanie mobility, keďže o návštevu Obchodnej Akadémie v Rožňave a Košického regiónu prejavili záujem učitelia a študenti, ktorí sa zúčastnili na vyššie spomenutých projektoch.
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6
Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18
Photo Number 19 Photo Number 20 Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35 Photo Number 36
Photo Number 37

- certifikát o účasti -

Created with Web Album Generator