Žiaci Obchodnej akadémie z Rožňavy sa opäť zviditeľnili v Prahe. V dňoch 17. 03. - 19. 03. 2014 sa zúčastnili 20. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, kde si zmerali sily s viac ako 140 cvičnými firmami z 10 krajín ( Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španielsko a Švédsko). V súťaži bolo zapojených 65 domácich českých firiem a 79 zahraničných firiem.
V škole sú v súčasnosti založené 4 cvičné firmy, Lukáš Danko - Ovečka Anička, Ján Podkova - Penzión Podkova, William Dolce - Rio Dolce a CK TropicoTravel s. r. o. Veľtrhu sa zúčastnili dve z nich: Ovečka Anička a Penzión Podkova.
Predmetom podnikania cvičnej firmy Lukáš Danko - Ovečka Anička je výroba tradičných slovenských výrobkov, mliečne výrobky, remeselnícke výrobky a catering slovenských jedál.
     
Predmetom podnikania cvičnej firmy Ján Podkova - Penzión Podkova je ubytovanie, stravovanie, jazdecké služby a hipoterapia v krásnom prostredí Slovenského raja.
Súťažilo sa v kategóriách:
Najlepší zahraničný stánok
Najlepší zahraničný katalóg
Najlepšia zahraničná prezentácia
Môj štát v troch minútach (zahraničný spot)
Absolútny víťaz
     
Najvýraznejšie umiestnenia cvičných firiem v tejto súťaži sú:

Najlepší zahraničný stánok - hodnotil sa:
  • celkový vzhľad stánku
  • originalita
  • design
  • prístup k zákazníkovi
  • schopnosť komunikácie v cudzom jazyku - anglickom, nemeckom
  • využitie reklamy pri obchodovaní
  • správne vyplňovanie účtovných dokladov
Umiestnenie:
Ovečka Anička: 2. miesto zo 79 zahraničných firiem
Absolútny víťaz (súčet bodov zo všetkých kategórií )

Umiestnenie:
Penzión Podkova: 11. miesto zo 144 cvičných firiem
Cvičné firmy sa zúčastnili 20. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe vďaka projektu spolufinancovaného z ESF s názvom "OA Rožňava - moderná škola", - ITMS kód Projektu 26110130729, ktorý sa v súčasnosti implementuje na pôde školy.
Finančne prispela na túto akciu aj Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii, ktorá maximálne podporuje aktivity žiakov a učiteľov počas celého školského roka.

Látky na vyhotovenie stánkov nám sponzorsky zabezpečila firma Gemtex a.s. Rožňava.

Fotogaléria

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6
Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18
Photo Number 19 Photo Number 20 Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35 Photo Number 36
Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40 Photo Number 41 Photo Number 42
Photo Number 43 Photo Number 44 Photo Number 45 Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48
Photo Number 49 Photo Number 50 Photo Number 51 Photo Number 52 Photo Number 53 Photo Number 54
Photo Number 55

Created with Web Album Generator