Obchodná akadémia v Rožňave dlhodobo spolupracuje so zahraničnými partnermi v Holandsku. V školskom roku 2017/2018 príbeh spolupráce obchodnej akadémie a Business College ROC Flevoland pokračoval vďaka finančnej podpore Európskeho spoločenstva v programe Erasmus+ štvrtou úspešnou realizáciou projektu odbornej stáže žiakov bilingválneho odboru s názvom Better Practice Deeper Knowledge.

Praxe v Holandsku sa zúčastnili na základe výberového konania žiaci V. A triedy, ktorí v dňoch od 23.09 - 5.11. 2017 úspešne absolvovali 6 - týždňovú stáž v podnikoch, ktoré spolupracujú so školou ROC Flevoland. To, že prax absolvovali úspešne a zvládli zadané úlohy v holandských firmách, potvrdzujú výstupné hodnotenia schválené zodpovednými vedúcimi pracovníkmi daných firiem. Zároveň to potvrdili svojimi podpismi na medzinárodne uznávaných a platných dokumentoch ECVET a Europass Mobility Dokument. Účasť v projekte je podmienená aj absolvovaním Online jazykového hodnotenia systémom (OLS), v ktorom žiaci preukázali aj svoje kompetencie v anglickom jazyku, úrovne C1-C2 podľa Európskeho jazykového referenčného rámca. Tento školský rok sa prax konala v troch holandských firmách: BOATECH, B.V., HEGO, B.V., Obchodná spoločnosť Viper a zúčastnili sa jej siedmi žiaci obchodnej akadémie.

Pokračovaním tejto aktivity bola prax holandských študentov na Slovensku. Dňa 3. 4. 2018 už po piatykrát šiesti žiaci z partnerskej školy ROC Flevoland, Almere v programe Erasmus+, navštívili Obchodnú akadémiu v Rožňave, aby vo vybraných firmách v Rožňave absolvovali časť svojej praktickej prípravy.

Počas takmer 4 týždňov praxovali vo firmách: AGROTRADE GROUP, spol. s r. o., MAYSER Slovakia s. r. o, CWT Metal s. r. o. a samozrejme spoznávali našu kultúru, pracovné a školské prostredie, či krásu regiónu. Zaujímavým spestrením ich pobytu bol usporiadaný futbalový zápas študentov z Holandska a z Obchodnej akadémie v Rožňave.

Za kvalitné a zodpovedné vedenie holandských žiakov na praxi ďakujeme pani Anete Pápayovej, pánovi Rudolfovi Bagáčovi a pánovi Rudolfovi Mičudovi, taktiež pánovi Viktorovi Balážovi, kolektívu učiteľov a žiakov OA.

Počas obdobia praxe školu navštívili aj zástupcovia ROC Flevoland MBO College Almere, Mr. Harro Bosma - financial manager, Mrs. Joyce Schinkel - international project coordinator, Ed de Vris - teacher of economics a vyjadrili podporu cieľom a zámerom spoločnej spolupráce, ktorú realizujeme v prospech našich žiakov.
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8
Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25

Created with Web Album Generator