V dňoch 21. - 23. 03. 2018 sa konal v Prahe 24. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Za účasti 110 cvičných firiem zo 7 štátov (Belgicko, Česká republika, Slovenská republika, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko). Tento veľtrh pravidelne usporadúva študentská firma Antre, s. r. o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha) pod záštitou primátorky hlavného mesta Prahy a ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Z Obchodnej akadémie v Rožňave sa zúčastnili na veľtrhu dve cvičné firmy - firma Rio Dolce - výroba čokolády a predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu a firma Ovečka Anička - výroba mliečnych produktov, predaj čajov, výroba a predaj remeselníckych produktov, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, poskytovanie obslužných služieb.

Desať žiakov pod vedením učiteliek Ing. Zuzany Šivecovej a Ing. Stanislavy Lukáčovej súťažilo s ostatnými firmami v 6 kategóriách v oblasti obchodovania, marketingu, vystupovania a prezentácie svojich výrobkov.


Kvalitná odborná príprava, vedomosti a zručnosti žiakov priniesli svoje ovocie a cvičné firmy si doniesli na Slovensko krásne ceny a umiestnenia.

V kategórii Najlepší stánok sa firma Rio Dolce umiestnila na 1. mieste a cvičná firma Ovečka Anička na 6. mieste z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bol celkový vzhľad stánku, prístup k zákazníkovi vrátane komunikácie v anglickom jazyku, správne vypĺňanie účtovných dokladov.

V kategórii Najlepšia prezentácia sa firma Rio Dolce umiestnila na 1. mieste a Ovečka Anička na 3. mieste z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bolo grafické spracovanie, gramatická a štylistická správnosť, originalita katalógu.

V disciplíne "90 sekúnd vo výťahu" sa cvičná firma Rio Dolce umiestnila na 2. mieste zo všetkých prihlásených cvičných firiem. Podstatou tejto disciplíny bolo náhodné stretnutie cudzinca s členom cvičnej firmy, ktorý počas 90 sekúnd má predstaviť svoju firmu v anglickom jazyku.

V kategórii Najlepší katalóg sa umiestnila Ovečka Anička aj Rio Dolce na 6. mieste z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bola gramatická a štylistická správnosť, originalita, grafické spracovanie, zaujímavosť ponuky, celkový dojem.

Kategória Najlepšia firma veľtrhu predstavuje súčet bodov z kategórií stánok, katalóg a prezentácia. sa firma Rio Dolce sa umiestnila na 4. mieste a Ovečka Anička na 10. mieste zo 110 cvičných firiem.


O kvalite vyučovania v obchodnej akadémie svedčí aj to, že si jej žiaci priniesli do Rožňavy 4 víťazné poháre a množstvo neopakovateľných skúseností a spomienok.

Praktické zručnosti, ktoré získali žiaci pri obchodovaní zo zahraničnými firmami, budú môcť úspešne využiť aj vo svojej odbornej praxi.

K nádherným výsledkom srdečne blahoželáme! A škole prajeme veľa, veľa takýchto úspešných žiakov.

Účasť na veľtrhu cvičných firiem bola aj finančne náročná. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli k úspešnej reprezentácii školy, mesta, Košického samosprávneho kraja a samozrejme aj Slovenska.

- Fotogaléria -

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24 Photo Number 25
Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35
Photo Number 36 Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40
Photo Number 41 Photo Number 42 Photo Number 43 Photo Number 44 Photo Number 45
Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48 Photo Number 49 Photo Number 50
Photo Number 51 Photo Number 52 Photo Number 53 Photo Number 54 Photo Number 55
Photo Number 56 Photo Number 57 Photo Number 58 Photo Number 59 Photo Number 60
Photo Number 61 Photo Number 62 Photo Number 63 Photo Number 64 Photo Number 65
Photo Number 66 Photo Number 67 Photo Number 68 Photo Number 69 Photo Number 70
Photo Number 71 Photo Number 72 Photo Number 73 Photo Number 74 Photo Number 75
Photo Number 76 Photo Number 77 Photo Number 78 Photo Number 79 Photo Number 80
Photo Number 81 Photo Number 82 Photo Number 83 Photo Number 84 Photo Number 85
Photo Number 86 Photo Number 87 Photo Number 88 Photo Number 89 Photo Number 90
Photo Number 91 Photo Number 92 Photo Number 93 Photo Number 94 Photo Number 95
Photo Number 96 Photo Number 97 Photo Number 98 Photo Number 99 Photo Number 100

Created with Web Album Generator