Odborná prax žiakov obchodnej akadémie bilingválneho odboru je realizovaná v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+ mobilita jednotlivcov, v súlade so schváleným projektom s názvom Better Practice Deeper Knowledge, ktorý sme pripravili a realizovali v spolupráci s partnerskou školou ROC Flevoland v Almere.

Praxe sa zúčastnili na základe výberového konania žiaci V.A, ktorí v dňoch od 23.09 - 5.11. 2017 úspešne absolvovali 6 týždňovú stáž v podnikoch, ktoré spolupracujú so školou ROC Flevoland. To, že prax absolvovali úspešne a zvládli zadané úlohy vo firmách potvrdzujú výstupné hodnotenia schválené zodpovednými vedúcimi pracovníkmi daných firiem (medzinárodne uznávané a platné dokumenty ECVET hodnotenie a Europass Mobilita Dokument). Súčasťou účasti v projekte je jazykový kurz, vstupné a výstupné hodnotenie úrovne jazykových kompetencií prostredníctvom Online jazykového systému (OLS), v ktorom žiaci preukázali aj svoje kompetencie v anglickom jazyku, úrovne C1-C2 podľa Európskeho jazykového referenčného rámca.

Tento rok sa prax konala v týchto firmách a zúčastnili sa jej žiaci:
1, BOATECH, B.V. - Vanessa Zelinová a Martin Lukáč
2, HEGO, B.V. - Valentína Gazdíková, Monika Nemčková, Zuzana Turisová a Martin Vajzer
3, Obchodná spoločnosť Viper - Peter Janda.

Hlavnou myšlienkou, ktorá nás viedla k realizácii tohto typu projektu je, aby žiaci obchodnej akadémie - bilingválneho odboru, mali možnosť vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej aktivity a práce, mali možnosť rozvíjať svoje odborné, jazykové a osobnostné kompetencie a zručnosti v praktickom živote, spoznali európsky pracovný a obchodný trh a odstraňovali sa kultúrne predsudky, keďže projekt funguje na základe reciprocity a žiaci z ROC Flevoland každoročne absolvujú prax vo firmách v Rožňave.

Prinášame Vám fotografie aj s upútavkami o priebehu praxe....
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8
Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28
Photo Number 29 Photo Number 30 Photo Number 31 Photo Number 32
Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35 Photo Number 36
Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40
Photo Number 41 Photo Number 42 Photo Number 43 Photo Number 44
Photo Number 45 Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48
Photo Number 49

Created with Web Album Generator