Informatika ma baví

> Chceš si vyskúšať vedomosti z informatiky?

> Ovládaš prácu s myšou?

> Chceš sa zahrať na programátora ?Vyplň

prihlášku

a zašli ju na
stanislava.lukacova.oarv@gmail.comZákladné pojmy z informatiky (pomôcka) >>Pojmy

Pozrite si Vyhodnotenie súťaže "Informatika ma baví"

Súťaže v školskom roku 2016/2017

Súťaž v tvorbe videoprojektu - Môj rodný kraj

Predstav nám pútavým a zaujímavým spôsobom svoj rodný kraj
- geografické, historické, kultúrne a iné zaujímavosti


Uzávierka súťaže: 10. február 2017

Podmienky súťaže:
  • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí pripravia videoprojekt na danú tému.
  • Materiál sa môže natáčať pomocou kamery a mobilných technológií - smartfónov, tabletov a iné.
  • Videoprojekt musí obsahovať: len vlastné videonahrávky, fotografie alebo obrázky, úvodné a záverečné titulky, hudbu, hovorený komentár, vizuálne efekty, animácie
  • Minimálna dĺžka videoprojektu: 3 minúty, maximálna dĺžka: 5 minút.
  • Videoprojekt uložte na úložisko vo formáte mp4 a zaheslujte.
  • Vyplnenú prihlášku s adresou videoprojektu a heslom posielajte na e-mail zastupca@oarv.edu.sk do termínu uzávierky súťaže.
  • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy splnenie podmienok súťaže a originalita projektu.
  • Vyhodnotené budú tri najlepšie videoprojekty.
  • Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 2. marca 2017 v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava za účasti súťažiacich, ktorým bude zaslaná pozvánka.
prílohy: Prihláška do súťaže;


¤ ¤ ¤

Informatika ma baví